Wspólnota
Przełożeni
Slider

Pochodzi z parafii św. Michała Archanioła w Rzeszowie. Święcenia prezbiteratu otrzymał w 2003 r. Przez rok pracował jako wikariusz w Tyczynie, następnie studiował w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie (2004-2009). Jest doktorem teologii duchowości. Po zakończeniu studiów doktoranckich przez rok pracował w rzeszowskiej katedrze, później został asystentem w Katedrze Historii Duchowości KUL. Posługę ojca duchownego w seminarium rzeszowskim rozpoczął w 2011 r. Opiekuje się rokiem  III, V i VI.