Rektorat Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie informuje, że w roku bieżącym egzaminy wstępne w drugiej turze dla osób ubiegających się o przyjęcie do WSD w Rzeszowie odbędą się 30 sierpnia (sobota), początek o godz. 9.

Kandydaci powinni wcześniej (tj. do 28 sierpnia) złożyć w Rektoracie WSD w Rzeszowie (ul. Witolda    11 a) następujące dokumenty:

 • podanie i życiorys,
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
 • świadectwo chrztu i bierzmowania,
 • opinie księdza proboszcza oraz katechety szkoły średniej,
 • świadectwo lekarskie o stanie zdrowia,
 • 4 fotografie,
 • świadectwo dojrzałości.

Podstawą przyjęcia do Seminarium są wyniki z egzaminu pisemnego z literatury polskiej, ustnego z wiedzy religijnej, średnia ocen ze świadectwa dojrzałości oraz rozmowa kwalifikacyjna.

 

WAKACYJNY NUMER ZNAKU ŁASKI. A W NIM:

 • wspomnienie z pielgrzymki SP WSD
 • relacja z sympozjum nt. adhortacji Evangelii gaudium
 • radość chrześcijańska: Czym jest? Co jest jej źródłem?
 • radośni święci
 • rozmowa z ks. bp. Stanisławem Jamrozkiem

Zapraszamy do lektury!

Pliki do pobrania:
Download this file (Znak Laski 2_2014.pdf)Znak Łaski nr 73[ ]

GAUDEAMUS! WAKACJI NADSZEDŁ CZAS! Bo oto kolejny rok akademicki 2013/14 zakończył się właśnie. Alumnów i diakonów czeka nie mniej intensywny czas. Przed nami aktywny wypoczynek na turnusach wakacyjnych, jak również w naszych rodzinnych parafiach i wielu innych miejscach, gdzie będziemy posługiwać.

Ten czas wakacyjnego odpoczynku i posługi polecamy Waszej pamięci modlitewnej. Prosimy także o modlitwę za powołanych do kapłaństwa, by z odwagą odpowiadali na głos Chrystusa.

Wszystkim Przyjaciołom i czytelnikom Znaku Łaski, a także odwiedzającym naszą stronę internetową oraz profil fb dziękujemy za modlitwę, pamięć i wsparcie. Życzymy, by odpoczynek w ciągu wakacji lub urlopu dał wszystkim nowe siły do podejmowania nowych wyzwań, które stawia nam życie.

W PIĄTEK 27 czerwca 2014 r. w całym Kościele obchodzimy Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Dla alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie jest to zarazem ostatni dzień roku akademickiego 2013/14. Z tej okazji w kaplicy seminaryjnej odbyła się uroczysta Msza święta dziękczynna, której przewodniczył i homilię wygłosił ks. Bp Jan Wątroba.Wspólnie z ks. Biskupem Ordynariuszem Mszę świętą koncelebrowali księża moderatorzy i profesorowie, a także tegoroczni neoprezbiterzy, którzy na zakończenie zostali rozesłani do parafii naszej diecezji. Wspólnie dziękowaliśmy także za posługę ks. dr hab. Jacentego Masteja, który przez ostatnie cztery lata pełnił funkcję rektora naszego Seminarium. Nominację na nowego rektora otrzymał z rąk księdza Biskupa ks. dr Paweł Pietrusiak.

ZRÓBCIE MU miejsce, Pan idzie z nieba, pod przymiotami ukryty chleba. Zagrody nasze widzieć przychodzi i jak się Jego dzieciom powodzi” – słowa pieśni eucharystycznej. W czwartek po Niedzieli Trójcy Świętej Kościół obchodzi Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, zwaną potocznie Bożym Ciałem. Przez wieki brakowało w Kościele święta, które mogłoby wyrazić piękno i głębię wiary katolików w realną obecność Chrystusa pod świętymi postaciami. W 1264 r. pp Urban IV bullą „Transiturus de hoc Mundo” ustanowił święto Bożego Ciała, w którym Kościół każdego roku mógł oddawać cześć Jezusowi Eucharystycznemu poprzez uroczystą Mszę świętą, a także procesję, która przypomina, że Chrystus jest obecny także w naszej codzienności.

