Ks. dr Tomasz Bać (Liturgika)

Ks. dr Paweł Batory (Historia sztuki)

Ks. dr Tomasz Bąk (Egzegeza Pisma Świętego)

Ks. dr hab. Jerzy Buczek (Teologia dogmatyczna)

Ks. dr Marek Chorzępa (Środki komunikacji społecznej)

Ks. mgr lic. Andrzej Cypryś (Ćwiczenia homiletyczne)

Ks. dr Przemysław Drąg (Duszpasterstwo rodzin)

Ks. dr Lucjan Dyka (Muzyka kościelna)

Ks. dr Marek Dzik (Egzegeza Pisma Świętego)

Ks. dr Jan Edling (Język łaciński)

Ks. Dr Rafał Flak (Homiletyka)

Ks. dr Tomasz Fularz (Bioetyka)

Ks. mgr lic. Tomasz Gałuszka (Prawo kanoniczne)

Ks. dr Krzysztof Golas (Teologia dogmatyczna)

Ks. dr Łukasz Hendzel (Religiologia)

Ks. dr hab. Miłosz Hołda (Metafizyka, Wprowadzenie do filozofii)

Ks. dr Sławomir Jeziorski ((Wprowadzenie w chrześcijaństwo – liturgia, Liturgika, Proseminarium, Teologia powołania chrześcijańskiego)

Ks. dr hab. Adam Kubiś (Egzegeza Pisma Świętego)

Ks. dr Jan Kulig (Teologia moralna)

Ks. dr hab. Jacenty Mastej, prof. KUL (Teologia fundamentalna)

Ks. dr Paweł Matuszewski (Prawo kanoniczne)

Ks. dr Wiesław Matyskiewicz (Katolicka nauka społeczna)

Ks. dr hab. Janusz Miąso (Pedagogika i dydaktyka)

Ks. dr Andrzej Motyka (Historia Kościoła)

Ks. dr Daniel Nowak (Misjologia)

Ks. dr Paweł Pietrusiak (Teologia dogmatyczna, ekumenizm, teologia powołania kapłańskiego)

Ks. dr Andrzej Pociask (Historia filozofii, Antropologia filozoficzna)

Ks. prof. dr hab. Wiesław Przyczyna (Przepowiadanie w kontekście współczesności)

Ks. dr Mateusz Rachwalski (Teologia moralna)

Ks. dr Wojciech Radomski (Egzegeza Pisma Świętego, Teologia biblijna)

Ks. dr Andrzej Sołtys (Logika, Teoria poznania, Ogólna metodologia nauk, Etyka)

Ks. dr Paweł Synoś ((Wprowadzenie w chrześcijaństwo – duchowość, Teologia duchowości)

Ks. mgr Jacek Szczęch (Psychologia)

Ks. mgr Andrzej Szpaczyński  (Wprowadzenie w chrześcijaństwo – teologia)

Ks. Infułat dr Wiesław Szurek (Historia filozofii, Teodycea)

Ks. dr Mirosław Twardowski (Kosmologia)

Ks. dr  Andrzej Widak (Muzyka kościelna, Fonetyka)

Ks. Krzysztof Wilczkiewicz (Teologia pastoralna)

Ks. dr Marek Winiarski (Katechetyka)

Ks. mgr Krystian Winiarski(Wprowadzenie w chrześcijaństwo – moralność)

Ks. dr Grzegorz Wójcik (Patrologia, Język grecki)

Prof. dr hab. Kazimierz Ożóg (Literatura religijna)
mgr Jolanta Piwowar (Język polski)
mgr Aleksandra Czyżowska (Język angielski)