Pochodzi z Sędziszowa Młp. Święcenia kapłańskie przyjął w 2002 roku w Rzeszowie. Pracował jako wikariusz w parafii św. Stanisława B.M. w Jaśle (2002 – 2004). Ukończył studia specjalistyczne z psychologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie (2004 – 2008). W latach 2008 – 2010 redaktor jasielskiego oddziału Radia VIA. Prowadzi wykłady z psychologii ogólnej, psychologii rozwojowej i pastoralnej. Jest Ojcem Duchownym I, II i III roku, wcześniej pełnił funkcje prefekta.