ArrowArrow
ArrowArrow
PlayPause
Przełożeni
Slider
ArrowArrow
ArrowArrow
PlayPause
Formacja
Slider
Twoje miejsce :)
Twoje miejsce
ArrowArrow
ArrowArrow
PlayPause
Rekrutacja
Slider

Dołącz do nas ;)

Wszystkich pragnących pójść za głosem Chrystusa
zapraszamy do nas!
Odwagi, nie lękajcie się!

Image is not available
Play

Seminarium dziś

Seminarium to historia i miejsce, ale także wspaniali ludzie i nasi przyjaciele.
Przekonaj się!

Image is not available
Image is not available

Najciekawsze chwile

U nas nie ma miejsca na nudę.
Nieustannie dzieje się coś ciekawego.
Zobacz sam!

Arrow
Arrow
Slider

Zespoły duszpasterskie

Misyjny

Agenda misyjna ma na celu budzenie ducha misyjnego oraz uświadamianie odpowiedzialności nas wszystkich za ludzi, którzy nie znają jeszcze Jezusa i Jego Ewangelii. To także angażowanie się w pomoc duchową i materialną misjonarzom, szczególnie pochodzącym z naszej diecezji.

Na działalność agendy misyjnej składa się kilka wydarzeń w ciągu roku akademickiego. Na początku nowego roku formacji klerycy tworzą róże żywego różańca. W ten sposób zobowiązują się do codziennej modlitwy w intencji misji i misjonarzy. Raz w miesiącu odbywa się zmiana tajemnic różańcowych i podawane są intencje papieskie na dany miesiąc - ogólna oraz misyjna. Pod koniec października, w Niedzielę Misyjną, odbywa się zbiórka pieniędzy, która cieszy się dużym zainteresowaniem, zarówno wśród alumnów, jak i księży przełożonych. Zebrana kwota w całości ofiarowywana jest dla księdza misjonarza, który z okazji Tygodnia Misyjnego, zapraszany jest do naszej wspólnoty.

W okresie Bożonarodzeniowym agenda misyjna przygotowuje jasełka misyjne, które wystawianie są dwukrotnie podczas opłatkowego spotkania Stowarzyszenia Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego. Raz na kwartał wydawany jest Biuletyn Misyjny. Zawiera on różnego rodzaju materiały misyjne (nabożeństwa, przykładowe teksty kolędy misyjnej, rozważania różańcowe, konspekty katechezy misyjnej). Są one pomocą dla duszpasterzy, którzy są zaangażowani w szkolne koła misyjne oraz dla tych, którym bliska jest tematyka misyjna.

Charytatywny

 C zułość
 A mor, tzn. miłość
 R elacje
 I  nicjatywa i integracja
 T roska
 A kcje
 S łużba

Te słowa tworzące razem słowo Caritas, tzn. ofiarną miłość do drugiego człowieka, która potrafi zrezygnować z samego siebie, umie się poświęcić. Te określenia tworzące Caritas, określają postawę każdego kleryka. Seminaryjna agenda koordynuje akcje duszpasterskie, tzn. wyjścia do różnych grup np. świetlice, hospicjum, szpital, ale i sama organizuje akcje, typu składka pieniężna na jakiś cel.

Powołaniowy

Koło powołaniowe przy Wyższym Seminarium Duchownym działa pod opieką ojca duchownego. Odpowiedzialnymi z ramienia alumnów za jego funkcjonowanie są dwaj wybrani alumni ( z V i IV roku).

Celem działalności koła jest szeroko pojęta troska o powołania. Ma ona odzwierciedlenie przede wszystkim na płaszczyźnie duchowej - poprzez modlitwę w intencji powołanych, przygotowujących się do kapłaństwa oraz o nowe, święte i liczne powołania kapłańskie i zakonne. Działalność powołaniowa ma również wymiar zewnętrzny w postaci przygotowania dnia „otwartych drzwi" - w Wielki Czwartek każdego roku. To dzieło podejmuje wielu alumnów oraz zespół muzyczny, który przedstawia specjalny program na naszej auli dla przybyłych gości.