Tegoroczne obchody uroczystości Bożego Ciała rozpoczęły się Mszą świętą o godz. 9:00 sprawowaną przez ks. Biskupa Ordynariusza Jana Wątrobę i licznie zgromadzonych kapłanów. Ksiądz Biskup wskazał, że istotą Bożego Ciała jest nawoływanie do naśladowania miłości Jezusa, który daje Siebie codziennie w Eucharystii. Ksiądz Biskup zachęcił wszystkich do ciągłego zgłębiania tej tajemnicy, jaką jest „Bóg, który zamknął Swą wielkość w małej kruszynie chleba”.

Po Mszy świętej wyruszyła uroczysta procesja ulicami Rzeszowa do czterech ołtarzy. Procesja zakończyła się przy Bazylice oo. Bernardynów pasterskim błogosławieństwem ks. Biskupa Ordynariusza.

Wieczorem zaś, już po raz dwunasty w Parku Sybiraków w Rzeszowie miał miejsce jeden z największych w Polsce koncertów muzyki chrześcijańskiej: „Jednego Serca Jednego Ducha”. Uwielbianie Pana za wszystkie Jego dobrodziejstwa rozpoczęło się o godz. 19:00. Przed sceną zgromadził się bardzo liczny tłum, w którym każdy był dla siebie nawzajem bratem lub siostrą. Pośród wielu świetnie przygotowanych aranżacji muzycznych znalazła się chwila, aby wysłuchać słów świętego Jana Pawła II, zachęcających do trwania mocno w wierze oraz przyjąć uroczyste błogosławieństwo od Ks. Biskupa Jana Wątroby, któremu towarzyszyli: bp Edward Białogłowski, bp Kazimierz Górny oraz bp Stanisław Jamrozek. Więcej o koncercie można znaleźć na stronie http://www.jednegoserca.pl/

CZWARTEK PO UROCZYSTOŚCI Zesłania Ducha Świętego, to dla naszej wspólnoty seminaryjnej dzień odpustu, a w tym roku także prymicji. Uroczystość Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana zgromadziła w naszej kaplicy księży przełożonych, księży neoprezbiterów, kleryków, siostry zakonne oraz pracowników świeckich.

Eucharystia, której przewodniczył ks. Marcin Dunaj, była okazją do uwielbienia Boga oraz dziękczynienia za dar kapłaństwa. Jak podkreślił w swojej homilii ks. dr Andrzej Widak - pierwszy wychowawca neoprezbiterów - istotą kapłaństwa jest stać się drugim Chrystusem. Odpowiedź kandydata do kapłaństwa na głos powołania jest wypowiedzeniem Bogu słów: „Oto jestem, bądź wola Twoja”. W świetle liturgii Słowa kaznodzieja wskazał, że prezbiter ma udział w ofierze Chrystusa, ma również na Jego wzór ofiarować swoje życie Bogu. Tak jak Abraham ma być wiernym i pełnić wolę Bożą, aż do oddania tego, co ma w życiu najcenniejszego. Wierność kapłana to być uległym Bogu. Wraz z Jezusem kapłan modli się słowami z Getsemani: „Nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie”. Msza Święta zakończyła się uroczystym prymicyjnym błogosławieństwem, którego wszystkim zebranym udzielili neoprezbiterzy.

Ta odpustowa uroczystość była okazją, by przy wspólnym stole wyrazić wdzięczność wszystkim pracownikom świeckim oraz siostrom, które swoją cichą pracą pomagają nam rozwijać powołanie i przygotować się do godnego przyjęcia święceń. Wszyscy bowiem uczestniczymy w powszechnym kapłaństwie Chrystusa, co realizuje się poprzez codzienną modlitwę, jednoczenie się z Jezusem w Komunii Świętej i ofiarowanie swojej codzienności Panu.

Niech więc Jezus Chrystus Najwyższy i wieczny Kapłan pociąga ciągle ku Sobie nowych pracowników, gdyż „żniwo wielkie, ale robotników mało”.

Znajdź na stronie

Są z nami

Odwiedza nas 57 gości oraz 0 użytkowników.

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń

Personalizuj stronę