15 lutego 2015 roku w naszym Seminarium odbył się pierwszy w II semestrze dzień skupienia. Słowo skierował do nas katechista wędrowny Drogi neokatechumenalnej ks. Jarosław Ambroży. Tematem przewodnim było ojcostwo w kontekście relacji ojciec - syn oraz Bóg Ojciec- człowiek. Pierwsza katecheza jaką usłyszeliśmy traktowała o kryzysie ojcostwa i wychowaniu do ojcostwa duchowego w kapłaństwie. Kolejnego dnia wszyscy przed Najświętszym Sakramentem skrutowaliśmy Pismo Święty wychodząc od przykazania czi ojca i matki (Pwt 5,16). W świetle Słowa Bożego mogliśmy spojrzeć na historię naszej relacji z ojcem oraz przemodlić jej wpływ na nasze życie i powołanie. Po południu była okazja to podzielenia się w grupach owocami skrutacji i otwarcia się na świadectwo braci. Tradycyjnie dzień skupienia zakończyła uroczysta Eucharystia.

Drodzy młodzi przyjaciele!

 


Jeśli w waszych sercach rodzi się myśl o służbie Bogu w kapłaństwie, zapraszamy Was na dzień skupienia, który może pomóc właściwie rozeznać głos powołania. Spotkanie to odbędzie się w niedzielę 8 marca 2015 r. w Wyższym Seminarium Duchownym w Rzeszowie, w godzinach 10.00-15.00. Taki dzień skupienia jest bardzo dobrą okazją do wstępnego zapoznania się z Seminarium, rozmowy z księżmi w nim posługującymi oraz z klerykami. Oczywiście, zaproszenie jest skierowane wyłącznie do chłopaków.

Czekamy na Was !

 

Wspólnota Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie zaprasza ludzi młodych: uczniów szkół średnich oraz studentów (zarówno dziewczyny jak i chłopaków) na spotkanie modlitewne w ramach cyklu „Dialogi z Jezusem”. Spotkanie odbędzie się     7 marca 2015 r. (sobota) w kaplicy seminaryjnej w godzinach 19.00-21.30. W jego trakcie przewidziana jest modlitwa Słowem Bożym metodą lectio divina oraz adoracja Najświętszego Sakramentu. Będziemy rozważać tekst mówiący o spotkaniu Jezusa z kobietą z Samarii (J 4, 1-29). Jest to szansa na dobrą, szczerą modlitwę. Liczymy na Twoją obecność.

Wieczorem 1 lutego 2015 r. podczas uroczystej Mszy Świętej w seminaryjnej kaplicy, ksiądz Biskup Jan Wątroba udzielił diakonom posłania na praktyki duszpasterskie do parafii naszej diecezji. Podczas homilii, podzielił się wrażeniami z ostatniego pobytu w Gwatemali i Ekwadorze, gdzie odwiedził posługujących tam księży misjonarzy z naszej diecezji. Mówił o ważności i pięknie powołania do służby misyjnej. Podkreślał, że Kościół wtedy jest żywy, kiedy posyła misjonarzy w najbardziej odległe rejony świata, gdzie istnieje potrzeba głoszenia Ewangelii.
Diakoni zostali posłani na następujące parafie:

1. dk. Babicz Dawid - parafia pw. Nawiedzenia NMP w Medynii Głogowskiej
2. dk. Grzybek Mariusz - parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Nienaszowie
3. dk. Hadam Karol - parafia pw. śś. Wojciecha i Stanisława w Rzeszowie
4. dk. Janas Rafał - parafia pw. Wszystich Świętych i Wniebowzięcia NMP w Kolbuszowej
5. dk, Kalisiak Marek - parafia pw. św. Mikołaja w Brzezinach
6. dk. Kowalski Mateusz - parafia pw. Przemienienia Pańskiego w Osieku Jasielskim
7. dk. Staryszak Piotr - parafia pw. św. Józefa w Głogowie Młp.
8. dk. Ślawski Paweł - parafia pw. św. Michała Archanioła w Ropczycach
9. dk. Wal Piotr - parafia pw. Matki Bożej Królowej Polski w Wólce Niedźwiedzkiej
10. dk Ziemba Damian - parafia pw. Miłosierdzia Bożego w Palikówce

Pamiętajmy o modlitwie, za posługujących diakonów, aby ich posługa przyniosła jak największe owoce dla wspólnot parafialnych oraz dla nich samych.

