Miłosierni jak Ojciec

Łk 6,36

Kleryk na niedzielę

Przeżywaj swoją codzienność zainspirowany Słowem Bożym! Cykl niedzielnych spotkań z Pismem Świętym.

 

Most modlitewny

Seminaryjny
Most modlitewny to proste! My modlimy się za Ciebie, Ty modlisz się za nas!

 
 

Odwiedź nas

Nie musisz wychodzić z domu by zobaczyć nasze seminarium od wewnątrz.

 

Galeria

U nas nie ma miejsca na nudę. Nieustannie dzieje się coś ciekawego. Zobacz sam!

Rocznica święceń biskupich Księdza Biskupa Ordynariusza

Eucharystia sprawowana w rzeszowskiej Katedrze 20 maja o godz. 18.00, była okazją do złożenia dziękczynienia Panu Bogu za 16. rocznicę święceń biskupich ks. Biskupa Jana Wątroby.

Na początku Mszy świętej ks. Biskup otrzymał życzenia od przedstawicieli dzieci, młodzieży, rodzin, władz samorządowych, służb mundurowych, władz uniwersyteckich, duchownych, organizacji kościelnych i charytatywnych. Ks. Biskup Edward w wygłoszonej homilii przypomniał, jak ważne jest, aby „słuchać Ducha Świętego, który przemawia przez tekst święty przeznaczony na dany dzień” i zgodnie z nim układać swoje życie. W oparciu o tekst z Ewangelii św. Marka (Mk 10,1-12), mówił o potrzebie odwagi, aby powiedzieć „tak” wobec prawdy i dobra, ale również „nie” wobec zła, pomimo tego, iż można spotkać się z tego powodu z niezrozumieniem i odrzuceniem.

Ks. Biskup Edward przypomniał drogę wiernego świadka Jezusa Chrystusa – ks. Biskupa Jana: środowisko rodzinne, które kształtowało jego osobę, posługę w archidiecezji częstochowskiej, poważne i wymagające funkcje służebne wobec Kościoła, wśród nich – funkcję Przewodniczącego Rady ds. Rodziny Komisji Episkopatu Polski od 2013 r. i uczestnictwo w synodach o rodzinie. Przed udzieleniem pasterskiego błogosławieństwa ks. Biskup Ordynariusz podziękował za wszelkie dowody życzliwości, przyjaźni i pamięci modlitewnej.

Ks. Biskupowi Janowi życzymy darów Ducha Świętego, radości z pełnionej misji, sił duchowych i fizycznych do posługiwania Chrystusowi i Jego Kościołowi, cierpliwości oraz wytrwałości. 

Odpust seminaryjny i prymicje neoprezbiterów

W czwartek 19 maja obchodziliśmy Uroczystość Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. W kaplicy seminaryjnej była to sposobność do uzyskania odpustu zupełnego. Mszę świętą o godz. 17.00 sprawowali tegoroczni neoprezbiterzy.

Oprócz dziesięciu neoprezbiterów, którzy celebrowali swoją pierwszą prymicyjną Eucharystię w kaplicy seminaryjnej, wokół ołtarza zgromadzili się księża przełożeni, profesorowie, a także pracownicy świeccy Seminarium i Instytutu Teologiczno-Pastoralnego. Ks. Tomasz Bać w homilii zaprosił do medytacji nad Słowem Bożym, modlitwą arcykapłańską (J 17,1-2.9.14-26) i kontemplowania Jezusa Chrystusa – Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Z liturgii Słowa - wspomnianej perykopy ewangelicznej oraz z Księgi Izajasza i Listu do Hebrajczyków - wydobył wspólną myśl, jaką jest posłanie. Przytoczył między innymi słowa ks. Biskupa Grzegorza Rysia, dotyczące misji kapłana działającego w Kościele i dla Kościoła, jak również Kościoła działającego w strukturach świata. Uświadomił neoprezbiterom jak wielkim darem dysponują, a odwołując się do nauczania soborowego przypomniał, iż każdy kapłan jest dłużnikiem wobec Boga i Kościoła Człowiek, który otrzymał święcenia kapłańskie otrzymał już wszystko, czym tylko mógł zostać obdarowany przez Kościół. Z tego obdarowania wynikają konkretne zobowiązania takie jak np. obowiązek głoszenia Słowa Bożego, sprawowania sakramentów świętych czy bycie blisko potrzebujących i ubogich. „Życie kapłańskie, które byłoby pozbawione na co dzień powyższych, nieodzownych działań byłoby pozbawione sensu.”

Po hymnie „Te Deum” ks. Dominik Kiełb w imieniu neoprezbiterów złożył podziękowania wszystkim, którzy z łaski Pana Boga byli obecni na drodze ich formacji ku Chrystusowemu kapłaństwu. Neoprezbiterzy udzielili wszystkim zgromadzonym uroczystego, prymicyjnego błogosławieństwa. Zwieńczeniem uroczystości była wspólna kolacja oraz koncert zespołu seminaryjnego.

Święcenia kapłańskie - nowi kapłani Diecezji Rzeszowskiej

Dziesięciu diakonów naszej diecezji już w niedzielę 8 maja, rozpoczęło tygodniowe rekolekcje, które odbyły się w Czarnej Sędziszowskiej. Rekolekcje poprowadził ojciec duchowny ks. Jan Kulig. W piątek wieczorem w kaplicy seminaryjnej, kandydaci do święceń złożyli wyznanie wiary, przysięgę wierności składaną we wspólnocie Kościoła, oraz oświadczenie, że świadomie i dobrowolnie przyjmują święcenia.

