Wszystko, co nas otacza i czego doświadczamy jest darmową łaską od Pana. Jednym z tych darów jest wiara. Pan Bóg chce otworzyć nam ucho
i umocnić nas swoim Duchem, abyśmy ciągle byli na drodze wiary, gdyż tylko osiołek stoi

w miejscu i kręci się wokół siebie.

Nowy semestr rozpoczęliśmy, jak zawsze z Bogiem, od dnia skupienia, który odbył się 6-7 lutego. Poprowadził go dla nas ks. Bohdan Dutko MS, który zabrał nas w niezwykłą podróż wiary razem
z Abrahamem i Lotem. Podczas tej wędrówki obserwowaliśmy życie wiary
i jej realizację. Ks. Bohdan podzielił się swoim osobistym doświadczeniem wiary oraz zapałem jej głoszenia wszystkim,
z ogromną radością i pokorą.  Całość konferencji okraszona była dużą ilością pytań, na które każdy osobiście  mógł sobie odpowiedzieć.

Categories: Aktualności