ks. dr Tomasz Bać (liturgika)

ks. dr Paweł Batory (historia sztuki)

ks. dr Tomasz Bąk (egzegeza Pisma Świętego)

ks. dr hab. Jerzy Buczek (teologia dogmatyczna)

ks. dr Marek Chorzępa (środki komunikacji społecznej)

ks. mgr lic. Andrzej Cypryś (ćwiczenia homiletyczne)

ks. dr Przemysław Drąg (duszpasterstwo rodzin)

ks. dr Lucjan Dyka (muzyka kościelna)

ks. dr Marek Dzik (egzegeza Pisma Świętego, teologia biblijna)

ks. dr Jan Edling (język łaciński)

ks. dr Rafał Flak (homiletyka)

ks. dr Tomasz Fularz (bioetyka)

ks. mgr lic. Tomasz Gałuszka (prawo kanoniczne)

ks. dr Krzysztof Golas (teologia dogmatyczna)

ks. dr Łukasz Hendzel (religiologia)

ks. dr hab. Miłosz Hołda (historia filozofii, metafizyka, wprowadzenie do filozofii)

ks. dr Sławomir Jeziorski (liturgika, wprowadzenie w chrześcijaństwo – liturgia, proseminarium, teologia powołania chrześcijańskiego)

ks. dr Tomasz Kołodziej (tożsamość kapłańska)

ks. dr hab. Adam Kubiś, prof. KUL (egzegeza Pisma Świętego)

ks. dr Jan Kulig (teologia moralna)

ks. dr hab. Jacenty Mastej, prof. KUL (teologia fundamentalna)

ks. dr Paweł Matuszewski (prawo kanoniczne)

ks. dr Wiesław Matyskiewicz (katolicka nauka społeczna)

ks. dr hab. Janusz Miąso, prof. UR (pedagogika i dydaktyka)

ks. dr Andrzej Motyka (historia Kościoła)

ks. dr Daniel Nowak (misjologia)

ks. dr Paweł Pietrusiak (teologia dogmatyczna, ekumenizm, teologia powołania kapłańskiego)

mgr Jolanta Piwowar (język polski)

ks. dr Andrzej Pociask (historia filozofii, Antropologia filozoficzna)

ks. prof. dr hab. Wiesław Przyczyna (przepowiadanie w kontekście współczesności)

ks. dr Mateusz Rachwalski (teologia moralna)

ks. dr Wojciech Radomski (egzegeza Pisma Świętego, Teologia biblijna)

mgr Barbara Rudawska (język angielski)

ks. prof. dr hab. Marcin Składanowski (ekumenizm)

ks. dr Andrzej Sołtys (logika, teoria poznania, ogólna metodologia nauk, etyka)

ks. dr Paweł Synoś (wprowadzenie w chrześcijaństwo – duchowość, teologia duchowości)

ks. mgr Jacek Szczęch (psychologia)

ks. mgr Andrzej Szpaczyński (wprowadzenie w chrześcijaństwo – teologia)

ks. dr hab. Mirosław Twardowski, prof. UR (kosmologia, teodycea)

ks. dr Andrzej Widak (muzyka kościelna, fonetyka)

ks. dr Krzysztof Wilczkiewicz (teologia pastoralna)

ks. dr Marek Winiarski (katechetyka)

ks. mgr Krystian Winiarski (wprowadzenie w chrześcijaństwo – moralność)

mgr Aneta Wojciechowska (literatura religijna)

ks. dr Grzegorz Wójcik (patrologia, język grecki)