Działalność koła powołaniowego w ciągu roku obejmuje:

w październiku nabożeństwa różańcowe o tematyce powołaniowej przygotowane i prowadzone przez kleryków z różnych roczników;

przygotowanie obrazków z modlitwą w intencji poszczególnych alumnów roku VI przygotowujących się do przyjęcia święceń diakonatu;

wyjazd alumnów do parafii w celu założenia kół Stowarzyszenia Przyjaciół WSD, połączone ze spotkaniami z ministrantami i młodzieżą;

modlitwy w intencji diakonów oraz o nowe powołania (w każdy czwartek na rozpoczęcie i zakończenie wystawienia Najświętszego Sakramentu);

przygotowanie „Dnia Otwartych -Drzwi" w seminarium, który ma miejsce w Wielki Czwartek. Przybywa wówczas do seminarium wielu ministrantów, lektorów oraz członków scholii parafialnych z naszej diecezji.

wyjazd na Niedzielę Dobrego Pasterza do parafii naszej diecezji, oraz zamieszczanie treści o tematyce powołaniowej na seminaryjnej stronie internetowej.

Trzeźwościowy

Agenda trzeźwościowa w seminarium zajmuje się propagowaniem życia w abstynencji, a w szczególności ukazaniem samej problematyki związanej z tematem nadużywania jakichkolwiek substancji uzależniających. W spotkaniach często uczestniczą zaproszeni goście. Wśród nich są między innymi osoby duchowne, które pracują z ludźmi uzależnionymi, oraz osoby które przeżywają problem uzależnienia bezpośrednio w swoim życiu lub pośrednio w życiu swoich bliskich.

Spotkania zasadniczo odbywają się w ramach agendy trzeźwościowej, a kilka razy w roku akademickim uczestniczy w nich cała wspólnota seminaryjna. Klerycy wyjeżdżają również na rekolekcje do domu rekolekcyjnego w Niechobrzu. Agenda wspiera także inicjatywy mogące pomóc człowiekowi żyć w abstynencji, jak chociażby Krucjata Wyzwolenia Człowieka.

Najważniejszym wymiarem pomocy pozostaje modlitwa, którą otaczamy osoby uzależnione, współuzależnione, oraz tych, którzy im pomagają.

Służba życiu

Opiekunem seminaryjnej agendy służby życiu przy WSD w Rzeszowie jest jeden z ojców duchownych, zaś odpowiedzialnymi za tę agendę z ramienia kleryków są alumni- jeden z roku V i jeden z roku IV. 

Do zadań wszystkich członków agendy należy modlitwa w intencji poszanowania daru życia. Swoją modlitwą obejmujemy każde ludzkie życie, bez względu na to na jakim etapie rozwoju sie znajduje.

W szczególny sposób polecamy Bogu wszystkich, którzy nie sznują daru życia i niszczą je poprzez aborcję i eutanazję. Modlitwy w wyżej wymienionych intencjach są prowadzone w każdy czwartek w seminaryjnej kaplicy o godzinie 12.00 podczas adoracji Najświętszego Sakramentu.

Do zadań agendy należy także budzenie wrażliwości wspólnoty WSD na zagadnienia związane z życiem i jego obroną.W tym celu alumni przygotowuja specjalną wystawę w formie gazetki, która propaguje treści związane ze Służbą Życiu. Szczególnym dniem, który wiąże się z działalnościa agendy jest Uroczystość Zwiastowania. W tym dniu bardzo wielu alumnów naszego seminarium podejmuje Dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.

Seminaryjna Agenda Służby Życia organizuje także ciekawe spotkania, podczas których zaproszeni goście wygłaszają świadectwa nt. wartości i nienaruszalności ludzkiego życia od chwili poczęcia do naturalnej śmierci.

ROK AKADEMICKI 2019/2020

Obecnie posługę na rzecz wspólnoty seminaryjnej, na poszczególnych urzędach pełnią:

Alumnat

Dziekan

Mateusz Wielgosz

Wicedziekan

Mateusz Łachmanek

Liturgia

Ceremoniarze

Jerzy Przybyło

Łukasz Ziemniak

Kaplicznicy

Marek Drupka

Adrian Pazdan

Muzyka

Organiści

Dominik Gunia

Jakub Ochoński

Karol Czyż

Drygent chóru i scholi

Karol Migut

 

 

Nauka i rekreacja

Biuro biblioteki

Jakub Przybyła

Bratniak

Sebastian Drzał

Pracownia komputerowa

Michał Mycek 

Kamil Kostrzewa

Kserografia 

Michał Cyrnek

Sport

     Wiktor Zoła
 

Media  

Obsługa techniczna

Marcin Murawski

Telewizja, imprezy kulturalne i opieka

nad aulą

Mikołaj Czurczak

Mateusz Michalec

Pismo seminaryjne "Znak Łaski"

