Od 1996 r. I piątek Wielkiego Postu to dzień, w którym mieszkańcy Rzeszowa gromadzą się na placu Śreniawitów w godzinach wieczornych przy krzyżu upamiętniającym ofiary komunizmu. To właśnie w I piątek Wielkiego Postu wierni ze stolicy Podkarpacia przechodzą Drogę Krzyżową ulicami Miasta, aby powierzyć Jezusowi wszystkie sprawy swojego życia i wyznać wiarę w Tego, który „przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył”.

Tego roku Droga Krzyżowa ulicami Miasta Rzeszowa miała miejsce 16 lutego o godzinie 18. Trasa Drogi Krzyżowej objęła plac Śreniawitów, ul. Szopena, al. Lubomirskich, ul. 3 Maja i ul. Sokoła. Nabożeństwu pasyjnemu przewodniczył J. E. bp Jan Wątroba. Rozważania przygotował ks. dr Tomasz Bierzyński, które zostały odczytane przez dwóch alumnów z naszej wspólnoty: Kacpra Ziobrę (rok III) i Kamila Jakubka (rok I). Jako seminarium, oprócz modlitwy, staraliśmy się pomóc organizatorom, aby nabożeństwo pasyjne ulicami miasta odbyło się bez poważniejszych zakłóceń.

Każde przejście Drogi Krzyżowej w łączności z Panem stanowi sygnał do upodabniania się do Zbawiciela. Oby i w naszych sercach zawsze pojawiała się chęć do nawrócenia i by ta chęć była realizowana.

Categories: Aktualności