Diecezja rzeszowska cieszy się pięcioma nowymi diakonami. Alumni V roku, 23 maja, w wigilię uroczystości Wniebowstąpienia, przyjęli święcenia diakonatu z rąk bp. Jana Wątroby. Bezpośrednim przygotowaniem do święceń były tygodniowe rekolekcje.

W tym roku, ze względu na stan epidemii, uroczysta Msza św. z udzieleniem święceń miała miejsce w kaplicy seminaryjnej w budynku Instytutu Teologiczno-Pastoralnego w Rzeszowie. W poprzednich latach święcenia diakonatu zazwyczaj odbywały się w parafii jednego z kandydatów do święceń.

Diakonat jest pierwszym stopniem sakramentu święceń. Przyjmowany jest jako diakonat stały lub w drodze do święceń kapłańskich. Zadania diakonów najlepiej charakteryzują słowa zaczerpnięte z obrzędów święceń: „umocnieni darem Ducha Świętego, będą pomagać biskupowi i jego prezbiterium w posłudze słowa, ołtarza i miłości, okazując się sługami wszystkich. Jako słudzy ołtarza będą głosić Ewangelię, przygotowywać Ofiarę Eucharystyczną i rozdzielać wiernym Ciało i Krew Pańską. Oprócz tego, na polecenie biskupa będą mogli głosić kazania i przekazywać Bożą naukę wierzącym i niewierzącym, przewodniczyć modlitwom, udzielać chrztu, asystować przy zawieraniu związków małżeńskich oraz je błogosławić, nosić Wiatyk do ciężko chorych i przewodniczyć obrzędom pogrzebu. Diakoni uświęceni przez nałożenie rąk, które pochodzi od Apostołów, i ściśle związani z ołtarzem, będą pełnić dzieła miłosierdzia w imieniu biskupa lub proboszcza. Niech z Bożą pomocą tak spełniają te obowiązki, aby wszyscy mogli uznać ich za prawdziwych uczniów Chrystusa, który przyszedł nie po to, aby Mu służono, lecz aby służyć.”

W homilii ks. bp Jan zwrócił się do kandydatów do święceń: „Pan posłał jedenastu. Nie wycofał się z planu posłania uczniów na cały świat, a widząc ich grzech nie odwołał misji, którą chciał i chce im zlecić, mimo iż okazali się tacy słabi. I tak jest z nami. (…) Pan daje nam misję nie patrząc na nasz grzech, choć oczywiście pragnie, abyśmy nie popełniali grzechów. Nie odwołuje tej misji, nie cofa polecenia mimo naszych grzechów. To musi budzić w nas ogromną wdzięczność dla Boga bogatego w miłosierdzie; dla Pana, który nas zaprasza do współpracy”.

Święcenia diakonatu otrzymali: Michał Cyrnek z parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Ropicy Polskiej, Marek Drupka z parafii pw. św. Jadwigi Królowej w Wólce Podleśnej, Jerzy Przybyło z parafii pw. Niepokalanego Serca NMP w Budach Głogowskich, Mateusz Wielgosz z parafii pw. Dobrego Pasterza w Jaśle i Łukasz Ziemniak z parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Niechobrzu.

Categories: Aktualności