Wieczorem, 15 lutego (sobota) rozpoczął się, pierwszy w nowym semestrze, dzień skupienia, który poprowadził ks. Jarosław Ambroży, kapłan diecezji kieleckiej, wieloletni prezbiter wędrowny Drogi Neokatechumenalnej.

W wygłoszonych przez siebie konferencjach ks. Jarosław podkreślił fundamentalne znaczenie doświadczenia Boga Ojca w życiu chrześcijanina. Jako myśl przewodnią podał słowa Ewangelii wg. św. Mateusza: „Starajcie się naprzód o Królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane”. Ks. Jarosław zwrócił uwagę na znaczenie relacji z ojcem w rodzinie, która niejednokrotnie przekłada się na obraz Boga jako Ojca. W trakcie dnia skupienia był czas także na modlitwę Słowem Bożym metodą skrutacji oraz osobistą adorację i spowiedź. Dzień skupienia zakończył się w niedzielę wieczorem wspólnie celebrowaną Eucharystią.

Categories: Aktualności