Seminarium i Diecezja
Aktualności
Slider

 

Triduum Paschalne to najświętszy czas dla wyznawców Chrystusa.

W Wielki Czwartek, upamiętniający ustanowienie sakramentów – kapłaństwa i eucharystii, braliśmy udział we Mszy Krzyżma Świętego w Katedrze, która rozpoczęła się o godz. 10:00. Eucharystii przewodniczył ks. biskup Jan Wątroba – Pasterz Diecezji, wraz z nim koncelebrowali ks. biskupi: Edward Białogłowski i Kazimierz Górny oraz wielu, blisko dwustu, księży naszej diecezji. Podczas Mszy nastąpił m.in. obrzęd poświęcenia olejów używanych do namaszczenia chorych, oleju katechumenów i Krzyżma. Księża we wspólnocie z biskupem odnowili przyrzeczenia kapłańskie. Licznie zebrani ministranci i lektorzy także odnowili swoją deklarację służby przy ołtarzu. Ks. biskup Wątroba w homilii dziękował za zaangażowanie i trud pracy duszpasterskiej i katechetycznej. Zachęcał ich do dalszej gorliwości oraz modlitwy za siebie nawzajem, a szczególnie za tych braci, którzy przeżywają trudne chwile w powołaniu.

Po Eucharystii sprawnie wróciliśmy do seminarium, gdzie miał miejsce dzień otwarty dla duszpasterstw dzieci i młodzieży – przede wszystkim ministrantów i scholanek. Uczestnicy mogli uczestniczyć w kleryckim koncercie piosenek religijnych w auli Instytutu Teologiczno-Pastoralnego, konkursie liturgicznym, a także wziąć udział „w wycieczce” po seminarium. Wyznaczeni alumni oprowadzali grupy po najważniejszych miejscach naszego budynku – zwiedzili m.in. kaplicę, w której mogli usłyszeć świadectwa powołania kleryków, sale wykładowe oraz salę gimnastyczną.

Wieczorem, o godz. 18:00, uczestniczyliśmy we Mszy św. Wieczerzy Pańskiej rozpoczynającej Triduum Paschalne. Przewodniczył jej także ks. Biskup Jan. W homilii mówił o wielkiej, przebaczającej miłości Boga. W naszym życiu duchowym, życiu wiary, nie chodzi o to, aby tylko nie grzeszyć, ale, żeby mimo grzechu wciąż być w relacji z miłosiernym Panem, który zawsze nas podtrzyma, jest gotowy do pojednania i wybaczy nam winy.

Celebracja zakończyła się przeniesieniem Najświętszego Sakramentu do ciemnicy. Jak co roku, mogliśmy adorować Pana Jezusa, zarówno w seminarium, w ciemnicy przygotowanej przez braci z V roku, jak i w pobliskich rzeszowskich parafiach.

W Wielki Piątek, o godz. 17:00, braliśmy udział w Drodze Krzyżowej przed Katedrą, a następnie w Liturgii Męki Pańskiej. Ponownie przewodniczył jej ks. biskup Jan. Trzech naszych braci wraz z chórem seminaryjnym, odśpiewało Mękę Pańską. Po Liturgii udaliśmy się do seminarium. Mogliśmy adorować Najświętszy Sakrament złożony w Grobie Pańskim, przygotowanym przez braci z IV roku, także w najbliższych rzeszowskich kościołach.

W Wielką Sobotę rano, po uroczystej Jutrzni wraz z ks. Biskupem Janem Wątrobą, udaliśmy się na uroczyste śniadanie z życzeniami wielkanocnymi, następnie wróciliśmy domów rodzinnych, na świętowanie Zmartwychwstania Pana.

