ArrowArrow
ArrowArrow
PlayPause
Przełożeni
Slider
ArrowArrow
ArrowArrow
PlayPause
Formacja
Slider
Twoje miejsce :)
Twoje miejsce
ArrowArrow
ArrowArrow
PlayPause
Rekrutacja
Slider

Dołącz do nas ;)

Wszystkich pragnących pójść za głosem Chrystusa
zapraszamy do nas!
Odwagi, nie lękajcie się!

Image is not available
Play

Seminarium dziś

Seminarium to historia i miejsce, ale także wspaniali ludzie i nasi przyjaciele.
Przekonaj się!

Image is not available
Image is not available

Najciekawsze chwile

U nas nie ma miejsca na nudę.
Nieustannie dzieje się coś ciekawego.
Zobacz sam!

Arrow
Arrow
Slider

Zespoły duszpasterskie

Misyjny

Agenda misyjna ma na celu budzenie ducha misyjnego oraz uświadamianie odpowiedzialności nas wszystkich za ludzi, którzy nie znają jeszcze Jezusa i Jego Ewangelii. To także angażowanie się w pomoc duchową i materialną misjonarzom, szczególnie pochodzącym z naszej diecezji.

Na działalność agendy misyjnej składa się kilka wydarzeń w ciągu roku akademickiego. Na początku nowego roku formacji klerycy tworzą róże żywego różańca. W ten sposób zobowiązują się do codziennej modlitwy w intencji misji i misjonarzy. Raz w miesiącu odbywa się zmiana tajemnic różańcowych i podawane są intencje papieskie na dany miesiąc - ogólna oraz misyjna. Pod koniec października, w Niedzielę Misyjną, odbywa się zbiórka pieniędzy, która cieszy się dużym zainteresowaniem, zarówno wśród alumnów, jak i księży przełożonych. Zebrana kwota w całości ofiarowywana jest dla księdza misjonarza, który z okazji Tygodnia Misyjnego, zapraszany jest do naszej wspólnoty.

W okresie Bożonarodzeniowym agenda misyjna przygotowuje jasełka misyjne, które wystawianie są dwukrotnie podczas opłatkowego spotkania Stowarzyszenia Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego. Raz na kwartał wydawany jest Biuletyn Misyjny. Zawiera on różnego rodzaju materiały misyjne (nabożeństwa, przykładowe teksty kolędy misyjnej, rozważania różańcowe, konspekty katechezy misyjnej). Są one pomocą dla duszpasterzy, którzy są zaangażowani w szkolne koła misyjne oraz dla tych, którym bliska jest tematyka misyjna.

Charytatywny

 C zułość
 A mor, tzn. miłość
 R elacje
 I  nicjatywa i integracja
 T roska
 A kcje
 S łużba

Te słowa tworzące razem słowo Caritas, tzn. ofiarną miłość do drugiego człowieka, która potrafi zrezygnować z samego siebie, umie się poświęcić. Te określenia tworzące Caritas, określają postawę każdego kleryka. Seminaryjna agenda koordynuje akcje duszpasterskie, tzn. wyjścia do różnych grup np. świetlice, hospicjum, szpital, ale i sama organizuje akcje, typu składka pieniężna na jakiś cel.

Powołaniowy

Koło powołaniowe przy Wyższym Seminarium Duchownym działa pod opieką ojca duchownego. Odpowiedzialnymi z ramienia alumnów za jego funkcjonowanie są dwaj wybrani alumni ( z V i IV roku).

Celem działalności koła jest szeroko pojęta troska o powołania. Ma ona odzwierciedlenie przede wszystkim na płaszczyźnie duchowej - poprzez modlitwę w intencji powołanych, przygotowujących się do kapłaństwa oraz o nowe, święte i liczne powołania kapłańskie i zakonne. Działalność powołaniowa ma również wymiar zewnętrzny w postaci przygotowania dnia „otwartych drzwi" - w Wielki Czwartek każdego roku. To dzieło podejmuje wielu alumnów oraz zespół muzyczny, który przedstawia specjalny program na naszej auli dla przybyłych gości.

