Miłosierni jak Ojciec

Łk 6,36

Kleryk na niedzielę

Przeżywaj swoją codzienność zainspirowany Słowem Bożym! Cykl niedzielnych spotkań z Pismem Świętym.

 

Most modlitewny

Seminaryjny
Most modlitewny to proste! My modlimy się za Ciebie, Ty modlisz się za nas!

 
 

Odwiedź nas

Nie musisz wychodzić z domu by zobaczyć nasze seminarium od wewnątrz.

 

Galeria

U nas nie ma miejsca na nudę. Nieustannie dzieje się coś ciekawego. Zobacz sam!

Tydzień modlitw o jedność chrześcijan

W Kościele od 18 do 25 stycznia 2015 trwa tydzień modlitw o jedność chrześcijan.
Taize WSD RzeszówTekstem przewodnim tegorocznych obchodów jest fragment z Ewangelii św. Jana, o rozmowie Jezusa z kobietą samarytańską      (J 4, 1-42). Hasłem stał się fragment tej perykopy: "Jezus powiedział do samarytanki: "Daj Mi pić !". Również wspólnota seminaryjna aktywnie włączyła się w modlitwę o zjednoczenie wszystkich chrześcijan, którą wypowiedział Jezus Chrystus: "Aby wszyscy byli jedno" (J 17,21). W piątek, 23 stycznia zostało zorganizowane spotkanie w duchu Ekumenicznej Wspólnoty z Taize. Rozważaliśmy tekst modlitwy Jezusa o jedność (J 17 ,6-19) oraz teksty odnoszące się do jedności chrześcijan zaczerpnięte z rozważań brata Aloisa - przeora wspólnoty Taize i Chiary Lubich - założycielki Ruchu Focolari. W nabożeństwo zaangażowało się wielu kleryków, dzieląc między siebie zadania przygotowania tekstów, dekoracji kaplicy, muzyki i śpiewów, czy w końcu posługi liturgicznej.

Następnie wieczorem 25 stycznia, odbyło się kolejne nabożeństwo, tym razem zaczerpnięte z liturgii wschodniej. Cała wspólnota zgromadziła się w kaplicy seminaryjnej, aby wysłuchać Słowa Bożego i Akatystu ku czci Bogurodzicy. I tym razem nie zabrakło zaangażowania wielu kleryków. Szczególnie jednak odznaczył się tutaj chór seminaryjny, który wykonał ten piękny hymn ku czci Maryi. Oba te nabożeństwa były dla wspólnoty okazją na poznanie innych form nabożeństw chrześcijańskich, oraz na chwilę refleksji nad słowami św. Pawła: "A przeto upominam was, bracia, w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście byli zgodni, i by nie było wśród was rozłamów; byście byli jednego ducha i jednej myśli. Doniesiono mi bowiem o was, bracia moi, przez ludzi Chloe, że zdarzają się między wami spory. Myślę o tym, co każdy z was mówi: "Ja jestem Pawła, a ja Apollosa; ja jestem Kefasa, a ja Chrystusa". Czyż Chrystus jest podzielony? Czyż Paweł został za was ukrzyżowany? Czyż w imię Pawła zostaliście ochrzczeni? (...)" (1 Kor 1, 10-13).

Modlitwa o jedność wspólnot chrześcijańskich to ważny temat, który powinien być poruszany przez cały rok liturgiczny. Dlatego nie zapominajmy o modlitwie w tej intencji wsłuchując się w słowa Pana: "Aby wszyscy byli jedno"

Spotkanie opłatkowe w Tarnowcu

Sanktuarium maryjne w Tarnowcu koło Jasła było miejscem noworocznego spotkania przedstawicieli naszego seminarium z członkami Stowarzyszenia Przyjaciół WSD w Rzeszowie. Ze strony seminarium w wydarzeniu tym uczestniczyli: ks. Rektor – Paweł Pietrusiak, ojciec duchowny – ks. Paweł Synoś oraz dziesięciu alumnów. Nasi przyjaciele przybyli między innymi z goszczącej nas parafii, ale także z Rożnowic, Brzostku, Bieździedzy, Czeluśnicy. W sumie w spotkaniu uczestniczyło około pięćdziesięciu osób, w tym o. Tomasz Podrazik – niedawno wyświecony kapłan ze zgromadzenia ojców białych posługujących w Afryce.

Spotkanie rozpoczęliśmy Eucharystią, dziękując za dar powołań kapłańskich oraz polecając się wzajemnie Bogu. Następnie w luźnej i serdecznej atmosferze podzieliliśmy się opłatkiem, gościliśmy kolędę misyjną (w wykonaniu kleryków), śpiewaliśmy kolędy. Był to czas radości ze spotkania ludzi, których łączy wiara i miłość do Chrystusa i Kościoła, które przyjęły formę wspierania powołań kapłańskich.

Dziękujemy za gościnność parafii w Tarnowcu, dziękujemy za każdego uczestnika spotkania, dziękujemy za każdą modlitwę i ofiarę na rzecz Seminarium. W czasie, gdy tylu ludzi doświadcza przeciwności i osamotnienia, niech świadomość wzajemnej przyjaźni, stanie się dla nas wszystkich źródłem nadziei i Bożego pokoju.

Spotkanie opłatkowe Przyjaciół rzeszowskiego seminarium

W Niedzielę Chrztu Pańskiego 11 stycznia, na coroczne spotkanie opłatkowe przybyli do seminarium nasi Przyjaciele. Prawie dwustuosobowa grupa naszych Gości to przedstawiciele znacznie większego grona tych, którzy od ponad 20 lat są skupieni w ramach Stowarzyszenie Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie.