Maciej Zawiślak

Kronika seminaryjna

Mateusz Łachmanek

Redakcja

Piotr Rakowski

Karol Jaworski

Dawid Piróg

Archiwizacja audio-wideo

Damian Knapik

Grzegorz Cioch

Telefon seminaryjny

Mateusz Wojtuń

 

Utrzymanie czystości i dekoracje

Odpowiedzialny za porządek

Jakub Drupka

Dekoratornia

Tomasz Sienicki

Odpowiedzialny za pokoje gościnne

Mateusz Czarnota

Odpowiedzialny za pokoje rekreacyjne

Łukasz Cyrnek

Zdrowie

Infirmiarze

Krzysztof Lampart

Piotr Wąsacz

 

Zespoły Duszpasterskie

 

Charytatywny

Marcin Murawski

Tomasz Sienicki

Michał Cyrnek

 

Misyjny

Piotr Rakowski

Dominik Świeboda

Dawid Piróg

 

Powołaniowy

Dominik Świeboda

Adrian Pazdan

Sebastian Bełz

 

Trzeźwościowy, służby życia

Mateusz Gordon

 

Dzieło Pomocy dla Czyśćca

Rycerstwo Niepokalanej

Straż Honorowa NSPJ

Adam Guzik

 

 

Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi zostało założone przez metropolitę warszawskiego, abp. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego w Petersburgu w 1857 r. Siostry kształtują swoje życie według wzoru Świętej Rodziny z Nazaretu, opierając swą duchowość na franciszkańskich ideałach służby Bogu i ludziom, zwłaszcza najuboższym. Duch ubóstwa jest widoczny w standardzie ich życia. Domy i mieszkania sióstr są tak urządzone, by nie gorszyć zarówno biednych jak i bogatych. Wstępując do zgromadzenia postulantki nie wnoszą posagów. W sprawach doczesnego utrzymania siostry starają się zawierzyć Opatrzności Bożej.

Spośród innych zgromadzeń wyróżniają się fioletowym sznurem, którym przepasują czarne habity. W Polsce Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi pracują w szpitalach (w Krakowie, Limanowej i Myślenicach), prowadzą działalność wychowawczą w przedszkolach (w Krakowie, Mszanie Dolnej i Rzeszowie) oraz zakładzie opiekuńczo-resocjalizacyjnym w Ostrowcu Świętokrzyskim. Pomagają starszym i samotnym prowadząc Dom Pomocy Społecznej w Surhowie k. Krasnegostawu. Podejmują także pracę w parafiach jako katechetki, organistki i zakrystianki, a także w instytucjach kościelnych, głównie w seminariach duchownych (w Poznaniu, Przemyślu, Rzeszowie oraz u oo. Franciszkanów w Krakowie). W 1996 r. Zgromadzenie Franciszkanek Rodziny Maryi liczyło 1232 siostry w 149 domach.

 

Siostry pracujące w WSD

Z inicjatywą sprowadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi do rzeszowskiego seminarium, zgodnie z wolą ordynariusza diecezji rzeszowskiej, ks. bp. Kazimierza Górnego, wyszedł ks. prał. Stanisław Mac. 31 lipca 1993 r. matka generalna Gabriela Jaczewska wyraziła zgodę, by siostry ze Zgromadzenia Franciszkanek Rodziny Maryi podjęły pracę dla wspólnoty Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie. 6 sierpnia 1993 r. ks. bp Kazimierz Górny dokonał uroczystego poświęcenia kaplicy z Najświętszym Sakramentem i mieszkań dla sióstr.

Aktualnie w Seminarium posługują trzy siostry: s. Łucja Łajca, s. Bernarda Kałamucka i s. Danuta Fudali.

Bp Jan Wątroba, syn Franciszka i Ireny, urodził się 4 grudnia 1953 r. w Wieluniu (woj. łódzkie). Pochodzi z rodziny robotniczo-chłopskiej. Ojciec był kolejarzem, prowadząc jednocześnie niewielkie gospodarstwo rolne. Zmarł w 2003 r. Parafia Biała p.w. św. Piotra w Okowach (archidiecezja częstochowska) to miejsce jego chrztu i kolejnych sakramentów świętych. Tam też do dziś mieszka Mama Irena, a w niedalekim Wieruszowie siostra Maria z mężem i trójką dzieci. Starsza siostra Henia zmarła dziesięć lat temu. Do szkoły podstawowej uczęszczał w swojej miejscowości rodzinnej i ukończył ją w 1968 r.

