Dnia 30 maja br., przeżywaliśmy uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Wówczas nasze oczy wiary kierowaliśmy na Jezusa, który wydał się nam pod postacią chleba i wina, aby z nami być i udzielić nam przez to łaski rozkoszowaniem się przedsmakiem nieba już tu na ziemi.

Tego dnia byliśmy uczestnikami Eucharystii sprawowanej na placu przed kościołem farnym w Rzeszowie. Uroczystej celebracji przewodniczył bp Jan Wątroba, biskup rzeszowski, a wraz z nim swoją Mszę prymicyjną dla mieszkańców Rzeszowa sprawowali tegoroczni neoprezbiterzy: ks. Łukasz Cyrnek, ks. Dawid Piróg oraz ks. Janusz Szczęch.

W homilii bp Jan wielokrotnie odwoływał się do przejmujących pism św. Tomasza z Akwinu, wielkiego miłośnika Jezusa Eucharystycznego. Ponadto zwrócił uwagę na fakt, że świadomość daru, jaki pozostawił nam Chrystus jest wprowadzeniem do życia w dziękczynieniu, czyli życia eucharystycznego (gr. eucharistein – dziękczynienie).

Po Najświętszej Ofierze wyruszyliśmy w procesji na ulice Rzeszowa. W ten sposób mogliśmy wyrazić nasze świadectwo miłości do Boga, który jako pierwszy nas umiłował. Pasterz naszej diecezji podkreślił, że Jezus wyraźnie powiedział, abyśmy szli za Nim, co mogło znaleźć odzwierciedlenie w procesji. Ponadto wysłuchaliśmy czterech fragmentów Ewangelii, w których nasza uwaga zogniskowana była wokół Tajemnicy Ciała i Krwi Chrystusa, rozmnożenia chleba i ryb, spotkania z uczniami w drodze do Emaus oraz zjednoczenia Ojca z Synem.

Dziękujemy Bogu za dar, jaki złożył sam z siebie dla nas, abyśmy mieli życie. Dziękujemy za tę wspaniałą Uroczystość, podczas której mogliśmy prosić o umocnienie naszej wiary i miłości do Chrystusa Eucharystycznego. Dziękujemy tym wszystkim, którzy dołożyli wszelkich starań, aby wierni Rzeszowa mogli celebrować wielkie tajemnice oraz wyznawać ją w trakcie uroczystej procesji.

Categories: Aktualności