Seminarium i Diecezja
Aktualności
Slider

„Nie jest dobrze, aby mężczyzna był sam” – treść tego zaczerpniętego z Księgi Rodzaju wersetu stanowiła motto naszych wielkopostnych rekolekcji.

„Od samotności do wspólnoty i przyjaźni z Jezusem” – taki tytuł nosiły tegoroczne wielkopostne rekolekcje, które przeżywaliśmy od poniedziałku do soboty (01-06.04 br.). Prowadził je ks. Wojciech Rzeszowski, kapłan archidiecezji gnieźnieńskiej, były rektor WSD w Gnieźnie orazprzewodniczący Konferencji Rektorów Wyższych Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych.

Każdy dzień rozpoczynaliśmy wspólną jutrznią, z krótkim echem słowa, medytacyjnym odmawianiem psalmów. Słuchaliśmy wprowadzeń do osobistej modlitwy Słowem Bożym, uczestniczyliśmy w konferencjach. Wieczorem wspólnotowo modliliśmy się nieszporami oraz adorowaliśmy Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, kończyliśmy odśpiewaniem Apelu Jasnogórskiego.

Ks. Rzeszowski poruszał tematykę związaną z męską dojrzałością, samotnością, potrzebą życia we wspólnocie, koniecznością budowania i podtrzymywania relacji. Mówił o pierwszeństwie Bożej inicjatywy w życiu duchowym człowieka, nastawieniem się na działanie Boga, a nie skupianie się tylko na własnym aktywizmie. Przypominał o Bożym zaangażowaniu w zbawienie człowieka, Jego miłosierdziu. Do nas należy otwarcie się na „Bożą niespodziankę”, na plan, który Chrystus przygotował na nasze życie. A to wymaga niemałej odwagi, wyjścia z tego, co bezpieczne, wygodne, statyczne
i zdecydowania się na ryzyko „wyjścia” - pójścia za Jezusem.

Rekolekcje zakończyliśmy uroczystą Mszą świętą pod przewodnictwem bpa Edwarda Białogłowskiego z udzieleniem posług lektoratu i akolitatu, braciom z III i IV roku. Homilię wygłosił ks. rekolekcjonista. Mówił w niej o znaczeniu tych posług. Lektorat wiąże się ze służbą Słowa, to nie tylko czytanie, ale przede wszystkim życie Słowem Bożym. Akolitat to kolejny krok w stronę Chrystusowego ołtarza, wiąże się z pogłębianiem duchowości Eucharystycznej. Ustanowiony akolita jest nadzwyczajnym szafarzem Komunii Świętej. Lektorat przyjęło 13 braci z III roku, natomiast akolitat, 9 braci z IV roku.

Czas rekolekcji to czas wyjątkowy, intensywnego spotkania z Bogiem i samym sobą. Mamy ogromną nadzieję, że przeżyte ćwiczenia duchowe przyczynią się do wzrostu naszej wiary oraz umocnienia naszej relacji z Panem.

 

Zobacz też

Zakończenie roku formacyjnego
Zakończenie roku formacyjnego
Boże Ciało
Boże Ciało
Seminaryjne prymicje
Seminaryjne prymicje
Prymicje na Jasnej Górze
Prymicje na Jasnej Górze
Zakończenie roku formacyjnego

Dziękuję – to chyba najlepsze, najwłaściwsze słowo, którym powinniśmy pożegnać ten rok. Kolejny rok modlitwy, nauki, pracy – formacji za nami. Minął jeszcze szybciej niż poprzedni, obfitował w wiele inspirujących wydarzeń, podejmowania niezwykle istotnych decyzji, codziennych nawróceń, budowania międzyludzkich więzi, a przede wszystkim tej najważniejszej – relacji z Bogiem

Dobiegła końca sesja egzaminacyjna, a wraz z nią koniec roku akademickiego. Nasze naukowe zmagania sesyjne rozpoczęły się 1 czerwca (br.) a zakończyły 21 tego samego miesiąca. I i II rocznik zajmowały przedmioty filozoficzne, a natomiast bracia od III roku wzwyż zdawali treści teologiczne. To zawsze bardzo pracowity czas, czasami satysfakcjonujący, czasami rozczarowujący, z pewnością naznaczony wyczekiwaniem na wakacje.

