Seminarium i Diecezja
Aktualności
Slider

 

Triduum Paschalne to najświętszy czas dla wyznawców Chrystusa.

W Wielki Czwartek, upamiętniający ustanowienie sakramentów – kapłaństwa i eucharystii, braliśmy udział we Mszy Krzyżma Świętego w Katedrze, która rozpoczęła się o godz. 10:00. Eucharystii przewodniczył ks. biskup Jan Wątroba – Pasterz Diecezji, wraz z nim koncelebrowali ks. biskupi: Edward Białogłowski i Kazimierz Górny oraz wielu, blisko dwustu, księży naszej diecezji. Podczas Mszy nastąpił m.in. obrzęd poświęcenia olejów używanych do namaszczenia chorych, oleju katechumenów i Krzyżma. Księża we wspólnocie z biskupem odnowili przyrzeczenia kapłańskie. Licznie zebrani ministranci i lektorzy także odnowili swoją deklarację służby przy ołtarzu. Ks. biskup Wątroba w homilii dziękował za zaangażowanie i trud pracy duszpasterskiej i katechetycznej. Zachęcał ich do dalszej gorliwości oraz modlitwy za siebie nawzajem, a szczególnie za tych braci, którzy przeżywają trudne chwile w powołaniu.

Po Eucharystii sprawnie wróciliśmy do seminarium, gdzie miał miejsce dzień otwarty dla duszpasterstw dzieci i młodzieży – przede wszystkim ministrantów i scholanek. Uczestnicy mogli uczestniczyć w kleryckim koncercie piosenek religijnych w auli Instytutu Teologiczno-Pastoralnego, konkursie liturgicznym, a także wziąć udział „w wycieczce” po seminarium. Wyznaczeni alumni oprowadzali grupy po najważniejszych miejscach naszego budynku – zwiedzili m.in. kaplicę, w której mogli usłyszeć świadectwa powołania kleryków, sale wykładowe oraz salę gimnastyczną.

Wieczorem, o godz. 18:00, uczestniczyliśmy we Mszy św. Wieczerzy Pańskiej rozpoczynającej Triduum Paschalne. Przewodniczył jej także ks. Biskup Jan. W homilii mówił o wielkiej, przebaczającej miłości Boga. W naszym życiu duchowym, życiu wiary, nie chodzi o to, aby tylko nie grzeszyć, ale, żeby mimo grzechu wciąż być w relacji z miłosiernym Panem, który zawsze nas podtrzyma, jest gotowy do pojednania i wybaczy nam winy.

Celebracja zakończyła się przeniesieniem Najświętszego Sakramentu do ciemnicy. Jak co roku, mogliśmy adorować Pana Jezusa, zarówno w seminarium, w ciemnicy przygotowanej przez braci z V roku, jak i w pobliskich rzeszowskich parafiach.

W Wielki Piątek, o godz. 17:00, braliśmy udział w Drodze Krzyżowej przed Katedrą, a następnie w Liturgii Męki Pańskiej. Ponownie przewodniczył jej ks. biskup Jan. Trzech naszych braci wraz z chórem seminaryjnym, odśpiewało Mękę Pańską. Po Liturgii udaliśmy się do seminarium. Mogliśmy adorować Najświętszy Sakrament złożony w Grobie Pańskim, przygotowanym przez braci z IV roku, także w najbliższych rzeszowskich kościołach.

W Wielką Sobotę rano, po uroczystej Jutrzni wraz z ks. Biskupem Janem Wątrobą, udaliśmy się na uroczyste śniadanie z życzeniami wielkanocnymi, następnie wróciliśmy domów rodzinnych, na świętowanie Zmartwychwstania Pana.

 

Zobacz też

Zakończenie roku formacyjnego
Zakończenie roku formacyjnego
Boże Ciało
Boże Ciało
Seminaryjne prymicje
Seminaryjne prymicje
Prymicje na Jasnej Górze
Prymicje na Jasnej Górze
Zakończenie roku formacyjnego

Dziękuję – to chyba najlepsze, najwłaściwsze słowo, którym powinniśmy pożegnać ten rok. Kolejny rok modlitwy, nauki, pracy – formacji za nami. Minął jeszcze szybciej niż poprzedni, obfitował w wiele inspirujących wydarzeń, podejmowania niezwykle istotnych decyzji, codziennych nawróceń, budowania międzyludzkich więzi, a przede wszystkim tej najważniejszej – relacji z Bogiem

Dobiegła końca sesja egzaminacyjna, a wraz z nią koniec roku akademickiego. Nasze naukowe zmagania sesyjne rozpoczęły się 1 czerwca (br.) a zakończyły 21 tego samego miesiąca. I i II rocznik zajmowały przedmioty filozoficzne, a natomiast bracia od III roku wzwyż zdawali treści teologiczne. To zawsze bardzo pracowity czas, czasami satysfakcjonujący, czasami rozczarowujący, z pewnością naznaczony wyczekiwaniem na wakacje.

