Stowarzyszenie Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie jest organizacją katolicką, której celem jest szerzenie idei Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie, troska o rozwój powołań kapłańskich oraz niesienie pomocy duchowej poprzez modlitwę i apostolstwo. Stowarzyszenie świadczy również nieodzowną pomoc materialną, dzięki której rozwija się Seminarium.

Zostało ono zarejestrowane w Sądzie Wojewódzkim w Rzeszowie 23 września 1993 r. Posiada swój statut i osobowość prawną.

Warunki, które należy spełnić, aby zostać członkiem Stowarzyszenia:

  • mieć ukończone 18 lat życia,
  • chcieć regularnie opłacać zadeklarowane składki (choćby symboliczne 1 zł),
  • wypełnić deklarację i przekazać ją na wskazany adres.

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Członków przyjmują oddziały zorganizowane przy parafiach lub prezes stowarzyszenia. W kaplicy seminaryjnej odprawiane są Msze św. w intencji żyjących i zmarłych członków stowarzyszenia. Każdy członek stowarzyszenia otrzymuje regularnie czasopismo seminaryjne „Znak Łaski”. Stowarzyszenie stara się o swój rozwój przez zjednywanie nowych członków.

Stowarzyszeniem Przyjaciół WSD w Rzeszowie opiekuje się Prezes Stowarzyszenia ks. Andrzej Szpaczyński oraz alumni odpowiedzialni za pismo seminaryjne „Znak Łaski”.

W celu formacji członków organizowane są spotkania, rekolekcje, dni skupienia i pielgrzymki.

Deklarację członkowską można pobrać tutaj:

Stowarzyszenie Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie

ul. Witolda 11a, 35-302 Rzeszów
tel. 511 386 887
e-mail: spwsdrzeszow@gmail.com

Konto:
PKO BP I Oddział w Rzeszowie
nr 05102043910000630200023093