Po raz kolejny w murach Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie wybrzmiały pieśni Gaude Mater Polonia oraz Gaudeamus igitur – to znaczy, że wkroczyliśmy w kolejny etap naszej formacji do kapłaństwa. Początkiem tego następnego rozdziału jest inauguracja roku akademickiego 2021/22, która miała miejsce 28 września.

Początek kieruje nas zawsze do źródła, a źródłem życia chrześcijanina winna być Eucharystia, dlatego uroczystości rozpoczęły się Mszą świętą pod przewodnictwem Jego Ekscelencji bp. Jana Wątroby – ordynariusza diecezji rzeszowskiej. Obecni byli również bp Edward Białogłowski, bp Kazimierz Górny oraz księża moderatorzy WSD, profesorowie, siostry zakonne, zaproszeni goście i alumni. Już we wprowadzeniu do eucharystii ksiądz rektor Paweł Pietrusiak przypominał, że seminarium jest miejscem wzrostu zasianego ziarna, zaś siewcą jest Chrystus. W czasie homilii bp Jan Wątroba powiedział, że żyjąc tak jak Jezus mamy szansę być znakiem i światłem dla świata, a szczególną rolę wypełniają kapłani poprzez służbę dla ludu Bożego, bowiem „uczniowie mają misję przygotowania miejsca Chrystusowi”. Następnie, odwołując się do nauczania błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego, biskup ordynariusz przypominał jego nauczanie o braterskiej miłości i postawie nieustannej walki duchowej – przywołał punkty Społecznej Krucjaty Miłości kardynała Wyszyńskiego oraz odniósł się do rekolekcyjnych zapisków błogosławionego ujętych w dziesięciu punktach Timete Deum (z łac. Bójcie się Boga).

Druga część uroczystości inauguracyjnych odbyła się w auli Instytutu Teologiczno-Pastoralnego, podczas której tradycyjnie został wykonany przez seminaryjny chór, któremu dyrygował ks. dr Andrzej Widak, utwór Gaude Mater Polonia. Następnie miało miejsce wprowadzające wystąpienie ks. dr. Pawła Pietrusiaka – rektora WSD w Rzeszowie, podczas którego przedstawił plan inauguracji, przywitał zaproszonych gości oraz poruszył ważne kwestie związane z rozpoczynającym się rokiem akademickim i formacyjnym. Po wystąpieniu księdza rektora odbyła się prezentacja, wykonana przez dk. Mateusza Łachmanka, ukazująca wspólnotę i wydarzenia minionego roku. W dalszej części odbyła się immatrykulacja dwunastu braci z pierwszego roku. Każdy z nich otrzymał z rąk bp. Jana Wątroby indeks.

Ważną częścią uroczystości inauguracyjnej był wykład „Aedes Sapientiae – symbolika Mądrości Bożej w uniwersyteckim kościele San Ivo w Rzymie”, który wygłosił ks. dr Paweł Batory – dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Rzeszowie.

Na koniec miały miejsce krótkie wystąpienia zaproszonych gości, a cała uroczystość zakończyła się podsumowaniem i zebraniem myśli przez biskupa ordynariusza Jana Wątrobę.

To dla nas – kleryków, ważny moment, krok do kolejnego etapu naszej formacji, do przygotowania do kapłaństwa – służby Kościołowi. Patrząc z wielką radością i optymizmem, prosimy wszystkich o modlitwę na ten rozpoczynający się rok formacji.

Fot. Kacper Turek / WSD Rzeszów

Categories: Aktualności