W piątek - 21 czerwca (br.), wieczorną Mszą św. pod przewodnictwem ks. Biskupa Jana Wątroby w kaplicy seminaryjnej, uroczyście zakończymy ten rok. Następnego dnia po śniadaniu wyruszymy do naszych domów rodzinnych. Podczas wakacji czekają nas praktyki w rodzinnych parafiach, a także na turnusach dziecięcych, młodzieżowych i rodzinnych przygotowywanych przez diecezjalne duszpasterstwa. Będziemy uczestniczyć w letnich rekolekcjach LSO, Oazy, Domowego Kościoła, KSM-u, bądź RAM-u. To ogromnie twórczy i wzbogacający czas. W Seminarium każdy z braci będzie dyżurował przez prawie tydzień, wykonując prace porządkowe.

Dziękujemy za wszystko czego mogliśmy w tym kończącym się roku doświadczyć – za to co sprawiało nam radość, ale także i przykrość. Dziękujemy przede wszystkim Bogu za Jego miłość i łaski, wszystkim osobom towarzyszącym nam na drodze formacji – za ich szczerość, zaufanie, modlitwę i wsparcie. Dziękujemy z wiarą, że to był dobry rok formacji. Prosimy Pana o światło, wytrwałość i gotowość podejmowania wyzwań, które przed nami stawia.

Boże Ciało

Ulicami Rzeszowa przeszła procesja Bożego Ciała. Miejskim uroczystościom przewodniczył Biskup Jan Wątroba.

W czwartek (20.06 br.) przeżywaliśmy Uroczystość Ciała i Krwi Pańskiej. We wszystkich parafiach ma miejsce nieodłącznie związana z obchodami tego wydarzenia, procesja eucharystyczna.

Nasza seminaryjna wspólnota jak co roku, wzięła udział w miejskich uroczystościach. Uczestniczyliśmy we Mszy św. na Placu Farnym w Rzeszowie. Eucharystii przewodniczył Biskup Ordynariusz Jan Wątroba, wraz z nim koncelebrował Biskup senior Kazimierz Górny, księża neoprezbiterzy oraz inni pracujący w Rzeszowie kapłani. Biskup Jan wygłosił także homilię. Przypomniał zgromadzonym, że uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, to święto Jego człowieczeństwa. Biskup Ordynariusz przywołał historię ustanowienia uroczystości. Mówił także o wadze kapłańskiego pośrednictwa między Bogiem i ludźmi. Podkreślił również potrzebę wielkiej pokory w kapłańskim posługiwaniu.

Po liturgii eucharystycznej odbyła się procesja z Najświętszym Sakramentem, który był niesiony na początku przez Biskupa Jana, następnie przez księży neoprezbiterów. Przy poszczególnych ołtarzach teksty Ewangelii odśpiewywali diakoni. W procesji tłumnie uczestniczyli mieszkańcy Rzeszowa.

Na koniec procesji Biskup Wątroba podziękował wszystkim zebranym i zaprosił na dalszą część świętowania podczas koncertu uwielbieniowego Jednego Serca, Jednego Ducha oraz Festiwalu Wiary.

 

Seminaryjne prymicje

W Święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana obchodzimy odpust w naszej kaplicy seminaryjnej. W tym dniu po raz pierwszy Mszę św. sprawują w niej nowo wyświęceni księża, jeszcze do niedawna członkowie seminaryjnej wspólnoty.

W czwartek (13.06 br.) obchodziliśmy kolejne wyjątkowe wydarzenia. W święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana przeżywamy odpust w kaplicy seminaryjnej. Tradycyjnie w tym dniu neoprezbiterzy odprawiają swoją Mszę prymicyjną.

Uroczysta Eucharystia rozpoczęła się o godz. 17:00. Jej głównym celebransem był ks. Jakub Oczkowicz, ductor rocznika księży neoprezbiterów. Homilię wygłosił ks. dr Krzysztof Golas, wykładowca naszego seminarium i diecezjalny duszpasterz młodzieży.

We Mszy św. uczestniczyli także świeccy pracownicy WSD oraz ITP w Rzeszowie. Liturgia zakończyła się indywidualnym błogosławieństwem, którego udzielili prymicjanci. Potem wszyscy przenieśli się na seminaryjną jadalnię, by uczestniczyć w uroczystej kolacji.

Neoprezbiterzy będą jeszcze wspólnie odprawiać Msze świętą prymicyjną m.in. na Placu Farnym w uroczystość Bożego Ciała. W trakcie wakacji będą zastępować księży przebywających na urlopach, natomiast pod koniec sierpnia obejmą urzędy wikariuszy w parafiach naszej diecezji.

Prymicje na Jasnej Górze

Piękną tradycją naszego seminarium jest zawierzenie nowo wyświęconych kapłanów Matce Najświętszej przed jej jasnogórskim wizerunkiem. Również w tym roku nasi neoprezbiterzy pielgrzymowali na Jasną Górę 12 czerwca, w kilka dni po święceniach, aby Maryi polecić swoją posługę kapłańską.