Maryja jest Matką i wzorem Kościoła, jest też Matką wszystkich kapłanów. Uczy jak przyjmować Jezusa, żyć Nim i dawać Go światu.

Coroczną tradycją jest, że neoprezbiterzy udają się przed tron Jasnogórskiej Pani. Również, sześciu  wyświęconych tego roku kapłanów wraz z ks. Rektorem, udało się 26 maja (w Dzień Matki), do naszej niebieskiej Matki. Odprawiając tam Eucharystię oraz modląc się przed cudownym obrazem Matki Bożej Królowej Polski zawierzyli swoje kapłaństwo i oddali się w ręce najlepszej Matki.

Categories: Aktualności