Działalność koła powołaniowego w ciągu roku obejmuje:

w październiku nabożeństwa różańcowe o tematyce powołaniowej przygotowane i prowadzone przez kleryków z różnych roczników;

przygotowanie obrazków z modlitwą w intencji poszczególnych alumnów roku VI przygotowujących się do przyjęcia święceń diakonatu;

wyjazd alumnów do parafii w celu założenia kół Stowarzyszenia Przyjaciół WSD, połączone ze spotkaniami z ministrantami i młodzieżą;

modlitwy w intencji diakonów oraz o nowe powołania (w każdy czwartek na rozpoczęcie i zakończenie wystawienia Najświętszego Sakramentu);

przygotowanie „Dnia Otwartych -Drzwi" w seminarium, który ma miejsce w Wielki Czwartek. Przybywa wówczas do seminarium wielu ministrantów, lektorów oraz członków scholii parafialnych z naszej diecezji.

wyjazd na Niedzielę Dobrego Pasterza do parafii naszej diecezji, oraz zamieszczanie treści o tematyce powołaniowej na seminaryjnej stronie internetowej.

Trzeźwościowy

Agenda trzeźwościowa w seminarium zajmuje się propagowaniem życia w abstynencji, a w szczególności ukazaniem samej problematyki związanej z tematem nadużywania jakichkolwiek substancji uzależniających. W spotkaniach często uczestniczą zaproszeni goście. Wśród nich są między innymi osoby duchowne, które pracują z ludźmi uzależnionymi, oraz osoby które przeżywają problem uzależnienia bezpośrednio w swoim życiu lub pośrednio w życiu swoich bliskich.

Spotkania zasadniczo odbywają się w ramach agendy trzeźwościowej, a kilka razy w roku akademickim uczestniczy w nich cała wspólnota seminaryjna. Klerycy wyjeżdżają również na rekolekcje do domu rekolekcyjnego w Niechobrzu. Agenda wspiera także inicjatywy mogące pomóc człowiekowi żyć w abstynencji, jak chociażby Krucjata Wyzwolenia Człowieka.

Najważniejszym wymiarem pomocy pozostaje modlitwa, którą otaczamy osoby uzależnione, współuzależnione, oraz tych, którzy im pomagają.

Służba życiu

Opiekunem seminaryjnej agendy służby życiu przy WSD w Rzeszowie jest jeden z ojców duchownych, zaś odpowiedzialnymi za tę agendę z ramienia kleryków są alumni- jeden z roku V i jeden z roku IV. 

Do zadań wszystkich członków agendy należy modlitwa w intencji poszanowania daru życia. Swoją modlitwą obejmujemy każde ludzkie życie, bez względu na to na jakim etapie rozwoju sie znajduje.

W szczególny sposób polecamy Bogu wszystkich, którzy nie sznują daru życia i niszczą je poprzez aborcję i eutanazję. Modlitwy w wyżej wymienionych intencjach są prowadzone w każdy czwartek w seminaryjnej kaplicy o godzinie 12.00 podczas adoracji Najświętszego Sakramentu.

Do zadań agendy należy także budzenie wrażliwości wspólnoty WSD na zagadnienia związane z życiem i jego obroną.W tym celu alumni przygotowuja specjalną wystawę w formie gazetki, która propaguje treści związane ze Służbą Życiu. Szczególnym dniem, który wiąże się z działalnościa agendy jest Uroczystość Zwiastowania. W tym dniu bardzo wielu alumnów naszego seminarium podejmuje Dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.

Seminaryjna Agenda Służby Życia organizuje także ciekawe spotkania, podczas których zaproszeni goście wygłaszają świadectwa nt. wartości i nienaruszalności ludzkiego życia od chwili poczęcia do naturalnej śmierci.

ROK AKADEMICKI 2018/2019

Obecnie posługę na rzecz wspólnoty seminaryjnej, na poszczególnych urzędach pełnią:

Alumnat

Dziekan

Patryk Czech

Wicedziekan

Jerzy Przybyło

Liturgia

Ceremoniarze

Robert Firek

Marek Drupka

Kaplicznicy

Marcin Fasula

Jakub Dzierżak

Piotr Wąsacz

Muzyka

Organiści

Mateusz Wielgosz

Dominik Gunia

Jakub Ochoński

Drygent chóru i scholi

Kamil Gierus

 

 

