W Wigilię Uroczystości Zesłania Ducha Świętego (sobota 30 maja), przez posługę Księdza Biskupa Jana Wątroby, sześciu diakonów z naszej diecezji otrzymało święcenia kapłańskie w stopniu prezbitera. To szczególne wydarzenie miało miejsce w Katerze Rzeszowskiej. Obecna była cała wspólnota Wyższego Seminarium Duchownego, ponad pięćdziesięciu kapłanów oraz rodziny i przyjaciele nowych prezbiterów.

Liturgię święceń kapłańskich rozpoczął dostojny śpiew hymnu do Ducha Świętego. Sam Biskup podkreślił na wstępie, że to On – Duch Święty – będzie głównym działającym, który umocni i uświęci nowych kapłanów. W homilii bp Jan przywołał postać bł. księdza Romana Sitko, którego nowi kapłani obrali za rocznikowego patrona, na początku seminaryjnej formacji. Kapłana, który swoje życie zakończył w 1942 r. w Auschwitz-Birkenau, przedstawił jako wzór posługi kapłańskiej. Ponadto Biskup przypomniał trzy postawy, które mają charakteryzować kapłana. Pierwszą z nich ma być postawa gotowości do pełnienia woli Bożej, która wyraża się przez codzienne mówienie Bogu „tak”. Druga postawa to czuwanie, które pomoże nieugięcie głosić prawdę. Ostatnią postawą ma być służba, której wyrazem jest miłość, sprawowanie sakramentów i posłuszeństwo. Na koniec homilii Biskup przywołał obraz Chrystusa umywającego nogi Apostołom w Wieczerniku. Tym samym ukazał najwyższy stopień miłości służebnej, jaka ma się realizować w kapłańskiej posłudze.

Po homilii nastąpił obrzęd święceń kapłańskich. Kandydaci po wyrażeniu swojego pragnienia i gotowości przyjęcia święceń, upadli na twarz, a wszyscy zebrani w katedrze wzywali wstawiennictwa wszystkich świętych, śpiewając słowa litanii. Momentem kulminacyjnym Liturgii była chwila, w której Ksiądz Biskup, w apostolskim geście, włożył swoje ręce na głowę każdego z kandydatów. W ten sposób przekazał im dar i łaskę Ducha Świętego. Po zakończonym obrzędzie, nowi kapłani wraz z Biskupem i zgromadzonymi kapłanami, celebrowali swoją pierwszą Mszę Świętą.

Nowych kapłanów Diecezji Rzeszowskiej otoczmy modlitwą, aby z radością wypełniali powierzoną im misję. Niech wstawiennictwo Matki Bożej pomoże im realizować wolę Bożą w ich życiu.

Kl. Piotr Rakowski

Categories: Aktualności