Wspólnota
Przełożeni
Slider

Pochodzi z Ropczyc. Święcenia kapłańskie przyjął w 2001 roku w Rzeszowie. Pracował jako wikariusz w Sokołowie Małopolskim (2001 - 2004) i w parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Strzyżowie (2004 - 2005). Ukończył studia z patrologii i filologii klasycznej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie (2005 – 2012), gdzie się doktoryzował z obu kierunków. W roku 2012/2013 pełnił funkcję kapelana w Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie. W latach 2013-2015 r. był wikariuszem w parafii Chrystusa Króla oraz duszpasterzem akademickim w DA „Wieczernik”. Prowadzi zajęcia z patrologii i języka greckiego. Jest wychowawcą I, II i IV roku.