W czasie nabożeństwa Słowa Bożego ksiądz Rektor Paweł Pietrusiak pochylił się nad słowami Psalmu 24, 3-5: „Kto wstąpi na górę Pana, kto stanie w Jego świętym miejscu? Człowiek o rękach nieskalanych i o czystym sercu, który nie skłonił swej duszy ku marnościom i nie przysięgał fałszywie. Taki otrzyma błogosławieństwo od Pana i zapłatę od Boga, Zbawiciela swego.” Wyjaśnił przy tym, że w obliczu święceń prezbiteratu, prawo do „wstąpienia na górę Pana”, niczym niegdyś pielgrzymi wstępujący do świętego miasta Jeruzalem, mają tylko ci, którzy spełniają wobec Pana przytoczone w psalmie warunki. Treść listu św. Jakuba nakazuje stałość i wierność w obliczu spraw Bożych (Jk 1, 5-8). Jezus Chrystus natomiast stawia swoich uczniów przed decydującym wyborem: roztropnym budowaniem swego życia na skale, którą jest On sam i Jego Słowo, lub nierozsądnym - którym jest budowanie na piasku (Mt 7,21-29).

W Wigilię Zesłania Ducha Świętego, 14 maja, o godz. 10:00 w Katedrze Rzeszowskiej odbyła się uroczysta Msza Święta z udzieleniem święceń w stopniu prezbiteratu. Ks. Biskup Jan Wątroba udzielił święceń dziesięciu nowym kapłanom Diecezji Rzeszowskiej. Są nimi:

Ks. Radosław Banaś z parafii Nowy Żmigród

Ks. Dawid Jucha z parafii Bratkowice

Ks. Dominik Kiełb z parafii Łowisko

Ks. Michał Liput z parafii Kielanówka

Ks. Mateusz Pęcherek z parafii Wniebowzięcia NMP w Jaśle

Ks. Michał Piętka z parafii św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie

Ks. Dominik Radoń z parafii św. Michała Archanioła w Ropczycach - Witkowicach

Ks. Łukasz Tama z parafii Medynia Głogowska

Ks. Rafał Wroński z parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Jaśle

Ks. Piotr Zdeb z parafii Łowisko

Czytaj więcej: Święcenia kapłańskie - nowi kapłani Diecezji Rzeszowskiej

Pierwsza rocznica święceń księży neoprezbiterów

12 maja w naszej wspólnocie gościli neoprezbiterzy, którzy przyjęli święcenia kapłańskie w maju 2015 r. O godz. 17.00 wraz z przełożonymi WSD celebrowali Eucharystię, której przewodniczył ks. Rektor Paweł Pietrusiak.

Homilię wygłosił ojciec duchowny ks. Paweł Synoś, a jej myślą przewodnią była wdzięczność Panu Bogu za nieoceniony dar kapłaństwa oraz refleksja nad wielkością tej łaski. Na podstawie Psalmu 16, ks. Paweł przypomniał o szczególnej przynależności kapłana do Boga, na wzór starotestamentalnego Lewity, który pozbawiony typowo ludzkich zabezpieczeń, zdawał się całkowicie na opiekę Bożą, służąc Mu z oddaniem w świątyni.

„Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się u Ciebie, mówię Panu: «Tyś jest Panem moim; nie ma dla mnie dobra poza Tobą» (…) Pan częścią dziedzictwa i kielicha mego: To właśnie Ty mój los zabezpieczasz. (…) Stawiam sobie zawsze Pana przed oczy, nie zachwieję się, bo On jest po mojej prawicy.” (Ps 16, 2-11). Posługa kapłana jest ciągłym stawaniem w obecności Pana, a więc zaszczytem i zobowiązaniem, natomiast Bóg ukazuje powołanemu pełnię życia.

Jezus w modlitwie arcykapłańskiej (J 17) prosi Ojca o jedność dla swych uczniów i takie zespolenie, aby jedność w Imię Jezusa stanowiła czytelny, rozpoznawalny znak wobec świata. Wymowne są również w tym kontekście słowa Pana Jezusa, który w Dz 22,11 dodawał odwagi św. Pawłowi uwięzionemu w Jerozolimie przez Sanhedryn za głoszenie Ewangelii: „Następnej nocy ukazał mu się Pan. «Odwagi! - powiedział - trzeba bowiem, żebyś i w Rzymie świadczył o Mnie tak, jak dawałeś o Mnie świadectwo w Jerozolimie»”.

Po Eucharystii wspólnota spotkała się na kolacji, a następnie na towarzyskim meczu piłki nożnej pomiędzy drużyną neoprezbiterów a klerykami pierwszego roku WSD – zwycięzcami styczniowego Turnieju o Puchar ks. Rektora. Księża neoprezbiterzy musieli uznać przewagę drużyny najmłodszych alumnów, którzy wygrali to spotkanie 6:0.

 

Wydarzy się

W najbliższym czasie nasza wspólnota będzie brała udział w następujących wydarzeniach:

22  maja, niedziela

Brak wydarzeń 

 

23  maja, poniedziałek

Brak wydarzeń

 

24 maja, wtorek

Brak wydarzeń

 

25  maja, środa

Brak wydarzeń

 

26  maja, czwartek

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Msza Święta o godz. 9.00 i procesja ulicami miasta. Wieczorem koncert Jednego Serca Jednego Ducha

 

27  maja, piątek

Brak wydarzeń

 

28  maja, sobota

Brak wydarzeń