W wigilię święceń diakonatu – 27.05.2022 r. – podczas nabożeństwa Słowa, kandydaci we wspólnocie seminaryjnej złożyli uroczyste wyznanie wiary, przyrzeczenia posłuszeństwa Kościołowi i celibatu oraz zobowiązali się do codziennej modlitwy Liturgią Godzin. Oświadczyli, iż z pokorą przyjmując święcenia w stopniu diakonatu, czynią to w wolności sumienia i mają świadomość podejmowanej posługi.

W czasie homilii, ksiądz rektor Paweł Pietrusiak zaznaczył, że sakrament święceń jest niezasłużonym darem, który należy przyjąć z wielką pokorą. Diakon, jako ten, który służy, winien odznaczać się cnotą miłości – najpierw względem Boga, a później wobec ludzi – wyrażoną w zaufaniu i posłuszeństwie.

Niechaj dobry Bóg uświęca kandydatów do diakonatu, udziela im wszelkich potrzebnych łask oraz obdarza mądrością i miłością, dzięki której kroczyć będą ku świętości. Za wszelkie dobro i dar powołania: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu…

Categories: Aktualności