Nauka i rekreacja

Biuro biblioteki

Michał Mycek

Bratniak

Adrian Pazdan

Pracownia komputerowa

Mateusz Łachmanek 

Damian Knapik

Kserografia 

Dominik Świeboda

Sebastian Drzał

Sport

     Dominik Świeboda
 

Media  

Obsługa techniczna

Rafał Szpunar

Telewizja i imprezy kulturalne

Krzysztof Lampart

Tomasz Sienicki

Pismo seminaryjne "Znak Łaski"

Maciej Zawiślak

Kronika seminaryjna

Jerzy Przybyło

Redakcja

Karol Migut

Szymon Kłak

Dawid Kubis

Archiwizacja audio-wideo

Kamil Kostrzewa

Utrzymanie czystości i dekoracje

Odpowiedzialni za porządek

Adam Piotrowicz

Jakub Drupka

Dekoratornia

Grzegorz Budzik

Mateusz Wojtuń

Zdrowie

Infirmiarze

Jakub Przybyła

Marcin Murawski

 

 

Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi zostało założone przez metropolitę warszawskiego, abp. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego w Petersburgu w 1857 r. Siostry kształtują swoje życie według wzoru Świętej Rodziny z Nazaretu, opierając swą duchowość na franciszkańskich ideałach służby Bogu i ludziom, zwłaszcza najuboższym. Duch ubóstwa jest widoczny w standardzie ich życia. Domy i mieszkania sióstr są tak urządzone, by nie gorszyć zarówno biednych jak i bogatych. Wstępując do zgromadzenia postulantki nie wnoszą posagów. W sprawach doczesnego utrzymania siostry starają się zawierzyć Opatrzności Bożej.

Spośród innych zgromadzeń wyróżniają się fioletowym sznurem, którym przepasują czarne habity. W Polsce Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi pracują w szpitalach (w Krakowie, Limanowej i Myślenicach), prowadzą działalność wychowawczą w przedszkolach (w Krakowie, Mszanie Dolnej i Rzeszowie) oraz zakładzie opiekuńczo-resocjalizacyjnym w Ostrowcu Świętokrzyskim. Pomagają starszym i samotnym prowadząc Dom Pomocy Społecznej w Surhowie k. Krasnegostawu. Podejmują także pracę w parafiach jako katechetki, organistki i zakrystianki, a także w instytucjach kościelnych, głównie w seminariach duchownych (w Poznaniu, Przemyślu, Rzeszowie oraz u oo. Franciszkanów w Krakowie). W 1996 r. Zgromadzenie Franciszkanek Rodziny Maryi liczyło 1232 siostry w 149 domach.

 

Siostry pracujące w WSD

Z inicjatywą sprowadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi do rzeszowskiego seminarium, zgodnie z wolą ordynariusza diecezji rzeszowskiej, ks. bp. Kazimierza Górnego, wyszedł ks. prał. Stanisław Mac. 31 lipca 1993 r. matka generalna Gabriela Jaczewska wyraziła zgodę, by siostry ze Zgromadzenia Franciszkanek Rodziny Maryi podjęły pracę dla wspólnoty Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie. 6 sierpnia 1993 r. ks. bp Kazimierz Górny dokonał uroczystego poświęcenia kaplicy z Najświętszym Sakramentem i mieszkań dla sióstr.

Aktualnie w Seminarium posługują trzy siostry: s. Łucja Łajca, s. Bernarda Kałamucka i s. Danuta Fudali.

Przez lata w Seminarium pracowali różni profesorowie - przede wszystkim księża z diecezji rzeszowskiej, ale także z diecezji przemyskiej i tarnowskiej oraz profesorowie świeccy. Aktualnie w seminarium wykłady prowadzą:

Biskup Rzeszowski
Teologia powołania kapłańskiego

Biskup Wikariusz Generalny
Wprowadzenie w chrześcijaństwo - teologia

 B 

Proboszcz parafii Rzeszów - Miłosierdzia Bożego
Liturgika

Kuria Diecezjalna w Rzeszowie
Historia sztuki sakralnej

Katolicki Uniwersytet Lubelski
Egzegeza Nowego Testamentu

Dyrektor Domu Księży Emerytów w Rzeszowie
Teologia dogmatyczna

 C 

Proboszcz parafii Łukawiec
Środki komunikacji społecznej

Instytut Teologiczno-Pastoralny w Rzeszowie
Ćwiczenia homiletyczne

          Proboszcz parafii Trzebownisko
           Egzegeza Starego Testamentu

 D 

Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin przy KEP
Duszpasterstwo rodzin

