19 maja, po rekolekcjach trwających pięć dni, trzech braci z roku V złożyło wyznanie wiary oraz przysięgę w przededniu święceń diakonatu. To podniosłe i uroczyste wydarzenie miało miejsce w kaplicy seminaryjnej w obecności całej wspólnoty.

Łukasz Cyrnek, Dawid Piróg i Janusz Szczęch na ręce Księdza Rektora i w obecności wspólnoty złożyli wyznanie wiary (credo nicejsko-konstantynopolitańskie) oraz wyrazili swoją chęć i gotowość głoszenia doktryny chrześcijańskiej w zgodzie z Urzędem Nauczycielskim Kościoła. Ponadto obowiązali się do przestrzegania celibatu ze względu na Królestwo Boże, posłuszeństwa wobec biskupa i jego następców oraz do modlitwy Liturgią godzin w intencjach Kościoła i świata. Sprawę święceń diakonatu naszych trzech braci mogliśmy powierzać obecnemu z nami Panu Bogu w Najświętszym Sakramencie.

Nazajutrz, 20 maja w kościele pw. Podwyższenia Krzyża św. celebrowana była Msza św. z udzieleniem posługi diakonatu. Wokół trzech naszych braci zgromadziło się wiele osób z rodziny, księża proboszczowie, przyjaciele, znajomi czy też parafianie. W homilii bp Jan przypomniał kandydatom powagę urzędu diakona w Kościele, w szczególności odpowiedzialność w głoszeniu słowa Bożego na przykładzie diakona Filipa z Dziejów Apostolskich. Wzywał także do czujności i roztropności.

Polecamy Bogu naszych braci, nowo wyświęconych diakonów Kościoła rzeszowskiego, aby z żarliwością głosili słowo Boże i zawsze w pokorze i posłuszeństwie posługiwali wiernym w Kościele.

Categories: Aktualności