W Kościele od 18 do 25 stycznia 2015 trwa tydzień modlitw o jedność chrześcijan.
Taize WSD RzeszówTekstem przewodnim tegorocznych obchodów jest fragment z Ewangelii św. Jana, o rozmowie Jezusa z kobietą samarytańską      (J 4, 1-42). Hasłem stał się fragment tej perykopy: "Jezus powiedział do samarytanki: "Daj Mi pić !". Również wspólnota seminaryjna aktywnie włączyła się w modlitwę o zjednoczenie wszystkich chrześcijan, którą wypowiedział Jezus Chrystus: "Aby wszyscy byli jedno" (J 17,21). W piątek, 23 stycznia zostało zorganizowane spotkanie w duchu Ekumenicznej Wspólnoty z Taize. Rozważaliśmy tekst modlitwy Jezusa o jedność (J 17 ,6-19) oraz teksty odnoszące się do jedności chrześcijan zaczerpnięte z rozważań brata Aloisa - przeora wspólnoty Taize i Chiary Lubich - założycielki Ruchu Focolari. W nabożeństwo zaangażowało się wielu kleryków, dzieląc między siebie zadania przygotowania tekstów, dekoracji kaplicy, muzyki i śpiewów, czy w końcu posługi liturgicznej.

Następnie wieczorem 25 stycznia, odbyło się kolejne nabożeństwo, tym razem zaczerpnięte z liturgii wschodniej. Cała wspólnota zgromadziła się w kaplicy seminaryjnej, aby wysłuchać Słowa Bożego i Akatystu ku czci Bogurodzicy. I tym razem nie zabrakło zaangażowania wielu kleryków. Szczególnie jednak odznaczył się tutaj chór seminaryjny, który wykonał ten piękny hymn ku czci Maryi. Oba te nabożeństwa były dla wspólnoty okazją na poznanie innych form nabożeństw chrześcijańskich, oraz na chwilę refleksji nad słowami św. Pawła: "A przeto upominam was, bracia, w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście byli zgodni, i by nie było wśród was rozłamów; byście byli jednego ducha i jednej myśli. Doniesiono mi bowiem o was, bracia moi, przez ludzi Chloe, że zdarzają się między wami spory. Myślę o tym, co każdy z was mówi: "Ja jestem Pawła, a ja Apollosa; ja jestem Kefasa, a ja Chrystusa". Czyż Chrystus jest podzielony? Czyż Paweł został za was ukrzyżowany? Czyż w imię Pawła zostaliście ochrzczeni? (...)" (1 Kor 1, 10-13).

Modlitwa o jedność wspólnot chrześcijańskich to ważny temat, który powinien być poruszany przez cały rok liturgiczny. Dlatego nie zapominajmy o modlitwie w tej intencji wsłuchując się w słowa Pana: "Aby wszyscy byli jedno"

Sanktuarium maryjne w Tarnowcu koło Jasła było miejscem noworocznego spotkania przedstawicieli naszego seminarium z członkami Stowarzyszenia Przyjaciół WSD w Rzeszowie. Ze strony seminarium w wydarzeniu tym uczestniczyli: ks. Rektor – Paweł Pietrusiak, ojciec duchowny – ks. Paweł Synoś oraz dziesięciu alumnów. Nasi przyjaciele przybyli między innymi z goszczącej nas parafii, ale także z Rożnowic, Brzostku, Bieździedzy, Czeluśnicy. W sumie w spotkaniu uczestniczyło około pięćdziesięciu osób, w tym o. Tomasz Podrazik – niedawno wyświecony kapłan ze zgromadzenia ojców białych posługujących w Afryce.

Spotkanie rozpoczęliśmy Eucharystią, dziękując za dar powołań kapłańskich oraz polecając się wzajemnie Bogu. Następnie w luźnej i serdecznej atmosferze podzieliliśmy się opłatkiem, gościliśmy kolędę misyjną (w wykonaniu kleryków), śpiewaliśmy kolędy. Był to czas radości ze spotkania ludzi, których łączy wiara i miłość do Chrystusa i Kościoła, które przyjęły formę wspierania powołań kapłańskich.

Dziękujemy za gościnność parafii w Tarnowcu, dziękujemy za każdego uczestnika spotkania, dziękujemy za każdą modlitwę i ofiarę na rzecz Seminarium. W czasie, gdy tylu ludzi doświadcza przeciwności i osamotnienia, niech świadomość wzajemnej przyjaźni, stanie się dla nas wszystkich źródłem nadziei i Bożego pokoju.

Znajdź na stronie

Są z nami

Odwiedza nas 9 gości oraz 0 użytkowników.

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń

Personalizuj stronę