25 maja o godzinie 17:00 w seminaryjnej kaplicy pw. Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana miała miejsce Msza św. w rocznicę święceń kapłańskich 11 Neoprezbiterów – księży, którzy święcenia przyjęli rok temu, dokładnie 4 czerwca. Księża neoprezbiterzy sprawowali Eucharystię w intencji całej wspólnoty seminaryjnej: alumnów, księży wychowawców, profesorów, siostry zakonne oraz pracowników świeckich. Wspólnotowej celebracji przewodniczył ks. Tomasz Sienicki, zaś słowo Boże wygłosił ks. Mateusz Łachmanek.

Po Eucharystii odbyła się uroczysta kolacja z udziałem Biskupa Jana. Dla całej naszej wspólnoty był to piękny czas, w którym mogliśmy razem modlić się i porozmawiać o kapłańskiej codzienności naszych starszych kolegów, którzy – mimo, że posługują w diecezji dopiero rok – mają z pewnością dużo do powiedzenia, w jaki sposób Bóg działa w ich życiu oraz w życiu wspólnot, do których decyzją Biskupa Jana zostali skierowani i dla których są ustanowieni.

Bardzo cieszymy się z odwiedzin naszych braci i mamy nadzieję, że w przyszłości, z pomocą Bożej łaski staniemy z nimi po jednej stronie ołtarza.

Categories: Aktualności