Miłosierni jak Ojciec

Łk 6,36

Kleryk na niedzielę

Przeżywaj swoją codzienność zainspirowany Słowem Bożym! Cykl niedzielnych spotkań z Pismem Świętym.

 

Most modlitewny

Seminaryjny
Most modlitewny to proste! My modlimy się za Ciebie, Ty modlisz się za nas!

 
 

Odwiedź nas

Nie musisz wychodzić z domu by zobaczyć nasze seminarium od wewnątrz.

 

Galeria

U nas nie ma miejsca na nudę. Nieustannie dzieje się coś ciekawego. Zobacz sam!

Seminaryjna uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

W Kościele katolickim 8 grudnia obchodzona jest uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Niepokalane Poczęcie Maryi jest zasługą specjalnej Bożej łaski. Tajemnica ta pokazuje szczególną rolę Maryi a także przypomina, że każdy z nas cieszy się Bożą pomocą w zadaniach, które Bóg stawia na drodze naszego życia. Papież Klemens XI ustanowił w 1708 r. dzień 8 grudnia świętem obowiązującym w całym Kościele powszechnym. Wreszcie 8 grudnia 1854 r. Pius IX ogłosił dogmat o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny.

W naszym seminarium Uroczystość ta była naznaczona kilkoma wydarzeniami.

Wykład z patrologii „Maryja – matka Boga”

Ks. dr Arkadiusz Jasiewicz, wykładowca patrologii w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu, wygłosił wykład z zakresu patrologii, ukazujący status Maryi w teologii. Ks. Jasiewicz rozpoczął od przypomnienia, że Maryja od pierwszych wieków była otaczana czcią, o czym świadczył choćby dogmat Soboru Efeskiego z 431 roku, mówiący, iż Maryja jest Theotokos – Matką Bożą. Ks. doktor wspomniał też, że to właśnie z literatury patrystycznej pochodzą świadectwa mówiące o Niepokalanym Poczęciu Maryi. Prelegent, podkreślił też fakt, że macierzyństwo Maryi ma trzy wymiary: fizyczny, metafizyczny oraz duchowy. Kończąc wskazał nam Maryję jako przykład oddania się i wierności Bogu. 

Czytaj więcej: Seminaryjna uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny 

Obłóczyny alumnów III roku

Wieczorem 7 grudnia, w wigilię Uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny siedmiu braci z kursu III przyjęło strój duchowny czyli sutannę. Uroczystej Mszy świętej w kaplicy seminaryjnej przewodniczył Ksiądz Biskup Ordynariusz Jan Wątroba.

Ksiądz Biskup w wygłoszonej homilii, powiedział że sutanna jest znakiem dla każdego. Dla noszącego sutannę jest ona znakiem szczególnej przynależności do Chrystusa. Nawiązując do liturgii Słowa przypomniał, że w drodze ku kapłaństwu Chrystusowemu mamy zdawać się na łaskę Boga. Sami z siebie niewiele możemy, ale zapraszanie Boga do naszego życia pozwala wytrwalej znosić jego trudy, o czym przypominał choćby prorok Izajasz.

Sutanna szczególnie wzywa do wyrazistego i jednoznacznego dawania świadectwa, dlatego polecajmy w naszych modlitwach nowoobłóczonych braci, aby odważnie kroczyli za Chrystusem. 

„Tota Pulchra es Maria…” - Nowenna przed Uroczystością Niepokalanego Poczęcia NMP

„O, której berła ląd i morze słucha,

Jedyna moja po Bogu otucha.

O, Gwiazdo morska, o, święta Dziewico.

Nadziei moich niebieska Kotwico.

 

O, jaka ufność w mym sercu się rodzi,

Że Cię zwać Matką, zwać się synem godzi.

Na groźnych falach szczęśliwie popłynę,

Pewien Twej łaski, wśród burzy nie zginę.”

 

Corocznie nasza seminaryjna wspólnota na dziewięć dni przed Uroczystością Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny rozpoczyna nowennę przygotowującą do tej uroczystości. Również i w tym roku od 29 listopada przez dziewięć dni gromadzimy się na wspólnych nieszporach z wystawieniem Najświętszego Sakramentu, aby dziękować Bogu za dar Maryi i prosić Ją o wstawiennictwo za nami.

Czytaj więcej: „Tota Pulchra es Maria…” - Nowenna przed Uroczystością Niepokalanego Poczęcia NMP

Konferencja i warsztaty homiletyczne - „Profesjonalizm w komunikacji”

W czwartek 1 grudnia 2016 r. odbyła się na auli Instytutu Teologiczno-Pastoralnego w Rzeszowie konferencja naukowa dotycząca przepowiadania Słowa Bożego podczas Mszy świętej z udziałem dzieci. Organizatorami tego przedsięwzięcia był Instytut Teologiczno-Pastoralny w Rzeszowie oraz Katedra Homiletyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Sympozjum składało się z tzw. czterech modułów. Po każdym module był czas na pracę w grupach. Wprowadzeniem w tematykę spotkania było wystąpienie ks. mgr lic. Andrzeja Cyprysia, prowadzącego ćwiczenia z homiletyki w naszym seminarium. Dzieląc się refleksami na temat homilii podczas Mszy świętych z udziałem dzieci wskazał na trzy grupy słuchaczy. Są nimi: dzieci, rodzice dzieci i kaznodzieja. Żadnej z tych grup nie można zlekceważyć, trzeba zapoznać się z oczekiwaniami i możliwościami każdej z nich. 

Czytaj więcej: Konferencja i warsztaty homiletyczne - „Profesjonalizm w komunikacji” 

Wydarzy się

W najbliższym czasie w Seminarium będą miały miejsce następujące wydarzenia:

19  marca, niedziela

Brak wydarzeń

 

20  marca, poniedziałek

Brak wydarzeń 

 

21  marca, wtorek

Brak wydarzeń

 

22  marca, środa

Brak wydarzeń 

 

23  marca, czwartek

Brak wydarzeń 

 

24  marca, piątek

Brak wydarzeń 

 

25  marca, sobota

25 rocznica powstania Diecezji Rzeszowskiej - Msza święta w rzeszowskiej Farze o godz. 16.00

Wieczorem o godz. 20.00 rozpoczęcie rekolekcji wielkopostnych