Pochodzi z parafii Szufnarowa, święcenia kapłańskie przyjął w 2009 r. w Rzeszowie. Prawował jako wikariusz w parafiach pod wezwaniem: św. Michała Archanioła w Rzeszowie (2009-2012), Świętego Krzyża w Rzeszowie (2012-2014) i Wniebowzięcia NMP w Rzeszowie – Zalesiu (2017-2018). W latach 2014-2017 pracował we Włoszech posługując dla Ruchu Focolari i studiując Teologię Rodziny i Małżeństwa na Instytucie Jana Pawła II.