Parafia Chrystusa Króla  w Rzeszowie
Muzyka kościelna

Instytut Teologiczno-Pastoralny w Rzeszowie
Wprowadzenie do Pisma Świętego
Egzegeza Nowego Testamentu, teologia biblijna

 E 

Wyższe Seminarium Duchowne w Rzeszowie
Język łaciński

 F 

           Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Rzeszowie
            Teologia pastoralna

Parafia św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
Bioetyka

 G 

Dom Diecezjalny Tabor
Teologia dogmatyczna

 

          Kuria Diecezjalna w Rzeszowie
            Prawo kanoniczne 

 H 

Kuria Diecezjalna w Rzeszowie
Religiologia

 J 

           Liceum Ogólnokształcące Sióstr Prezentek
             Liturgika, wprowadzenie w chrześcijaństwo - liturgika

 K 

Katolicki Uniwersytet Lubelski
Egzegeza Nowego Testamentu

Kuria Diecezjalna w Rzeszowie
Prawo kanoniczne

Proboszcz parafii w Woli Zgłobieńskiej
Teologia moralna

 M 

Katolicki Uniwersytet Lubelski
Teologia fundamentalna

           Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rzeszowie
             Prawo Kanoniczne

Uniwersytet Rzeszowski
Katolicka nauka społeczna

Uniwersytet Rzeszowski
Pedagogika, dydaktyka

Wyższe Seminarium Duchowne w Rzeszowie
Egzegeza Starego Testamentu

Kuria Diecezjalna w Rzeszowie
Historia Kościoła

 N 

Kuria Diecezjalna w Rzeszowie
Misjologia

Kuria Diecezjalna w Rzeszowie
Homiletyka

 O 

Uniwersytet Rzeszowski
Język polski, literatura religijna

 P 

Wyższe Seminarium Duchowne w Rzeszowie
Teologia dogmatyczna, zagadnienia ekumeniczne

Proboszcz parafii Wólka Podleśna
Historia filozofii
Antropologia filozoficzna

Uniwersytet Papieski JPII w Krakowie
Homiletyka

 S 

Proboszcz parafii Rudna Wielka
Teologia moralna
Etyka
Teoria i praktyka spowiedzi

Politechnika Rzeszowska
Ogólna metodologia nauk
Logika
Teoria poznania

Kuria Diecezjalna w Rzeszowie
Prawo kanoniczne i prawo wyznaniowe

Kuria Diecezjalna w Rzeszowie
Prawo kanoniczne

Wyższe Seminarium Duchowne w Rzeszowie
Teologia duchowości, wprowadzenie w chrześcijaństwo - duchowość

Wyższe Seminarium Duchowne w Rzeszowie
Psychologia ogólna
Psychologia rozwojowa
Psychologia pastoralna

Kuria Diecezjalna w Rzeszowie, proboszcz parafii farnej
Teologia pastoralna

Kuria Diecezjalna w Rzeszowie
Wstęp do filozofii
Metafizyka
Lektura wybranych tekstów filozoficznych
Teodycea

 T 

Politechnika Rzeszowska
Zastosowanie informatyki w duszpasterstwie

Uniwersytet Rzeszowski
Filozofia przyrody

 W 

Dyrektor Studium Organistowskiego
Muzyka kościelna, fonetyka

           Wyższe Seminarium Duchowne w Rzeszowie
            Wprowadzenie w chrześcijaństwo - moralność

Kuria Diecezjalna w Rzeszowie
Katechetyka

Wyższe Seminarium Duchowne w Rzeszowie
Patrologia, język grecki, proseminarium

 

Bp Jan Wątroba, syn Franciszka i Ireny, urodził się 4 grudnia 1953 r. w Wieluniu (woj. łódzkie). Pochodzi z rodziny robotniczo-chłopskiej. Ojciec był kolejarzem, prowadząc jednocześnie niewielkie gospodarstwo rolne. Zmarł w 2003 r. Parafia Biała p.w. św. Piotra w Okowach (archidiecezja częstochowska) to miejsce jego chrztu i kolejnych sakramentów świętych. Tam też do dziś mieszka Mama Irena, a w niedalekim Wieruszowie siostra Maria z mężem i trójką dzieci. Starsza siostra Henia zmarła dziesięć lat temu. Do szkoły podstawowej uczęszczał w swojej miejscowości rodzinnej i ukończył ją w 1968 r.

