Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi zostało założone przez metropolitę warszawskiego, abp. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego w Petersburgu w 1857 r. Siostry kształtują swoje życie według wzoru Świętej Rodziny z Nazaretu, opierając swą duchowość na franciszkańskich ideałach służby Bogu i ludziom, zwłaszcza najuboższym. Duch ubóstwa jest widoczny w standardzie ich życia. Domy i mieszkania sióstr są tak urządzone, by nie gorszyć zarówno biednych jak i bogatych. Wstępując do zgromadzenia postulantki nie wnoszą posagów. W sprawach doczesnego utrzymania siostry starają się zawierzyć Opatrzności Bożej.

Spośród innych zgromadzeń wyróżniają się fioletowym sznurem, którym przepasują czarne habity. W Polsce Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi pracują w szpitalach (w Krakowie, Limanowej i Myślenicach), prowadzą działalność wychowawczą w przedszkolach (w Krakowie, Mszanie Dolnej i Rzeszowie) oraz zakładzie opiekuńczo-resocjalizacyjnym w Ostrowcu Świętokrzyskim. Pomagają starszym i samotnym prowadząc Dom Pomocy Społecznej w Surhowie k. Krasnegostawu. Podejmują także pracę w parafiach jako katechetki, organistki i zakrystianki, a także w instytucjach kościelnych, głównie w seminariach duchownych (w Poznaniu, Przemyślu, Rzeszowie oraz u oo. Franciszkanów w Krakowie). W 1996 r. Zgromadzenie Franciszkanek Rodziny Maryi liczyło 1232 siostry w 149 domach.

Siostry pracujące w WSD

Z inicjatywą sprowadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi do rzeszowskiego seminarium, zgodnie z wolą ordynariusza diecezji rzeszowskiej, ks. bp. Kazimierza Górnego, wyszedł ks. prał. Stanisław Mac. 31 lipca 1993 r. matka generalna Gabriela Jaczewska wyraziła zgodę, by siostry ze Zgromadzenia Franciszkanek Rodziny Maryi podjęły pracę dla wspólnoty Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie. 6 sierpnia 1993 r. ks. bp Kazimierz Górny dokonał uroczystego poświęcenia kaplicy z Najświętszym Sakramentem i mieszkań dla sióstr.

Aktualnie w Seminarium posługują trzy siostry: s. Łucja Łajca, s. Bernarda Kałamucka i s. Danuta Fudali.