W niedzielę, 26 listopada br. modliliśmy się ze wspólnotą rzeszowskiego Kościoła pod przewodnictwem naszego Pasterza, biskupa Jana Wątroby. W południe, w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa (katedra) sprawowana była Msza św., w której skupiona wokół eucharystycznego stołu była w głównej mierze młodzież całej diecezji (z Liturgicznej Służby Ołtarza, Ruchu Światło-Życie, Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży czy Ruchu Apostolstwa Młodzieży) wraz z przedstawicielami i członkami Akcji Katolickiej.

Pierwsza i najważniejsza część Królewskiej Uczty Jezusa Chrystusa, jedynego Władcy Wszechświata skupiała się wokół stołu eucharystycznego. W bogatą liturgię słowa, prezentującą Boga jako Dobrego Pasterza, który troszczy się o każdego człowieka oraz Boga jako Króla, który sprawiedliwie będzie sądził wszystkich z miłości, biskup Jan włączył słowa homilii, w której zaznaczył niezwykle istotną rolę, jaką odgrywa nadzieja w życiu uczniów Chrystusa Zmartwychwstałego.

Podczas Eucharystii grupa kilkudziesięciu członków Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży złożyła swoje przyrzeczenia życia prawdziwie chrześcijańskiego wobec Boga i zgromadzonej Wspólnoty Kościoła. Pod pięknej liturgii Eucharystii zostali także wybrani nowi prezesi parafialnych grup Akcji Katolickiej.

Drugą część Królewskiej Uczty otworzył pochód radości i entuzjazmu młodzieży diecezji rzeszowskiej, skierowany ku Uniwersytetowi Rzeszowskiemu. Tam nastąpiła zabawa, godzina świadectw (gdzie swoim życiem wiary podzielił się m.in. Piotr „Edzio” Bilina czy Ela Goldmann) i modlitwy do Chrystusa Króla, który obecny był w Najświętszym Sakramencie.

Categories: Aktualności