W Niedzielę Miłosierdzia Bożego – 24 kwietnia 2022 r., przeżywaliśmy kolejny dzień skupienia. Słowo wygłosił o. Tadeusz Florek, karmelita bosy.

Słowo, które do nas skierował oparł na swoim wieloletnim doświadczeniu wiary, kapłaństwa, formacji i nauki. Zwrócił szczególną uwagę na poznanie siebie, jako środek do poznania Boga i drugiego człowieka. Wszystko co jest w nas ma pomóc nam w drodze do świętości, zatem trzeba przyglądać się sobie, swoim uczuciom, emocjom i oczekiwaniom, aby jak najlepiej nimi kierować i widzieć co nam mówią.

Ojciec Tadeusz zwrócił też uwagę na znaczenie samotności, jako czasu słuchania Boga oraz własnego sumienia w ciszy. Samotność powinna być dobrze wykorzystanym czasem spotkania się z Bogiem i samym sobą, aby na nowo, w pełni sił kierować się ku ludziom, by budować i ulepszać relacje międzyludzkie. Niebezpieczeństwem jest osamotnienie, czyli ucieczka przed relacjami i zamykanie się na Boga w swoim własnym „świecie”.

Za czas skupienia – Bogu niech będą dzięki!

Categories: Aktualności