Zadania Wyższego Seminarium Duchownego określają stosowne dokumenty kościelne. Wśród nich ważne miejsce zajmuje adhortacja Jana Pawła II „Pastores dabo vobis”. Wskazują one, że zasadniczym zadaniem tej instytucji jest przygotowanie alumnów do posługi duszpasterskiej, które winno obejmować różne aspekty życia kapłańskiego. Dlatego formacja seminaryjna – zgodnie z zaleceniem władz kościelnych – ma obejmować:

sferę ludzką,

duchową,

intelektualną,

duszpasterską.