Wspólnota
Profesorowie
Slider

Przez lata w Seminarium pracowali różni profesorowie - przede wszystkim księża z diecezji rzeszowskiej, ale także z diecezji przemyskiej i tarnowskiej oraz profesorowie świeccy. Aktualnie w seminarium wykłady prowadzą:

Biskup Rzeszowski
Teologia powołania kapłańskiego

Adres: ul. Langiewicza 15, 35-020 021 Rzeszów (Kuria Diecezjalna w Rzeszowie)

Biskup Wikariusz Generalny
Wprowadzenie w chrześcijaństwo - teologia

Adres: ul. Langiewicza 15, 35-020 021 Rzeszów (Kuria Diecezjalna w Rzeszowie)

 B 

Proboszcz parafii Rzeszów - Miłosierdzia Bożego
Liturgika

Adres: ul. Kard. Karola Wojtyły 114, 35-304 Rzeszów

Kuria Diecezjalna w Rzeszowie
Historia sztuki sakralnej

Adres: ul. Zamkowa 4, 35-032 Rzeszów

Katolicki Uniwersytet Lubelski
Egzegeza Nowego Testamentu

Adres: ul. Radziszewskiego 7, 20-039 Lublin

Kuria Diecezjalna w Rzeszowie
Teologia dogmatyczna

Adres: ul. Zamkowa 4, 35-032 Rzeszów

 C 

Proboszcz parafii Łukawiec
Środki komunikacji społecznej

Adres: Łukawiec 181, 36-004 Łąka

Instytut Teologiczno-Pastoralny w Rzeszowie
Ćwiczenia homiletyczne

Adres: ul. Witolda 11a, 35-302 Rzeszów

 D 

Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin przy KEP
Duszpasterstwo rodzin

Adres: Skwer Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa

Instytut Teologiczno-Pastoralny w Rzeszowie
Muzyka kościelna

Adres: ul. Rejtana 21, 35-303 Rzeszów

Instytut Teologiczno-Pastoralny w Rzeszowie
Wprowadzenie do Pisma Świętego
Egzegeza Nowego Testamentu, teologia biblijna

Adres: Malawa 516, 30-007 Krasne

 E 

Wyższe Seminarium Duchowne w Rzeszowie
Język łaciński

Adres: ul. Połonińska 25, 35-082 Rzeszów

 F 

Kuria Diecezjalna w Rzeszowie
Teologia pastoralna

Adres: ul. św. Michała Archanioła 3, 35-303 Rzeszów

Parafia Chrystusa Króla w Rzeszowie
Bioetyka

Adres: ul. ks. Jałowego 37, 35-010 Rzeszów

 G 

Dom Diecezjalny Tabor
Teologia dogmatyczna

Adres: ul. Połonińska 25, 35-082 Rzeszów

 H 

Kuria Diecezjalna w Rzeszowie
Religiologia

Adres: ul. Langiewicza 15, 35-020 Rzeszów

 J 

Liceum Ogólnokształcące Sióstr Prezentek
Liturgika, wprowadzenie w chrześcijaństwo - liturgika

Adres: ul. Plac Farny 5, 35-010 Rzeszów

 K 

Katolicki Uniwersytet Lubelski
Egzegeza Nowego Testamentu

Adres: ul. Radziszewskiego 7, 20-039 Lublin

Kuria Diecezjalna w Rzeszowie
Prawo kanoniczne

Adres: ul. Zamkowa 4, 35-032 Rzeszów

Wyższe Seminarium Duchowne w Rzeszowie
Teologia moralna, wprowadzenie w chrześcijaństwo - moralność

Adres: ul. Witolda 11a, 35-302 Rzeszów

 M 

Katolicki Uniwersytet Lubelski
Teologia fundamentalna

Adres: ul. Radziszewskiego 7, 20-039 Lublin

Uniwersytet Rzeszowski
Katolicka nauka społeczna

Adres: ul. Ks. Jałowego 2, 35-010 Rzeszów

Uniwersytet Rzeszowski
Pedagogika, dydaktyka

Adres: ul. Ks. Jałowego 2, 35-032 Rzeszów

Wyższe Seminarium Duchowne w Rzeszowie
Egzegeza Starego Testamentu

Adres: ul. Połonińska 25, 35-082 Rzeszów

Kuria Diecezjalna w Rzeszowie
Historia Kościoła

Adres: ul. Wita Stwosza 31, 35-113 Rzeszów

 N 

Kuria Diecezjalna w Rzeszowie
Misjologia

Adres: ul. Paderewskiego 69a, 35-330 Rzeszów

Kuria Diecezjalna w Rzeszowie
Homiletyka

Adres: ul. 3 Maja 20, 35-030 Rzeszów

 O 

Uniwersytet Rzeszowski
Język polski, literatura religijna

Adres: Górno, 36-051 Górno

 P 

Wyższe Seminarium Duchowne w Rzeszowie
Teologia dogmatyczna, zagadnienia ekumeniczne

Adres: ul. Witolda 11a, 35-302 Rzeszów

Proboszcz parafii Wólka Podleśna
Historia filozofii
Antropologia filozoficzna

Adres: Wólka Podleśna 334, 36-002 Jasionka

Uniwersytet Papieski JPII w Krakowie
Homiletyka

Adres: ul. Czarnowiejska 89/6, 30-049 Kraków

 S 

Proboszcz parafii Rudna Wielka
Teologia moralna
Etyka
Teoria i praktyka spowiedzi

Adres: Rudna Wielka 46, 36-054 Mrowla

Politechnika Rzeszowska
Ogólna metodologia nauk
Logika
Teoria poznania

Adres: ul. Połonińska 25, 35-082 Rzeszów

Uniwersytet Rzeszowski
Prawo kanoniczne i prawo wyznaniowe

Adres: ul. Słocińska 3, 35-330 Rzeszów

Kuria Diecezjalna w Rzeszowie
Prawo kanoniczne

Adres: ul. Ks. Jałowego 2, 35-010 Rzeszów

Wyższe Seminarium Duchowne w Rzeszowie
Teologia duchowości, wprowadzenie w chrześcijaństwo - duchowość

Adres: ul. Witolda 11a, 35-302 Rzeszów

Wyższe Seminarium Duchowne w Rzeszowie
Psychologia ogólna
Psychologia rozwojowa
Psychologia pastoralna

Adres: ul. Witolda 11a, 35-302 Rzeszów

Kuria Diecezjalna w Rzeszowie, proboszcz parafii farnej
Teologia pastoralna

Adres: Plac Farny 5, 35-010 Rzeszów

Kuria Diecezjalna w Rzeszowie
Wstęp do filozofii
Metafizyka
Lektura wybranych tekstów filozoficznych
Teodycea

Adres: ul. Zamkowa 4, 35-032 Rzeszów

 T 

Politechnika Rzeszowska
Zastosowanie informatyki w duszpasterstwie

Adres: 

Uniwersytet Rzeszowski
Filozofia przyrody

Adres: ul. Zelwerowicza 2, 35 - 601 Rzeszów

 W 

Dyrektor Studium Organistowskiego
Muzyka kościelna, fonetyka

Adres: ul. Plac św. Józefa 1, 35-083 Rzeszów

Kuria Diecezjalna w Rzeszowie
Katechetyka

Adres: ul. 17 Pułku Piechoty 7, 35-020 Rzeszów

Wyższe Seminarium Duchowne w Rzeszowie
Patrologia, język grecki, proseminarium

Adres: ul. Witolda 11a, 35-302 Rzeszów