Alumni Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie odbywają jednolite studia magisterskie z nauk teologicznych w Instytucie Wyższych Studiów Teologicznych w Rzeszowie (IWST), afiliowanym do Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

  • Szczegółowy plan studiów: tutaj.
  • Opisy przedmiotów: tutaj.
  • Wykładowcy: tutaj.
  • Więcej informacji na temat programu studiów, pracy magisterskiej, praktyk katechetycznych oraz stypendiów znajdziesz na stronie instytutu: tutaj.

Alumni etapu propedeutycznego przez okres jednego roku akademickiego, przed rozpoczęciem studiów filozoficzno-teologicznych w IWST, studiują w ramach Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie.

W ramach zajęć dydaktycznych etapu propedeutycznego prowadzone są następujące wykłady: