W przededniu uroczystości Zesłania Ducha Świętego – 4 czerwca 2022 r. – w katedrze rzeszowskiej odbyły się święcenia kapłańskie 11-stu diakonów. Szafarzem sakramentu święceń w stopniu prezbiteratu był J. E. bp Jan Wątroba – biskup ordynariusz diecezji rzeszowskiej. W Eucharystii uczestniczyli: abp Edward Nowak oraz bp Kazimierz Górny.

„Być kapłanem to mieć udział w pasterskiej misji Chrystusa” – mówił w czasie homilii bp Jan Wątroba – i nawiązując do obrzędu święceń zaznaczył, iż misja pasterska powinna objawiać się w gotowości złożenia siebie samego w ofierze, bycia „dla” – dla Pana Boga, dla Kościoła, dla drugiego człowieka. Nawiązując do postaci błogosławionego Władysława Bukowińskiego – patrona rocznikowego kandydatów – ukazał, jak święci kapłani wypełniali tę misję za życia. „Jesteśmy wyświęceni nie po to, aby się oszczędzać, bo Chrystus się nie oszczędzał, lecz byśmy – uczestnicząc w Jego kapłaństwie – składali z siebie ofiarę” – mówił biskup Jan. Tak właśnie żył bł. Władysław Bukowiński – kapłan czasów trudnych, okresu wojny, sowieckich łagrów, doświadczony posługą misyjną w Kazachstanie i sowieckiej Azji Środkowej – prześladowany za posługę dla ludu Bożego, lecz nieustannie wierny Bogu, ufny i oddany w ręce Opatrzności Bożej.

Niech Miłość przenika serca neoprezbiterów, aby umocnieni przykładem bł. Władysława Bukowińskiego szli za Chrystusem i pociągali ku niemu rzesze wiernych.

Categories: Aktualności