Naszą wspólnotę 21 listopada odwiedził ks. Grzegorz Kot, aby przez swoją posługę głosić nam słowo Boże w czasie listopadowego dnia skupienia. Na co dzień ks. Grzegorz posługuje w diecezji rzeszowskiej jako duszpasterz trzeźwości oraz duszpasterz akademicki.

Rekolekcjonista w oparciu o słowo Boże podzielił się własnym doświadczeniem i świadectwem życia, obowiązkami i codzienną posługą wśród ludzi młodych – studentów oraz alkoholików. Już w czasie pierwszej konferencji zwrócił uwagę na relacje z ludźmi i przedstawił piękną zasadę „być” – być na modlitwie, być z ludźmi, być dla ludzi… Każdy z nas powinien być szczególnie otwarty na potrzeby innych i kierować się miłością, sprawiedliwością i miłosierdziem. Nigdy – zaznaczył kaznodzieja – nie możemy definiować i wartościować drugiego człowieka przez pryzmat zajmowanego przez niego stanowiska, wykształcenia, zamożności, a nawet słabości i grzechu. „Czy czujesz się lepszy?” – bo modlisz się codziennie, bo nie popełniasz takich czy innych grzechów, bo jesteś klerykiem lub księdzem. Każdy z nas jest równy w oczach Boga dlatego zasługuje na szacunek, wsparcie i modlitwę.

Ksiądz Grzegorz mówił także o wolności, która wyrażać się może w darze siebie dla innych. Największym jednak darem jest modlitwa – zwłaszcza wtedy, gdy po ludzku nie możemy nic uczynić, gdy problem przerasta nasze zdolności i możliwości – wtedy szczególnie winniśmy zwracać się do Boga.

Umocnieni Bożym światłem, z wdzięcznością Panu Bogu i księdzu Grzegorzowi, dziękujemy za ten czas ciszy, refleksji i modlitwy z nadzieją stania się lepszym człowiekiem – aby „być”.

Ad maiorem Dei gloriam

Categories: Aktualności