W czwartek 9 czerwca obchodziliśmy święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana – to był szczególny dzień dla naszej wspólnoty. Po pierwsze, święto to podkreśla Kapłaństwo Chrystusa, wzywa nas wszystkich do dążenia ku świętości życia i szczególnie przypomina o kapłanach, którzy nieustannie winni być wszczepieni w Chrystusa. Drugim powodem wyjątkowości dnia były prymicje księży neoprezbiterów w seminaryjnej kaplicy. Księża celebrowali Eucharystię w intencji wszystkich kleryków, księży przełożonych, sióstr zakonnych, pracowników świeckich, zmarłych i wszystkich tych, którzy materialnie i duchowo wspierają naszą wspólnotę.

W czasie Eucharystii słowo wygłosił ks. dr Jan Kulig.

Categories: Aktualności