11 listopada w Narodowe Święto Niepodległości, cała wspólnota seminaryjna włączyła się w obchody tej uroczystości w naszym mieście. O godz. 11.00 wzięliśmy udział w uroczystej Mszy Świętej za Ojczyznę, która była sprawowana w Rzeszowskiej Farze. Eucharystii przewodniczył ks. Biskup Jan Wątroba. Podczas homilii mówił o patriotyzmie w dzisiejszym świecie. Podkreślił, że nasi ojcowie w powstaniach i na wojennych frontach oddawali życie  za Ojczyznę, a dzisiejszym ludziom nie chce się nawet iść do punktu wyborczego, aby wziąć odpowiedzialność za własny kraj. Później przybliżył postać patrona dnia św. Marcina z Tours. Po zakończonej Eucharystii wszyscy wzięliśmy udział w Apelu Poległych pod pomnikiem płk. Leopolda Lisa - Kuli. Wieczorem zgodnie z semianryjną tradycją odbyła się wieczornica patriotyczna - przedstawienie przygotowane przez kleryków z roku II i III.

9 listopada 2014 r. w seminarium miał miejsce kolejny w tym roku akademickim dzień skupienia. Prowadził go ks. dr Piotr Sala, wikariusz parafii św. Jadwigi Królowej w Gorlicach. Ksiądz Piotr przez cały dzień przybliżał nam postać św. Rafała Kalinowskiego. W kontekście pracy duszpasterskiej ojca Rafała, kaznodzieja poruszył tematykę związaną z posługiwaniem księdza w dzisiejszej wspólnocie parafialnej, wyzwaniami współczesnego duszpasterstwa oraz radością płynącą z posługiwania wiernym. Święty Rafał został pokazany jako model duszpasterza: kapłana otwartego, wychodzącego do ludzi, ale także stawiającego mocne wymagania w stosunku do wiernych. Ksiądz Piotr podkreślił także fakt, iż był On swoistym prekursorem współczesnej ewangelizacji i "tytanem" konfesjonału. Dzień skupienia zdominowała więc zasadniczo tematyka związana z refleksją nad współczesnym duszpasterstwem, poprzez pryzmat posługi św. Rafała Kalinowskiego.

Tradycją seminaryjną stało się uczestnictwo kleryków w Mszy Świętej na rzeszowskim starym cmentarzu w dzień zaduszny. Cała wspólnota 2 listopada udała się do Kościoła Świętej Trójcy, aby podczas Eucharystii i procesji po cmentarzu modlić się za zmarłych. Liturgii przewodniczył ks. Biskup Kazimierz Górny, który również wygłosił homilię. Mówił w niej o potrzebie zatrzymania się nad grobami bliskich oraz podkreślał, że dzień zaduszny to święto życia, a nie śmierci. Podczas procesji odmawialiśmy różaniec w intencji wszystkich wiernych zmarłych, pamiętając także o bohaterach którzy zginęli w obronie Ojczyzny oraz o osobach zasłużonych dla naszego regionu.
Wspólnota seminaryjna w dniach od 19 do 25 października przeżywała doroczne tygodniowe ćwiczenia rekolekcyjne. Otwarci na działanie Ducha Świętego, który był Pierwszym prowadzącym rekolekcje, z uwagą i pokorą poddaliśmy się także słowu o. Tadeusza Hajduka SJ - mistrza nowicjatu Towarzystwa Jezusowego w Starej Wsi. Ojciec rekolekcjonista prowadził nas po niełatwych ścieżkach naszego życia. Ukazywał drogę Piotra - od wybrania poprzez upadki, aż do powierzenia mu Kościoła, nie pomijając także owoców jego przemiany. W zmaganiach duchowych towarzyszyła nam stała prośba o poznanie i odczucie miłości Jezusa, który nas wybrał i powołał oraz chce formować na swoich apostołów.
Czas rekolekcji był także sposobnością do ukazania charyzmatu zakonu Jezuitów, oraz przybliżenia nam metody ćwiczeń ignacjańskich, tak by nasze codzienne spotkania z Jezusem przynosiły owoce oraz byśmy, poprzez kryteria rozeznawania duchowego św. Ignacego Loyoli stawali się "specjalistami" w przestrzeni relacji człowieka z Panem Bogiem.
Na zakończenie rekolekcji miały miejsce święcenia diakonatu trzech braci z roku VI, których udzielił ks. Biskup Edward Białogłowski. W uroczystej liturgii uczestniczyli: księża przełożeni, księża proboszczowie, neoprezbiterzy, diakoni, alumni oraz rodzice nowo wyświęconych diakonów. Ksiądz Biskup podczas homilii mówił o zobowiązaniach wynikających ze święceń, ale także o radości z nich płynącej tak dla samych diakonów jak i ich rodzin.

dk. Paweł Ślawski

15 października w Bazylice Mniejszej Ojców Bernardynów w Rzeszowie, miała miejsce Eucharystia w intencji środowiska akademickiego miasta oraz Diecezji. Mszy Świętej przewodniczył i okolicznościową homilię wygłosił ks. Biskup Jan Wątroba - Ordynariusz Rzeszowski. Mówił w niej o wielkiej potrzebie autorytetów jaka dziś uwidacznia się u ludzi młodych. Potrzebują oni dobrych, oddanych i kompetentnych przewodników na drodze wiary, ale także przyjaciół w nowym mieście, w nowym środowisku czy na nowej uczelni. Ksiądz Biskup nawiązał także do wspominanej tego dnia św. Teresy z Avila. Pokazuje ona każdemu młodemu człowiekowi, jak ważne jest realizowanie samego siebie i dążenie do wyznaczonego celu w kontekście żywej relacji z Chrystusem. To Jezus ma być dla człowieka pierwszym przewodnikiem i to On pomaga obdarowując nas darami i owocami Ducha Świętego. Po Eucharystii wszyscy rektorzy, pracownicy naukowi oraz kapłani, udali się przed łaskami słynącą figurę Maryi Pani Rzeszowa, gdzie ksiądz Biskup Ordynariusz odczytał akt zawierzenia środowiska akademickiego miasta i Diecezji Matce Bożej.

 

Galeria z uroczystości

We wtorek, 14 października naszą seminaryjną wspólnotę odwiedziła Mary Wagner, znana kanadyjska działaczka pro-life. Wizyta w naszym seminarium była wpisana w jej pielgrzymkę po Polsce, którą odbywa dzięki zaproszeniu Fundacji Pro - Prawo do Życia. Mary Wagner opowiedziała o swojej działalności w Kanadzie. Za naruszanie zakazu zbliżania się do klinik aborcyjnych zabijających nienarodzone dzieci na żądanie, została skazana przez tamtejszy sąd. Spędziła w więzieniu 23 miesiące za modlitwę i rozdawanie białych róż jako protestu wobec przemysłu aborcyjnego. Mary odpowiadała także na nasze pytania, m. in. o skalę przemysłu aborcyjnego w Kanadzie i jej codzienność, jako działaczki pro-life. Jej obecność przypomniała nam o obowiązku modlitwy za życie nienarodzonych oraz w intencji tych, którzy nie szanują życia. Jednocześnie nie możemy się ograniczyć tylko do modlitwy, potrzeba konkretnych i odważnych działań, sprzeciwu wobec cywilizacji śmierci, którą propaguje świat.

 

kl. Robert Żarnowski

Znajdź na stronie

Są z nami

Odwiedza nas 9 gości oraz 0 użytkowników.

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń

Personalizuj stronę