Klerycy I-VI roku odbywają studia jednolite magisterskiej w ramach Instytutu Wyższych Studiów Teologicznych w Rzeszowie, który współpracuje z Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Kadra dydaktyczna podana jest na poniższej stronie internetowej IWST w Rzeszowie w zakładce „Wykładowcy”.

Klerycy roku propedeutycznego przez rok studiują w ramach Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie. Oto lista wykładowców, z którymi mają zajęcia:

1. ks. dr Paweł Batory (Literatura i kod kulturowy)

2. ks. dr Krzysztof Golas (Wprowadzenie w chrześcijaństwo – teologia)

3. ks. dr Lucjan Dyka (Wprowadzenie do muzyki kościelnej)

4. ks. dr Sławomir Jeziorski (Wprowadzenie w chrześcijaństwo – liturgia)

5. ks dr Tomasz Kołodziej (Wprowadzenie do teologii duchowości)

6. ks. dr hab. Adam Kubiś, prof. KUL (Czytanie Pisma świętego jako słowa Bożego)

7. ks. mgr lic. Tomasz Nowak (Literatura i kod kulturowy)

8. ks. mgr Nikodem Rybczyk (Warsztaty osobowościowe)

9. mgr Piotr Smortyś (Kultura języka polskiego)

10. mgr Aneta Szczepankiewicz (Język angielski)

11. ks. dr hab. Mirosław Twardowski, prof. UR (Współczesny obraz świata)

12. dr Bartosz Walicki (Historia i tradycje Kościoła lokalnego)

13. ks. mgr Krystian Winiarski (Warsztaty komunikacyjne, język włoski)

14. ks. dr Sławomir Zych (Historia i tradycje Kościoła lokalnego)