 

Zobacz też

Egzamin magisterski
Egzamin magisterski
Mistrzowie Polski
Mistrzowie Polski
Bóg, Honor, Ojczyzna
Bóg, Honor, Ojczyzna
Wielkanocne spotkanie Przyjaciół WSD - zaproszenie
Wielkanocne spotkanie Przyjaciół WSD - zaproszenie
Egzamin magisterski

Bardzo ważną częścią formacji do kapłaństwa jest wymiar intelektualny. Studia teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym kończą się egzaminem magisterskim. Obejmuje on obronę napisanej wcześniej pracy magisterskiej oraz egzamin z teologii obejmujący: teologię biblijną, teologię dogmatyczną, teologię fundamentalną, teologię moralną W naszym seminarium w czwartek 16 maja nasi diakoni przystąpili do tego egzaminu. Wszyscy uzyskali pozytywne oceny. Gratulujemy!

Mistrzowie Polski

W poniedziałek 6 maja zakończyły się dwudniowe rozgrywki finałów IX Mistrzostw Polski Seminariów Duchownych w Piłce Siatkowej. Turniej zorganizowało Wyższe Seminarium Duchowne Metropolii Warmińskiej w Olsztynie. Nasza reprezentacja zdobyła pierwsze miejsce. W niedzielny wieczór w meczu półfinałowym pokonała drużynę gospodarzy 3:1. Następnie w poniedziałkowym finale wygrała 3:0 z drużyną Seminarium oo. Bernardynów i Franciszkanów Konwentualnych. Naszym reprezentantom serdecznie gratulujemy.

 

Bóg, Honor, Ojczyzna

Uroczystość NMP Królowej Polski, jak co roku świętowaliśmy w rzeszowskiej Farze. Potem wzięliśmy udział patriotycznych obchodach uchwalenia Konstytucji 3 Maja na rynku, przed Ratuszem.

W kościele farnym Eucharystii przewodniczył ks. biskup Edward Białogłowski. Podczas celebracji było obecnych ok. 30 pocztów sztandarowych, przedstawiciele rządu, parlamentu, sejmiku wojewódzkiego oraz rady miasta. Homilię wygłosił ks. Janusz Podlaszczak – proboszcz parafii pw. Chrystusa Króla w Rzeszowie. Kaznodzieja zwrócił uwagę na powiązanie obydwu uroczystości – kościelnej i państwowej. Podkreślał jak wielką rolę w naszej polskiej historii odegrała Matka Najświętsza, przywołując konkretne wydarzenia m.in. potop szwedzki i śluby króla Jana Kazimierza. Mówił jak wielkim darem jest dla nas wolna Ojczyzna, dysponująca wielkim kapitałem dobra. Udowadniał także ewangeliczność hasła – zawołania: Bóg, Honor, Ojczyzna. Kaznodzieja zachęcał do ciągłego dziękczynienia Bogu za wszelkie łaski, których dostępuje od Niego nasz naród.

Po Mszy świętej przenieśliśmy się na plac przed Ratuszem. Tam miała miejsce patriotyczna część uroczystości z przemówieniami przedstawicieli parlamentu i władz samorządowych, apelem poległych z salwą honorową oraz złożeniem wieńców pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki.

 

Wielkanocne spotkanie Przyjaciół WSD - zaproszenie

Weselmy się, chrześcijanie,

Chrystusowym Zmartwychwstaniem;

Że po męce swojej ożył,

Bramę niebios nam otworzył. Alleluja!

 

Przeżywamy czas Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Słowa aniołów wypowiedziane do niewiast przy pustym grobie: „Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma Go tu, powstał z martwych” (Łk 24, 5b-6) są dla nas Dobrą Nowiną, którą chcemy się napełniać i dzielić z bliskimi.

Wszystkich członków Stowarzyszenia Przyjaciół WSD w Rzeszowie zapraszamy na spotkanie wielkanocne w niedzielę 5 maja 2019 r. w naszym Seminarium. Rozpoczęcie o godzinie 10.00.

Niech radość Zmartwychwstania Pańskiego dzielona w gronie przyjaciół jeszcze raz zagości w naszych sercach.