Każdy wielki post, to czas powrotu do Pana oraz przygotowania się na powtórne wybranie Boga poprzez odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. Szczególnym momentem tego okresu są rekolekcje.

Od 9 do 14 marca, cała nasza wspólnota seminaryjna zgromadzona wokół Chrystusa przeżywała ten święty czas duchowych zmagań. Rekolekcje prowadził dla nas ks. bp. Radosław Zmitrowicz OMI z diecezji Kamieniecko-Podolskiej na Ukrainie. Codzienne nauki przepełnione były Słowem Bożym i odsyłały nas do licznych postaci biblijnych Starego i Nowego Testamentu. Milczenie, codzienna liturgia godzin, czas spędzony na adoracji oraz rachunek sumienia prowadzony przez ks. biskupa, to poszczególne elementy dnia, które składały się w piękną duchową całość.

Pan Bóg działa przez osoby, dlatego również  tym razem wyraźnym znakiem Jego obecności była osoba ks. biskupa, który podzielił się swoim doświadczeniem wiary, historią życia oraz pięknym człowieczeństwem, a niejednokrotnie też uśmiechem  i poczuciem humoru.

Categories: Aktualności