W latach 1968-1972 był uczniem Liceum Ogólnokształcącego im Tadeusza Kościuszki w Wieluniu, gdzie uzyskał świadectwo dojrzałości. Studia filozoficzno-teologiczne odbywał w Częstochowskim Seminarium Duchownym w Krakowie. Kilka tygodni po ich rozpoczęciu został powołany do odbycia dwuletniej służby wojskowej i wcielony do specjalnej jednostki kleryckiej w Bartoszycach. Po ukończeniu studiów i uzyskaniu stopnia magistra teologii przyjął święcenia kapłańskie r. w katedrze częstochowskiej z rąk biskupa Stefana Bareły w dniu 27 maja 1979 r., po czym przez dwa lata pracował jako wikariusz parafii p.w. Ducha Świętego w Wieruszowie.

W 1981 r. został przez swego Biskupa posłany do Rzymu, gdzie Fundacja Jana Pawła II powierzyła mu troskę duszpasterską nad pielgrzymami polskimi. Pełnił tę posługę przez cztery lata w ramach Centro Pastorale Corda Cordi. Jednocześnie podjął studia na Uniwersytecie Laterańskim, na którym w 1985 r. uzyskał stopień licencjata z zakresu teologii pastoralnej. W lipcu 1985 r. nowy Biskup Częstochowski Stanisław Nowak powierzył mu obowiązki swego sekretarza i kapelana, które pełnił przez 9 lat. W tym czasie był także sekretarzem Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej oraz jej rzecznikiem prasowym. W ramach Tirocinium pastorale pełnił obowiązki ojca duchownego młodych kapłanów. W latach 1994- 2000 był rektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie. W 1999 r. na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie uzyskał stopień doktora teologii na podstawie pracy „Permanentna formacja duchowa kapłanów w świetle soborowych i posoborowych dokumentów Urzędu Nauczycielskiego Kościoła (1963-1994) napisanej pod kierunkiem ks. prof. Stanisława Urbańskiego.

20.04.2000 r. Ojciec Święty Jan Paweł II mianował ks. rektora Jana Wątrobę biskupem pomocniczym w Częstochowie ze stolicą tytularną Bisica. Sakrę biskupią przyjął w archikatedrze częstochowskiej w dniu 20 maja 2000 roku. Głównym konsekratorem był abp metropolita częstochowski Stanisław Nowak a towarzyszyli mu abp lubelski Józef Życiński i biskup pomocniczy częstochowski Antoni Długosz. Abp Stanisław Nowak ustanowił go wikariuszem generalnym archidiecezji częstochowskiej. Jako biskup pomocniczy i wikariusz generalny należał do Rady Kapłańskiej, Rady Duszpasterskiej i Kolegium Konsultorów. Do marca 2012 roku był także przewodniczącym Rady Ekonomicznej.

14.06.2013 roku Ojciec Święty Franciszek mianował Ks. biskupa Jan Wątrobę biskupem rzeszowskim. Jego zawołaniem biskupim są słowa: „Oto idę, aby spełniać wolę Twoją” (Ecce venio). W Konferencji Episkopatu Polski jest członkiem Komisji Duchowieństwa, przez dwie kadencje był delegatem KEP d.s. duszpasterstwa kobiet, a na ostatnim Zebraniu Plenarnym KEP w dniu 21 czerwca 2013 r. został wybrany przewodniczącym Rady do spraw Rodziny. 19 lipca 2013r. bp Jan przejął kanonicznie diecezję rzeszowską jako jej Ordynariusz. 20 Lipca 2013r. odbył się Ingres w katedrze rzeszowskiej.

ROK AKADEMICKI

2019/2020


W roku akademickim 2018/2019 11 diakonów, absolwentów naszego seminarium przyjęło święcenia kapłańskie. Na pozostałych pięciu rocznikach formuje się ponad 40 alumnów.

