Pochodzi z Nowej Wsi k. Czudca. W 2010 r. przyjął święcenia kapłańskie i rozpoczął posługę w parafii św. Michała Archanioła w Rzeszowie. Był wikariuszem w Nockowej (2013-2016) i w Sędziszowie Młp. – w parafii Miłosierdzia Bożego (2016-2018). Jako Ojciec duchowny opiekuje się rocznikami: IV, V, i VI.