W piątek - 21 czerwca (br.), wieczorną Mszą św. pod przewodnictwem ks. Biskupa Jana Wątroby w kaplicy seminaryjnej, uroczyście zakończymy ten rok. Następnego dnia po śniadaniu wyruszymy do naszych domów rodzinnych. Podczas wakacji czekają nas praktyki w rodzinnych parafiach, a także na turnusach dziecięcych, młodzieżowych i rodzinnych przygotowywanych przez diecezjalne duszpasterstwa. Będziemy uczestniczyć w letnich rekolekcjach LSO, Oazy, Domowego Kościoła, KSM-u, bądź RAM-u. To ogromnie twórczy i wzbogacający czas. W Seminarium każdy z braci będzie dyżurował przez prawie tydzień, wykonując prace porządkowe.

Dziękujemy za wszystko czego mogliśmy w tym kończącym się roku doświadczyć – za to co sprawiało nam radość, ale także i przykrość. Dziękujemy przede wszystkim Bogu za Jego miłość i łaski, wszystkim osobom towarzyszącym nam na drodze formacji – za ich szczerość, zaufanie, modlitwę i wsparcie. Dziękujemy z wiarą, że to był dobry rok formacji. Prosimy Pana o światło, wytrwałość i gotowość podejmowania wyzwań, które przed nami stawia.

Boże Ciało

Ulicami Rzeszowa przeszła procesja Bożego Ciała. Miejskim uroczystościom przewodniczył Biskup Jan Wątroba.

W czwartek (20.06 br.) przeżywaliśmy Uroczystość Ciała i Krwi Pańskiej. We wszystkich parafiach ma miejsce nieodłącznie związana z obchodami tego wydarzenia, procesja eucharystyczna.

Nasza seminaryjna wspólnota jak co roku, wzięła udział w miejskich uroczystościach. Uczestniczyliśmy we Mszy św. na Placu Farnym w Rzeszowie. Eucharystii przewodniczył Biskup Ordynariusz Jan Wątroba, wraz z nim koncelebrował Biskup senior Kazimierz Górny, księża neoprezbiterzy oraz inni pracujący w Rzeszowie kapłani. Biskup Jan wygłosił także homilię. Przypomniał zgromadzonym, że uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, to święto Jego człowieczeństwa. Biskup Ordynariusz przywołał historię ustanowienia uroczystości. Mówił także o wadze kapłańskiego pośrednictwa między Bogiem i ludźmi. Podkreślił również potrzebę wielkiej pokory w kapłańskim posługiwaniu.

Po liturgii eucharystycznej odbyła się procesja z Najświętszym Sakramentem, który był niesiony na początku przez Biskupa Jana, następnie przez księży neoprezbiterów. Przy poszczególnych ołtarzach teksty Ewangelii odśpiewywali diakoni. W procesji tłumnie uczestniczyli mieszkańcy Rzeszowa.

Na koniec procesji Biskup Wątroba podziękował wszystkim zebranym i zaprosił na dalszą część świętowania podczas koncertu uwielbieniowego Jednego Serca, Jednego Ducha oraz Festiwalu Wiary.

 

Seminaryjne prymicje

W Święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana obchodzimy odpust w naszej kaplicy seminaryjnej. W tym dniu po raz pierwszy Mszę św. sprawują w niej nowo wyświęceni księża, jeszcze do niedawna członkowie seminaryjnej wspólnoty.

W czwartek (13.06 br.) obchodziliśmy kolejne wyjątkowe wydarzenia. W święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana przeżywamy odpust w kaplicy seminaryjnej. Tradycyjnie w tym dniu neoprezbiterzy odprawiają swoją Mszę prymicyjną.

Uroczysta Eucharystia rozpoczęła się o godz. 17:00. Jej głównym celebransem był ks. Jakub Oczkowicz, ductor rocznika księży neoprezbiterów. Homilię wygłosił ks. dr Krzysztof Golas, wykładowca naszego seminarium i diecezjalny duszpasterz młodzieży.

We Mszy św. uczestniczyli także świeccy pracownicy WSD oraz ITP w Rzeszowie. Liturgia zakończyła się indywidualnym błogosławieństwem, którego udzielili prymicjanci. Potem wszyscy przenieśli się na seminaryjną jadalnię, by uczestniczyć w uroczystej kolacji.

Neoprezbiterzy będą jeszcze wspólnie odprawiać Msze świętą prymicyjną m.in. na Placu Farnym w uroczystość Bożego Ciała. W trakcie wakacji będą zastępować księży przebywających na urlopach, natomiast pod koniec sierpnia obejmą urzędy wikariuszy w parafiach naszej diecezji.

Prymicje na Jasnej Górze

Piękną tradycją naszego seminarium jest zawierzenie nowo wyświęconych kapłanów Matce Najświętszej przed jej jasnogórskim wizerunkiem. Również w tym roku nasi neoprezbiterzy pielgrzymowali na Jasną Górę 12 czerwca, w kilka dni po święceniach, aby Maryi polecić swoją posługę kapłańską.