W sobotę 28 maja 2022 r. w parafii pw. Znalezienia Krzyża Świętego w Niebylcu odbyły się święcenia diakonatu – święceń udzielił J. E. bp Jan Wątroba – biskup ordynariusz diecezji rzeszowskiej.

Diakonat jest pierwszym stopniem święceń sakramentalnych, a z języka greckiego diákonos oznacza sługę; tego który posługuje. Kandydaci na diakonów w wigilię święceń publicznie wyznają wiarę, składają przyrzeczenia posłuszeństwa i celibatu oraz zobowiązują się do codziennej modlitwy Liturgią Godzin. Do misji diakona należy głoszenie słowa Bożego oraz posługa sakramentalna – udzielanie Komunii Świętej, chrztu oraz sakramentu małżeństwa.

W naszej diecezji sakrament święceń w stopniu diakonatu przyjęło 5 alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie:

  • Mikołaj Czurczak – Niebylec
  • Sebastian Drzał – Łukawiec
  • Damian Knapik – Pagorzyna
  • Michał Mycek – Sędziszów Młp., par. Narodzenia NMP
  • Jakub Ochoński – Rzeszów, par. św. Michała Archanioła

W czasie homilii biskup Jan Wątroba odwołując się do czytania z Dziejów Apostolskich wyróżnił trzy cechy, które winny charakteryzować diakona – dobra sława, czyli szacunek którego nie da się kupić, który wynika z moralności życia; pełnia Ducha Świętego, czyli otwartość na głos Boga, słuchanie natchnień Ducha i odpowiedzialność przed Bogiem; oraz mądrość rozumiana jako umiejętność stosowania zasad ukierunkowujących zawsze na dobro. Mądrość ta wypływa z mądrości Bożych słów i mądrości Kościoła, dlatego tak ważne jest posłuszeństwo Bogu i Kościołowi.

Biskup ordynariusz zaznaczył, iż misją diakona jest służba, bycie z innymi i dla innych i w tym kluczu postawił pytanie: „Czy może być coś ważniejszego niż bycie w tym, co dla drugiego jest najważniejsze?”. Obecność i towarzyszenie drugiemu człowiekowi powinno być naznaczone głęboką wiarą i modlitwą – „Gdy będziesz miał chrzcić, pomódl się za tych ludzi; gdy będziesz miał błogosławić sakrament małżeństwa, pomódl się za tych ludzi…” – mówił do diakonów biskup Jan Wątroba. Trzeba nieustannie otaczać modlitwą ludzi, którym się posługuje.

W liturgiczne wspomnienie bł. kard. Stefana Wyszyńskiego, biskup przypomniał, że dla Prymasa wiara była nie tylko uznaniem istnienia Pana Boga, lecz żywą i prawdziwą relacją z Jezusem Chrystusem. Ku takiej wierze powinniśmy wszyscy dążyć, szczególnie zaś ci, którzy są powołani przez Boga do służby w Kościele.

Niechaj nowych diakonów uświęca i prowadzi Duch Święty, aby poprzez swoją posługę szli prostą drogą ku zbawieniu prowadząc tych, których Bóg im powierzy. Za wszelkie dobro i dar powołania: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu…

Categories: Aktualności