W dniach 5-10 listopada br. cała wspólnota WSD w Rzeszowie przeżywała rekolekcje jesienne. W tym wyjątkowym czasie ciszy i skupienia każdy mógł usłyszeć subtelny głos Boga Ojca. Rekolekcyjne nauki wygłosił ks. dr hab. Wojciech Węgrzyniak, otwarty na Ducha Świętego ceniony rekolekcjonista, biblista oraz zaangażowany duszpasterz.

W czasie rekolekcji jak refren przewijało się słowo z Dziejów Apostolskich: „Chcielibyśmy dowiedzieć się, o co właściwie chodzi” (17,20b). To pytanie, jak zaznaczył ks. Wojciech, dotyczy celu i sensu. Takie pytanie każdy miał okazję sobie zadać w kontekście przygotowania do kapłaństwa, swoich pragnień, woli Pana Boga, modlitwy etc. Pomocą w znajdowaniu odpowiedzi na wyżej postawione pytania miała być modlitwa oraz liturgia (Eucharystia, liturgia godzin, nabożeństwa pokutne).

Ostatecznie Bogu niech będą dzięki za czas 5 dni wytężonej refleksji. Dzięki niech będą także ks. Wojtkowi, który poprzez swoje głoszenie, okraszone wieloma cennymi i niejednokrotnie zabawnymi anegdotami dał przykład wielkiej wiary i głębokiego przywiązania do Boga. Oby ten czas łaski był z pożytkiem dla wszystkich uczestniczących w rekolekcjach.

Categories: Aktualności