W środowy wieczór, 24.01, odbyła się konferencja, której tematem był dialog chrześcijańsko-żydowski. To spotkanie wpisało się w obchodu 27. Dnia judaizmu w Kościele katolickim. Historię relacji chrześcijańsko-żydowskich, ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania się wzajemnego rozumienia i dialogu, opowiedziała s. Katarzyna Kowalska NDS. Natomiast spotkanie poprowadził ks. dr Paweł Batory.

Siostra Katarzyna ze Zgromadzenia Notre-Dame de Sion podzieliła się ze zgromadzonym audytorium swoim doświadczeniem wielu rozmów z żydowskimi przyjaciółmi i podjęła próbę odpowiedzi na pytanie: czy w dzisiejszych czasach dialog chrześcijańsko-żydowski jest jeszcze potrzebny? Prelegentka wyraziła również radość w związku z tym, że w mentalności wielu Polaków – mimo pojedynczych incydentów – nie przejmuje kontroli antysemickie nastawienie, wręcz poprzez organizowanie wspólnych dni pamięci o Holokauście i Ofiarach II wojny światowej, wzrasta wzajemna otwartość.

Pod koniec spotkania miała miejsce seria pytań do s. Katarzyny, dotyczące m.in. możliwości dialogu z poszczególnymi odłamami judaizmu czy różnic w otwartości jednych na drugich.

Categories: Aktualności