Drodzy Czytelnicy,

Cieszę się, że możemy oddać do Państwa rąk kolejny już numer naszego seminaryjnego pisma ,,Znak Łaski”. Obecnie przeżywany w Polsce rok duszpasterski uwypukla wymiar celebracji tajemnicy Eucharystii. Wpisując się w tę tematykę, niniejsze wydanie poświęcone zostało zagadnieniu dwóch form rzymskiego rytu Mszy świętej.

            Samo słowo ,,ryt” pochodzi od łacińskiego ritus i oznacza formę, ceremonię czy też święty zwyczaj. Akcentuje ono bardziej zewnętrzną stronę celebracji liturgicznej. Z formą zwyczajną Mszy św. spotykamy się częściej, chociażby uczestnicząc w liturgii w naszych kościołach parafialnych. Forma nadzwyczajna, określana czasem także jako ,,Msza trydencka”, choć dzisiaj może spotykana rzadziej, jest również, jako równoprawna, obecna w Kościele katolickim.

            Jakie są podobieństwa, a jakie różnice między obiema formami? Jak na przestrzeni wieków ryt ewoluował? Czy każdy może uczestniczyć w obu formach celebracji Eucharystii? Na te i podobne pytania znajdziecie Państwo odpowiedź na stronach ,,Znaku Łaski”.

            To jednak nie wszystko. W niniejszym numerze możecie Państwo znaleźć artykuł poświęcony najnowszej encyklice Fratelli tutti papieża Franciszka, zapoznać się z historią kolejnego ,,pasterza pachnącego owcami”, czy też zastanowić się nad zagadnieniami podejmowanymi w felietonach.

            Szanowni Państwo! Kończy się kolejny rok kalendarzowy. Rok ten dla bardzo wielu, z różnych względów, był wyjątkowo trudny. Na szczęście chrześcijanie mogą patrzeć na bieżące wydarzenia z innej perspektywy. Aktualnie przeżywane okresy liturgiczne – kończący się Adwent i zbliżające się Boże Narodzenie – przypominają o niewyobrażalnej wręcz Bożej miłości: że Słowo Boże uniżyło się do tego stopnia, że przyjęło ludzkie ciało i zamieszkało między nami. W tym czasie chciałbym życzyć Państwu i sobie, abyśmy pomimo różnych zawirowań pamiętali o tej prawdzie i by ona napełniała nas pokojem, nadzieją i radością. Błogosławionych Świąt Narodzenia Pańskiego!

Życzę dobrej lektury,
Karol Jaworski
redaktor naczelny

Oto nowy numer Znaku Łaski:

Znak Łaski nr 2 (91) grudzień 2020 r.

Spis treści

Z życia WSD w Rzeszowie
Kronika wydarzeń seminaryjnych
Rok pierwszy

Spod pióra wyobraźni

Temat numeru – Dwie formy rytu rzymskiego
Wywiad Znaku Łaski – ks. dr Krzysztof Tyburowski
Dwie formy rytu
To czyńcie na Moją pamiątkę
Ciągłość a liturgia

Papieskie nauczanie o…
Pasterz pachnący owcami
Katecheza liturgiczna
Kulturalia

Felietony
Aby język giętki
Okiem diakona

Rozmaitości
Wykreślanka
Przepis

Redakcja

Zespół redakcyjny:
ks. Jacek Szczęch – opiekun
kl. Karol Jaworski – redaktor naczelny
kl. Adam Guzik – zespół redakcyjny
kl. Dominik Sobczyk – zespół redakcyjny
kl. Dawid Rzońca – zespół redakcyjny
kl. Marek Dul – fotograf
kl. Kacper Turek – fotograf

Kontakt:
ul. Witolda 11 A
35 – 302 Rzeszów
tel. 017 871 24 00
fax 017 871 24 36

Najnowszy numer Znaku Łaski do pobrania:

Archiwum (w formacie pdf)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020