Rektor
Ks. Adam Kubiś
ul. Witolda 11A, 35-302 Rzeszów
tel. 17 871 24 30
e-mail: rektor@wsd.rzeszow.pl

Instytut Teologiczno-Pastoralny
ul. Witolda 11A, 35-302 Rzeszów
tel. 17 871 24 00 (centrala) lub 17 871 24 29 (sekretariat)
tax. 17 871 24 36
email: seminarium@wsd.rzeszow.pl

Dyrektor administarcyjny
Ks. Bogusław Babiarz
ul. Witolda 11A, 35-302 Rzeszów
tel. 17 871 24 31 lub 605 953 713
email: biuro@wsd.rzeszow.pl

Dar dla Wyższego Seminarium Duchownego
Nr konta 86 1240 1792 1111 0000 1973 5184

Jak dojechać?

Formularz kontaktowy