Czas rekolekcji to szczególna okazja na bliskie i indywidualne spotkanie się z Panem Bogiem. W ciągu roku dwakroć przeżywamy rekolekcje – w okresie jesiennym i w Wielkim Poście. Zazwyczaj trwają one pięć dni – w całkowitym milczeniu, oderwaniu od mediów i internetu, naszych codziennych spraw i zainteresowań oraz nauki. To czas tylko i wyłącznie przeznaczony dla Pana, ale nigdy w oderwaniu od przebywania z samym sobą, wewnętrznej walki i smagania, własnych emocji i pragnień. W ciszy wychodzi wszystko to, co na co dzień jest zagłuszane.

Jesienne rekolekcje, które odbyły się w dniach od 25 do 30 października 2021 wygłosił dla naszej wspólnoty bp Andrzej Przybylski. Tematem rozważań rekolekcjonisty było „Ojcowskie Serce Kapłana” w świetle życia św. Józefa. We wstępie bp Andrzej nazwał św. Józefa człowiekiem przebudzonym (por. Mt 1,24. 2,13-14.19-21) i zaznaczył, że rekolekcje mogą być czasem przebudzenia, w którym to Bóg szczególnie pokazuje co powinniśmy czynić – tak jak w historii św. Józefa. W codzienności zaś momentami przebudzenia mogą być różnego rodzaju wydarzenia, osoby, sytuacje, które mają na celu wyrwanie nas z duchowego snu, czyli pewnego mroku i stagnacji.

Mówiąc o ojcowskim sercu kapłana, rekolekcjonista zwrócił uwagę na osobistą dojrzałość człowieka jakiej wymaga ojcostwo.. Odpowiedzialność, umiejętność rezygnacji z siebie – bycie dla innych, słuchanie Boga, troska o Kościół – to wszystko stanowi fundament do prawdziwej dojrzałości ojcowskiego serca kapłana. Bp Andrzej Przybylski zaprosił nas, abyśmy przyjrzeli się dokładnie naszej postawie – czy jestem wystarczająco dojrzały, aby stać się ojcem-kapłanem?

W trakcie wszystkich pozostałych konferencji biskup poruszył również inne tematy dotyczące między innymi formacji do kapłaństwa, wartości kapłaństwa jako daru, wiary i pobożności, czy pracowitości. Swoje rozważania poparł szczególnymi przykładami życia: św. Józefa, Maryi, św. Jana Marii Vianneya, św. Jana Pawła II, bł. Stefana kard. Wyszyńskiego oraz sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego.

Na zakończenie rekolekcji bp Andrzej Przybylski udzielił dwóm braciom posługi akolitatu. W czasie homilii mówił o tym, aby w posłudze niesienia Chrystusa nie zapomnieć, że w pierwszej kolejności to On nas niesie i prowadzi.

Za cały ten czas: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu…

A Wam, którzy pamiętaliście o nas w modlitwie szczere Bóg zapłać. Niechaj św. Józefa zawsze Was strzeże i prowadzi do Chrystusa Pana.  

Categories: Aktualności