Tegoroczne spotkanie rozpoczęło się o godz. 10.00. Po słowach powitania księdza Rektora, złożone zostało sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia w 2014 roku. Podczas niedzielnego zgromadzenia przyjęto rezygnację dotychczasowego Prezesa SP WSD ks. dra Stanisława Kamińskiego, a na jego miejsce wybrano nowego Prezesa, którym został ks. dr Paweł Synoś - ojciec duchowny seminarium oraz diecezjalny referent ds. powołań.

Po chwili wspólnego kolędowania wraz z seminaryjnym chórem, wszyscy Goście udali się do kaplicy gdzie o godz. 11.15, rozpoczęła się uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem ks. Biskupa Edwarda Białogłowskiego. W homilii ks. Biskup podkreślił ważność i doniosłość sakramentu chrztu świętego oraz przypomniał o obowiązku świadectwa i zaangażowania w misję Kościoła. Nie zabrakło również słów wdzięczności pod adresem naszych drogich Przyjaciół.

Po Mszy Świętej w seminaryjnym refektarzu w bardzo ciepłej, rodzinnej atmosferze w gronie Przyjaciół, złożyliśmy sobie życzenia łamiąc się opłatkiem. Słowa życzeń, wdzięczność oraz wciąż jeszcze świąteczny klimat napełniały nas wszystkich pokojem i radością. Takie chwile, są szczególnie cenne i owocują dobrem na bardzo długi czas. Dziękujemy wszystkim Gościom za obecność, modlitwę i dar przyjaźni.

Objawienie Pańskie 2015

W Święto Objawienia Pańskiego 6 stycznia 2015 cała wspólnota seminaryjna uczestniczyła we Mszy Świętej dziękczynnej z okazji rocznicy konsekracji biskupiej ks. Biskupa Kazimerza Górnego (30 lecie) i ks. Biskupa Edwarda Białogłowskiego (27 lecie). Na uroczystości był obecny także ks. Biskup Stanisław Salaterski z Tarnowa. Mszy Świętej przewodniczył ks. Biskup Jan Wątroba, który wygłosił również homilię. Przypomniał w niej charakterystyczne cechy Mędrców ze Wschodu. Wyróżniała ich dociekliwość w poszukiwaniu prawdy, z odwagą znosili przeciwności oraz nie zrażali się obojętnością środowiska na sprawy Boże. W swoim słowie Biskup Ordynariusz odniósł się także do Biskupów Jubilatów, którym dziękował za pasterską posługę. Na zakończenie homilii odczytał okolicznościowy list od Ojca Świętego Franciszka adresowany do Czcigodnych Jubilatów.

 

Kandydatura i Wigilia Seminaryjna

21 grudnia 2014r. o godz. 16:00 odbyła się w kaplicy Seminaryjnej Msza Święta połączona z obrzędem włączenia do grona kandydatów do świeceń diakonatu i prezbiteratu 14 braci z kursu V. Uroczystej Eucharystii przewodniczył ksiądz Biskup Ordynariusz Jan Wątroba. W homilii podkreślał wagę momentu, od którego kandydaci bezpośrednio przygotowują się do podjęcia posługi najpierw jako diakonii a później prezbiterzy w naszej diecezji. Po Mszy Świętej, w refektarzu seminaryjnym odbyła się uroczysta kolacja wigilijna wraz z księżmi Biskupami Janem Wątrobą i Edwardem Białogłowskim. Na początku został odczytany fragment Ewangelii a ks. Bp Jan pobłogosławił opłatki. Następnie był czas na składanie życzeń Bożonarodzeniowych. Ksiądz Biskup podkreślał, że życzenia powinny mieć trojaki wymiar: przeprosin, podziękowań i życzeń. Były to piękne oraz wzruszające chwile dla całej wspólnoty. Po kolacji wszyscy udali się do kaplicy seminaryjnej, aby wspólnie uwielbiać Boga śpiewem kolęd. Na koniec księża Biskupi pobłogosławili całej wspólnocie na dni świętowania Bożego Narodzenia.

Wizyta na rzeszowskim Karmelu

Późnym popołudniem, 18 grudnia 2014, po chwili rozrywki i odprężenia na czwartkowej przechadzce, cała wspólnota WSD z księżmi przełożony udała się na Mszę Świętą na rzeszowski Karmel. Tradycją stało się, że przynajmniej raz w roku klerycy udają się do sióstr Karmelitanek, aby podziękować za pamięć modlitewną, ale też poprosić o dalsze wstawiennictwo. Zawsze wielkie wrażenie, szczególnie na braciach z kursu I robi klasztorna kaplica, z ogromną kratą oddzielającą siostry od zebranych. Uroczyście sprawowanej Eucharystii przewodniczył ks. Rektor Paweł Pietrusiak. W homilii podkreślał, jak ważne dla Kościoła są zakony kontemplacyjne i jaką wielką przysługę oddają Kościołowi ciągle wstawiając się w wielu sprawach u Boga. Zachęcał także wszystkich alumnów do przynoszenia na Karmel swoich intencji. Czas spędzony wraz z Karmelitankami był okazją do wyciszenia, umocnienia swojego powołania oraz odczytania pięknego świadectwa - całkowitego oddania się Bogu oraz przebywania z Nim obecnym w Eucharystii i w ciszy panującej w klasztorze.