Po studiach filozoficzno-teologicznych w Wyższym Seminarium Duchownym w Rzeszowie i święceniach kapłańskich (2001), pracował jako wikariusz i katecheta w parafii w Brzostku (2001-2002) oraz studiował w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie (2002-2006), gdzie uzyskał licencjat, i we Francuskiej Szkole Biblijnej i Archeologicznej w Jerozolimie (2006-2010), gdzie obronił doktorat. W latach 2010-2012 pracował jako duszpasterz w diecezji Graz-Seckau w Austrii. Od 2012 r. pracuje na KUL-u, gdzie w 2019 r. uzyskał habilitację, a w 2021 r. został mianowany profesorem KUL. Jest wiceprezesem stowarzyszenia „Verbum Sacrum”, redaktorem naczelnym kwartalnika teologicznego „Verbum Vitae”, redaktorem naukowym Biblii Lubelskiej oraz kierownikiem naukowym projektu polskiej bazy teologicznej „Theo-logos”. Od 25 czerwca 2022 r. pełni obowiązki rektora seminarium. Wykaz i teksty publikacji naukowych można znaleźć tutaj: Academia.