Taka jest racja, dla której Słowo stało się człowiekiem, Syn Boży Synem Człowieczym: aby człowiek, jednocząc się ze Słowem i przyjmując w ten sposób synostwo Boże, stał się Synem Bożym (św. Ireneusz). 

Drodzy Przyjaciele WSD w Rzeszowie!

Uroczystość Bożego Narodzenia wprowadza nas we wdzięczną kontemplację niepojętej tajemnicy Wcielenia Odwiecznego Syna Ojca, „który dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i stał się człowiekiem” w ubóstwie zwierzęcej stajni w judzkim Betlejem. To liturgiczne wspomnienie misterium Incarnationis ukazuje nam styl Bożego wchodzenia w historię świata i życia każdego z nas. On zawsze przychodzi w małości, bezbronności i pokorze. 

Stroni od spektakularności karmiącej próżną chwałę i od żądzy władzy pogardzającej maluczkimi, a mimo to Jego przyjście przeobraża oblicze ziemi i daje nadzieję każdemu człowiekowi.

Serdecznie życzę, abyśmy z czujnością umieli dostrzegać Jego obecność w wydarzeniach, które spotykają świat i każdego z nas. Życzę, abyśmy z chrześcijańską mądrością odkrywali – także podczas epidemii – znaki obecności Pana i radowali się Jego bliskością jak pasterze na betlejemskich polach.

Z całego serca dziękuję za modlitwę za nasze Seminarium i za powołanych. Wyrazem naszej wdzięczności i pamięci jest codzienna modlitwa oraz niedzielna Eucharystia sprawowana w intencji naszych Przyjaciół i Dobroczyńców. Do Chrystusa, Dobrego Pasterza, zanośmy naszą pokorną modlitwę o nowe święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.

ks. Paweł Pietrusiak – rektor WSD w Rzeszowie

Categories: Aktualności