Kurs I

Parafia
Głogów Małopolski - Trójcy Przenajświętszej

Diecezja
Rzeszowska

Parafia
Rudna WIelka

Diecezja
Rzeszowska

Parafia
Tarnowiec

Diecezja
Rzeszowska

Parafia
Niechobrz

Diecezja
Rzeszowska

Parafia
Gorlice - św. Andrzeja Boboli

Diecezja
Rzeszowska

Parafia
Sokołów Małopolski

Diecezja
Rzeszowska

Parafia
Sokołów Małopolski

Diecezja
Rzeszowska

Parafia
Niechobrz

Diecezja
Rzeszowska

Parafia
Rzeszów - Podwyższenia Krzyża św.

Diecezja
Rzeszowska

Parafia
Rzeszów - MB Królowej Polski

Diecezja
Rzeszowska

Parafia
Jasło - MB Częstochowskiej

Diecezja
Rzeszowska

 

Kurs II

Parafia
Rzeszów - Narodzenia NMP

Diecezja
Rzeszowska

Parafia
Łąka

Diecezja
Rzeszowska

Parafia
Rzeszów - bł. ks. Władysława Findysza

Diecezja
Rzeszowska

Parafia
Rzeszów - MB Różańcowej

Diecezja
Rzeszowska

Parafia
Rzeszów - Zalesie

Diecezja
Rzeszowska

Parafia
Gorlice - św. Andrzeja Boboli

Diecezja
Rzeszowska

Parafia
Chmielnik

Diecezja
Rzeszowska

Parafia
Lublica

Diecezja
Rzeszowska

Parafia
Sławęcin

Diecezja
Rzeszowska

Parafia
Pagorzyna

Diecezja
Rzeszowska

Parafia
Rzeszów - Podwyższenia Krzyża św.

Diecezja
Rzeszowska

Kurs III

Parafia
Niebylec

Diecezja
Rzeszowska

Parafia
Łukawiec Miłosierdzia Bożego

Diecezja
Rzeszowska

Parafia
Pagorzyna

Diecezja
Rzeszowska

Parafia
Wielopole Skrzyńskie

Diecezja
Rzeszowska

Parafia
Sędziszów Młp. - Narodzenia NMP

Diecezja
Rzeszowska

Parafia
Rzeszów - św. Michała Archanioła

Diecezja
Rzeszowska

Parafia
Rzeszów - Matki Bożej Królowej Polski

Diecezja
Rzeszowska

Kurs IV

Parafia
Nienadówka

Diecezja
Rzeszowska

Parafia
Wólka Podleśna

Diecezja
Rzeszowska

Parafia
Rudna Wielka

Diecezja
Rzeszowska

Parafia
Lipinki

Diecezja
Rzeszowska

Parafia
Jasionka

Diecezja
Rzeszowska

Parafia
Rzeszów - NSPJ (Katedra)

Diecezja
Rzeszowska

Parafia
Zagorzyce

Diecezja
Rzeszowska

Parafia
Bieździedza

Diecezja
Rzeszowska

Parafia
Palikówka

Diecezja
Rzeszowska

Parafia
Rzeszów - bł. Władysława Findysza

Diecezja
Rzeszowska

Parafia
Święcany

Diecezja
Rzeszowska

Parafia
Rzeszów - św. Józefa (Staromieście)

Diecezja
Rzeszowska

Parafia
Cieklin

Diecezja
Rzeszowska

 

Kurs V

Parafia
Ropica Polska

Diecezja
Rzeszowska

Parafia
Wólka Podleśna

Diecezja
Rzeszowska

Parafia
Olchowa

Diecezja
Rzeszowska

Parafia
Babica

Diecezja
Rzeszowska

Parafia
Budy Głogowskie

Diecezja
Rzeszowska

Parafia
Jasło - Dobrego Pasterza

Diecezja
Rzeszowska

Parafia
Niechobrz

Diecezja
Rzeszowska

 

Kurs VI

Parafia
Libusza

Diecezja
Rzeszowska

Parafia
Chmielnik

Diecezja
Rzeszowska

Parafia
Rożnowice

Diecezja
Rzeszowska

Parafia
Dobrzechów

Diecezja
Rzeszowska

Parafia
Rzeszów - św. J. S. Pelczara

Diecezja
Rzeszowska

Parafia
Libusza

Diecezja
Rzeszowska

Alumni na urlopie

Parafia
Jasionka

Diecezja
Rzeszowska

Urlop
Po II semestrze roku IV

Parafia
Łowisko

Diecezja
Rzeszowska

Urlop
Po II semestrze roku II