Seminarium i Diecezja
Aktualności
Slider


Seminarium | Aktualności, 16 lutego 2020

Wieczorem, 15 lutego (sobota) rozpoczął się, pierwszy w nowym semestrze, dzień skupienia, który poprowadził ks. Jarosław Ambroży, kapłan diecezji kieleckiej, wieloletni prezbiter wędrowny Drogi Neokatechumenalnej.

W wygłoszonych przez siebie konferencjach ks. Jarosław podkreślił fundamentalne znaczenie doświadczenia Boga Ojca w życiu chrześcijanina. Jako myśl przewodnią podał słowa Ewangelii wg. św. Mateusza: „Starajcie się naprzód o Królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane”. Ks. Jarosław zwrócił uwagę na znaczenie relacji z ojcem w rodzinie, która niejednokrotnie przekłada się na obraz Boga jako Ojca. W trakcie dnia skupienia był czas także na modlitwę Słowem Bożym metodą skrutacji oraz osobistą adorację i spowiedź. Dzień skupienia zakończył się w niedzielę wieczorem wspólnie celebrowaną Eucharystią.

Zobacz też

Kanon Pokutny św. Andrzeja z Krety
Kanon Pokutny św. Andrzeja z Krety
Rekolekcje Wielkopostne i posługi
Rekolekcje Wielkopostne i posługi
Dzień Skupienia Stowarzyszenia Przyjaciół WSD
Dzień Skupienia Stowarzyszenia Przyjaciół WSD
Zaproszenie na Dzień Skupienia
Zaproszenie na Dzień Skupienia
Kanon Pokutny św. Andrzeja z Krety


Seminarium | Aktualności, 28 marca 2020

"Praojca Adama z zapałem naśladowałem
W przestępstwie i poznałem, żem ogołocił się sam
Z Boga, z królestwa wiecznego
I ze szczęścia z powodu mych grzechów"

Przesycone tekstami biblijnymi wezwania pokutne rozbrzmiewały w sobotni wieczór w naszej seminaryjnej kaplicy podczas nabożeństwa Kanonu Pokutnego św. Andrzeja z Krety. Wielki Kanon Pokutny, czytany jest w cerkwiach podczas nabożeństw pierwszego tygodnia oraz w czwartek piątego tygodnia Wielkiego Postu. W naszej wspólnocie odśpiewaliśmy jedną z częsci Kanonu składającą się z dziewięciu pieśni. Każdą pieśń rozpoczyna irmos. Potem melorecytowane są kolejne tropariony, przed którymi śpiewane jest zawołanie Zmiłuj się nade mną Boże, zmiłuj się!

Rekolekcje Wielkopostne i posługi


Seminarium | Aktualności, 21 marca 2020

Czas Wielkiego Postu zaprasza nas do szczególnej otwartości na Słowo Boże. Okazją do tego są rekolekcje wielkopostne

Od 17 do 21 marca w naszej wspólnocie seminaryjnej przeżywaliśmy czas rekolekcji wielkopostnych. W tym roku szczególnie dziękując Bogu ta taki dar, kiedy wiele wspólnot parafialnych nie może cieszyć się taką okazją do wsłuchiwania się w Słowo Boże. Konferencje rekolekcyjne głosili dla nas ojcowie duchowni: ks. Jacek Szczęch i ks. Andrzej Szpaczyński Na zakończenie rekolekcji, podczas uroczystej Eucharystii ks. bp. Jan Wątroba udzielił posług akolitatu 12 braciom z IV roku oraz lektoratu 7 braciom z III roku.

Dzień Skupienia Stowarzyszenia Przyjaciół WSD


Seminarium | Aktualności, 8 marca 2020

W drugą niedzielę wielkiego postu gościliśmy w naszej wspólnocie członków Stowarzyszenia Przyjaciół naszego Seminarium

W wielkopostnym dniu skupienia dla Przyjaciół WSD w Rzeszowie uczestniczyło ponad 60 osób. Nasi goście wysłuchali konferencji wygłoszonej przez ks. prefekta Sławomira Jeziorskiego. Temat konferencji wiązał się z przeżywanym rokiem duszpasterskim: Wielka Tajemnica Wiary. Wspólnie z naszymi Przyjaciółmi uczstniczyliśmy w niedzielnej Eucharystii. Ostatnim punktem w programie dnia skupienia były Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym. Wszystkim uczestnikom dnia skupienia oraz pozostałym Przyjaciołom nszego Seminarium życzymy owocnego przeżywania czasu Wielkiego Postu.

Zaproszenie na Dzień Skupienia


Seminarium | Aktualności, 4 marca 2020

Drodzy Przyjaciele WSD w Rzeszowie

W czasie Wielkiego Postu zapraszamy Was na dzień skupienia. Będzie to czas refleksji, modlitwy ale także wspólnego spotkania, które jak wierzymy umocni nas w naszym chrześcijańskim powołaniu. Dzień skupienia odbędzie się 8 marca 2020 r. (II niedziela Wielkiego Postu).
Plan naszego spotkania:

10.00 – Konferencja
10.45 – Modlitwa osobista i możliwość spowiedzi
11.15 – Eucharystia
12.15 – Obiad
13.00 – Gorzkie Żale

Spotykamy się w naszym Seminarium (ul. Witolda 11A w Rzeszowie). Niech dobry Bóg towarzyszy Wam ze swoim błogosławieństwem,
Do zobaczenia:
Ks. Jacek Szczęch