W piątek 31 stycznia 6 alumnów szóstego roku otrzymało skierowanie na praktykę duszpasterską.

Posłanie na pierwszą placówkę duszpasterską miało miejsce podczas uroczystej Mszy św., której przewodniczył ks. bp Jan Wątroba. Na jej zakończenie nasz Pasterz wręczył diakonom dekrety kierujące ich na poszczególne parafie.
Praktyka diakońska będzie trwała od 8 lutego do 30 kwietnia.

Oto parafie do których zostali posłani diakoni:

Patryk Czech – Parafia pw. św. Judy Tadeusza w Rzeszowie

dk. Jakub Dzierżak – Parafia Dobrzechów, pw. św. Stanisława Biskupa

dk. Robert Firek – Parafia Palikówka, pw. Miłosierdzia Bożego

dk. Kamil Gierus – Rożnowice, pw. św. Andrzeja Apostoła

dk. Szymon Kłak – Parafia Nienaszów, pw. Wniebowzięcia NMP

dk. Adam Piotrowicz – Parafia Brzeziny, pw. św. Mikołaja

Polecajmy w naszych modlitwach braci diakonów, aby w przydzielonych im wspólnotach parafialnych mogli z radością i entuzjazmem świadczyć o Chrystusie.

Categories: Aktualności