Pochodzi z parafii Gorlice-Bazylika. Wyświęcony w 2012 roku. 2012-2016 pracował jako wikariusz w Tarnowcu. Następnie w latach 2016-2020 odbył studia z psychologii na KUL. 2020-2021 pracował jako wikariusz w parafii bł. Jerzego Popiełuszki w Rzeszowie. Od 2021 roku jest Diecezjalnym Duszpasterzem Rodzin. W 2022 roku mianowany ojcem duchownym w WSD w Rzeszowie.