Maryja jest „drabiną, po której sam Bóg z nieba zstąpił”. Dlatego, pokolenia ciągle i na nowo wzywają jej orędownictwa, śpiewając hymny na jej cześć. Jednym z nich jest Akatyst ku czci Bogurodzicy.

W wigilię czwartej niedzieli Adwentu, wzywaliśmy wstawiennictwa tej, która już za parę dni przyniesie nam Chrystusa. Nasz seminaryjny, chór pod dyrygenturą Karola Miguta przygotował i wykonał wraz z całą wspólnotą Akatyst. Modląc się tekstami poszczególnych kontakionów
i ikosów, podążaliśmy drogą duchowego przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia.

Maryjo, naucz nasz przyjmować Jezusa.

Categories: Aktualności