W latach 1968-1972 był uczniem Liceum Ogólnokształcącego im Tadeusza Kościuszki w Wieluniu, gdzie uzyskał świadectwo dojrzałości. Studia filozoficzno-teologiczne odbywał w Częstochowskim Seminarium Duchownym w Krakowie. Kilka tygodni po ich rozpoczęciu został powołany do odbycia dwuletniej służby wojskowej i wcielony do specjalnej jednostki kleryckiej w Bartoszycach. Po ukończeniu studiów i uzyskaniu stopnia magistra teologii przyjął święcenia kapłańskie r. w katedrze częstochowskiej z rąk biskupa Stefana Bareły w dniu 27 maja 1979 r., po czym przez dwa lata pracował jako wikariusz parafii p.w. Ducha Świętego w Wieruszowie.

W 1981 r. został przez swego Biskupa posłany do Rzymu, gdzie Fundacja Jana Pawła II powierzyła mu troskę duszpasterską nad pielgrzymami polskimi. Pełnił tę posługę przez cztery lata w ramach Centro Pastorale Corda Cordi. Jednocześnie podjął studia na Uniwersytecie Laterańskim, na którym w 1985 r. uzyskał stopień licencjata z zakresu teologii pastoralnej. W lipcu 1985 r. nowy Biskup Częstochowski Stanisław Nowak powierzył mu obowiązki swego sekretarza i kapelana, które pełnił przez 9 lat. W tym czasie był także sekretarzem Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej oraz jej rzecznikiem prasowym. W ramach Tirocinium pastorale pełnił obowiązki ojca duchownego młodych kapłanów. W latach 1994- 2000 był rektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie. W 1999 r. na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie uzyskał stopień doktora teologii na podstawie pracy „Permanentna formacja duchowa kapłanów w świetle soborowych i posoborowych dokumentów Urzędu Nauczycielskiego Kościoła (1963-1994) napisanej pod kierunkiem ks. prof. Stanisława Urbańskiego.

20.04.2000 r. Ojciec Święty Jan Paweł II mianował ks. rektora Jana Wątrobę biskupem pomocniczym w Częstochowie ze stolicą tytularną Bisica. Sakrę biskupią przyjął w archikatedrze częstochowskiej w dniu 20 maja 2000 roku. Głównym konsekratorem był abp metropolita częstochowski Stanisław Nowak a towarzyszyli mu abp lubelski Józef Życiński i biskup pomocniczy częstochowski Antoni Długosz. Abp Stanisław Nowak ustanowił go wikariuszem generalnym archidiecezji częstochowskiej. Jako biskup pomocniczy i wikariusz generalny należał do Rady Kapłańskiej, Rady Duszpasterskiej i Kolegium Konsultorów. Do marca 2012 roku był także przewodniczącym Rady Ekonomicznej.

14.06.2013 roku Ojciec Święty Franciszek mianował Ks. biskupa Jan Wątrobę biskupem rzeszowskim. Jego zawołaniem biskupim są słowa: „Oto idę, aby spełniać wolę Twoją” (Ecce venio). W Konferencji Episkopatu Polski jest członkiem Komisji Duchowieństwa, przez dwie kadencje był delegatem KEP d.s. duszpasterstwa kobiet, a na ostatnim Zebraniu Plenarnym KEP w dniu 21 czerwca 2013 r. został wybrany przewodniczącym Rady do spraw Rodziny. 19 lipca 2013r. bp Jan przejął kanonicznie diecezję rzeszowską jako jej Ordynariusz. 20 Lipca 2013r. odbył się Ingres w katedrze rzeszowskiej.

ROK AKADEMICKI

2019/2020


W roku akademickim 2018/2019 11 diakonów, absolwentów naszego seminarium przyjęło święcenia kapłańskie.

