Wspólnota
Profesorowie
Slider

Przez lata w Seminarium pracowali różni profesorowie - przede wszystkim księża z diecezji rzeszowskiej, ale także z diecezji przemyskiej i tarnowskiej oraz profesorowie świeccy. Aktualnie w seminarium wykłady prowadzą:

Biskup Rzeszowski
Teologia powołania kapłańskiego

Biskup Wikariusz Generalny
Wprowadzenie w chrześcijaństwo - teologia

 B 

Proboszcz parafii Rzeszów - Miłosierdzia Bożego
Liturgika

Kuria Diecezjalna w Rzeszowie
Historia sztuki sakralnej

Katolicki Uniwersytet Lubelski
Egzegeza Nowego Testamentu

Dyrektor Domu Księży Emerytów w Rzeszowie
Teologia dogmatyczna

 C 

Proboszcz parafii Łukawiec
Środki komunikacji społecznej

Instytut Teologiczno-Pastoralny w Rzeszowie
Ćwiczenia homiletyczne

          Proboszcz parafii Trzebownisko
           Egzegeza Starego Testamentu

 D 

Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin przy KEP
Duszpasterstwo rodzin

Parafia Chrystusa Króla  w Rzeszowie
Muzyka kościelna

Instytut Teologiczno-Pastoralny w Rzeszowie
Wprowadzenie do Pisma Świętego
Egzegeza Nowego Testamentu, teologia biblijna

 E 

Wyższe Seminarium Duchowne w Rzeszowie
Język łaciński

 F 

           Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Rzeszowie
            Teologia pastoralna

Parafia św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
Bioetyka

 G 

Dom Diecezjalny Tabor
Teologia dogmatyczna

 

          Kuria Diecezjalna w Rzeszowie
            Prawo kanoniczne 

 H 

Kuria Diecezjalna w Rzeszowie
Religiologia

 J 

           Liceum Ogólnokształcące Sióstr Prezentek
             Liturgika, wprowadzenie w chrześcijaństwo - liturgika

 K 

Katolicki Uniwersytet Lubelski
Egzegeza Nowego Testamentu

Kuria Diecezjalna w Rzeszowie
Prawo kanoniczne

Proboszcz parafii w Woli Zgłobieńskiej
Teologia moralna

 M 

Katolicki Uniwersytet Lubelski
Teologia fundamentalna

           Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rzeszowie
             Prawo Kanoniczne

Uniwersytet Rzeszowski
Katolicka nauka społeczna

Uniwersytet Rzeszowski
Pedagogika, dydaktyka

Wyższe Seminarium Duchowne w Rzeszowie
Egzegeza Starego Testamentu

Kuria Diecezjalna w Rzeszowie
Historia Kościoła

 N 

Kuria Diecezjalna w Rzeszowie
Misjologia

Kuria Diecezjalna w Rzeszowie
Homiletyka

 O 

Uniwersytet Rzeszowski
Język polski, literatura religijna

 P 

Wyższe Seminarium Duchowne w Rzeszowie
Teologia dogmatyczna, zagadnienia ekumeniczne

Proboszcz parafii Wólka Podleśna
Historia filozofii
Antropologia filozoficzna

Uniwersytet Papieski JPII w Krakowie
Homiletyka

 S 

Proboszcz parafii Rudna Wielka
Teologia moralna
Etyka
Teoria i praktyka spowiedzi

Politechnika Rzeszowska
Ogólna metodologia nauk
Logika
Teoria poznania

Kuria Diecezjalna w Rzeszowie
Prawo kanoniczne i prawo wyznaniowe

Kuria Diecezjalna w Rzeszowie
Prawo kanoniczne

Wyższe Seminarium Duchowne w Rzeszowie
Teologia duchowości, wprowadzenie w chrześcijaństwo - duchowość

Wyższe Seminarium Duchowne w Rzeszowie
Psychologia ogólna
Psychologia rozwojowa
Psychologia pastoralna

Kuria Diecezjalna w Rzeszowie, proboszcz parafii farnej
Teologia pastoralna

Kuria Diecezjalna w Rzeszowie
Wstęp do filozofii
Metafizyka
Lektura wybranych tekstów filozoficznych
Teodycea

 T 

Politechnika Rzeszowska
Zastosowanie informatyki w duszpasterstwie

Uniwersytet Rzeszowski
Filozofia przyrody

 W 

Dyrektor Studium Organistowskiego
Muzyka kościelna, fonetyka

           Wyższe Seminarium Duchowne w Rzeszowie
            Wprowadzenie w chrześcijaństwo - moralność

Kuria Diecezjalna w Rzeszowie
Katechetyka

Wyższe Seminarium Duchowne w Rzeszowie
Patrologia, język grecki, proseminarium