Autentyczność, to droga najlepsza dla naszego życia. Stanąć w prawdzie wobec Boga, siebie samego i świata oraz akceptacja, to kluczowe rzeczywistości, które przeprowadzą nas przez nasze życie i pomogą osiągnąć cel, jakim jest świętość.

To już kolejny kwietniowy dzień skupienia, który odbył się w dniach 10-11 kwietnia. Tym razem, mieliśmy łaskę modlitwy i słuchania o. Artura Gałeckiego OP, przeora i proboszcza parafii dominikańskiej w Rzeszowie.  Podczas konferencji odsłaniał nam oblicze Kościoła, jako wspólnoty. Był to obraz pisany własnym doświadczeniem życia i codziennej pracy duszpasterskiej podejmowanej dla drugiego człowieka. Wielokrotnie z ust Ojca padały słowa,
że Kościół to nie budynek, czy instytucja, ale wspólnota otwartych drzwi, w której jest miejsce dla wszystkich. Jedynymi drogami Kościoła są wolność i miłosierdzie, a żeby nimi iść musimy zachować postawę otwartości i autentyczności.

Categories: Aktualności