Kurs I

Parafia
Głogów Małopolski - Trójcy Przenajświętszej

Diecezja
Rzeszowska

Parafia
Rudna Wielka

Diecezja
Rzeszowska

Parafia
Tarnowiec

Diecezja
Rzeszowska

Parafia
Niechobrz

Diecezja
Rzeszowska

Parafia
Gorlice - św. Andrzeja Boboli

Diecezja
Rzeszowska

Parafia
Sokołów Małopolski

Diecezja
Rzeszowska

Parafia
Sokołów Małopolski

Diecezja
Rzeszowska

Parafia
Niechobrz

Diecezja
Rzeszowska

Parafia
Rzeszów - Podwyższenia Krzyża św.

Diecezja
Rzeszowska

Parafia
Rzeszów - MB Królowej Polski

Diecezja
Rzeszowska

Parafia
Jasło - MB Częstochowskiej

Diecezja
Rzeszowska

 

Kurs II

Parafia
Rzeszów - Narodzenia NMP

Diecezja
Rzeszowska

Parafia
Łąka

Diecezja
Rzeszowska

Parafia
Rzeszów - bł. ks. Władysława Findysza

Diecezja
Rzeszowska

Parafia
Rzeszów - MB Różańcowej

Diecezja
Rzeszowska

Parafia
Rzeszów - Zalesie

Diecezja
Rzeszowska

Parafia
Gorlice - św. Andrzeja Boboli

Diecezja
Rzeszowska

Parafia
Chmielnik

Diecezja
Rzeszowska

Parafia
Lublica

Diecezja
Rzeszowska

Parafia
Pagorzyna

Diecezja
Rzeszowska

Parafia
Rzeszów - Podwyższenia Krzyża św.

Diecezja
Rzeszowska

Kurs III

Parafia
Niebylec

Diecezja
Rzeszowska

Parafia
Łukawiec Miłosierdzia Bożego

Diecezja
Rzeszowska

Parafia
Pagorzyna

Diecezja
Rzeszowska

Parafia
Wielopole Skrzyńskie

Diecezja
Rzeszowska

Parafia
Sędziszów Młp. - Narodzenia NMP

Diecezja
Rzeszowska

Parafia
Rzeszów - św. Michała Archanioła

Diecezja
Rzeszowska

Parafia
Rzeszów - Matki Bożej Królowej Polski

Diecezja
Rzeszowska

Kurs IV

Parafia
Nienadówka

Diecezja
Rzeszowska

Parafia
Wólka Podleśna

Diecezja
Rzeszowska

Parafia
Rudna Wielka

Diecezja
Rzeszowska

Parafia
Lipinki

Diecezja
Rzeszowska

Parafia
Jasionka

Diecezja
Rzeszowska

Parafia
Rzeszów - NSPJ (Katedra)

Diecezja
Rzeszowska

Parafia
Zagorzyce

Diecezja
Rzeszowska

Parafia
Bieździedza

Diecezja
Rzeszowska

Parafia
Palikówka

Diecezja
Rzeszowska

Parafia
Rzeszów - bł. Władysława Findysza

Diecezja
Rzeszowska

Parafia
Święcany

Diecezja
Rzeszowska

Parafia
Rzeszów - św. Józefa (Staromieście)

Diecezja
Rzeszowska

Parafia
Cieklin

Diecezja
Rzeszowska

 

Kurs V

Parafia
Ropica Polska

Diecezja
Rzeszowska

Parafia
Wólka Podleśna

Diecezja
Rzeszowska

Parafia
Olchowa

Diecezja
Rzeszowska

Parafia
Babica

Diecezja
Rzeszowska

Parafia
Budy Głogowskie

Diecezja
Rzeszowska

Parafia
Jasło - Dobrego Pasterza

Diecezja
Rzeszowska

Parafia
Niechobrz

Diecezja
Rzeszowska

 

Kurs VI

Parafia
Libusza

Diecezja
Rzeszowska

Parafia
Chmielnik

Diecezja
Rzeszowska

Parafia
Rożnowice

Diecezja
Rzeszowska

Parafia
Dobrzechów

Diecezja
Rzeszowska

Parafia
Rzeszów - św. J. S. Pelczara

Diecezja
Rzeszowska

Parafia
Libusza

Diecezja
Rzeszowska

Alumni na urlopie

Parafia
Jasionka

Diecezja
Rzeszowska

Urlop
Po II semestrze roku IV

Parafia
Łowisko

Diecezja
Rzeszowska

Urlop
Po II semestrze roku II