Miłosierni jak Ojciec

Łk 6,36

Kleryk na niedzielę

Przeżywaj swoją codzienność zainspirowany Słowem Bożym! Cykl niedzielnych spotkań z Pismem Świętym.

 

Most modlitewny

Seminaryjny
Most modlitewny to proste! My modlimy się za Ciebie, Ty modlisz się za nas!

 
 

Odwiedź nas

Nie musisz wychodzić z domu by zobaczyć nasze seminarium od wewnątrz.

 

Galeria

U nas nie ma miejsca na nudę. Nieustannie dzieje się coś ciekawego. Zobacz sam!

Boże Ciało 2016

26 maja 2016 r. wspólnota WSD uczestniczyła w centralnych obchodach Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej. O godz. 9.00 na placu przed kościołem farnym w Rzeszowie rozpoczęła się Eucharystia, której przewodniczył ks. Biskup Jan Wątroba. W koncelebrze uczestniczył także biskup senior Kazimierz Górny a wśród kapłanów byli obecni księża neoprezbiterzy, którzy niedawno przyjęli święcenia kapłańskie.

Ks. Biskup podczas homilii mówił o Eucharystii jako sakramencie miłości. Przywołał przy tym przykłady wypowiedzi ludzi, którzy przeżyli trudny czas historii, gdy trudno było zaspokoić podstawowy głód pożywieni. Świadectwa te nabierają wyjątkowej mocy w kontraście czasów współczesnej dominacji konsumpcji. Zwracając uwagę na osoby, które pozbawione są chleba, dziękował różnym organizacjom, w tym Caritas Diecezji Rzeszowskiej, za pomoc niesioną potrzebującym. Jezus Chrystus został ukazany jako wychodzący naprzeciw różnym ludzkim głodom. Zaspokaja głód prawdy, bezpieczeństwa, zgody, pokoju, przebaczenia, przyjaźni, a nade wszystko głód miłości. Ks. Biskup przypomniał, że mamy dostęp do Eucharystii dzięki ustanowionemu przez Chrystusa sakramentowi kapłaństwa. Zachęcał kapłanów do gorliwości w ewangelizacji, która jest najważniejszym czynem miłosierdzia: „Głoście Ewangelię z pasją i sami żyjcie tym co głosicie”. Prosił jednocześnie o modlitwę w intencji kapłanów i o nowe powołania kapłańskie. Po Mszy św. wyruszyła tradycyjna procesja eucharystyczna.

Wieczorem tego dnia klerycy udali się na 14. Koncert „Jednego Serca Jednego Ducha”. Park Sybiraków wypełnił się ogromną rzeczą ludzi, którzy przyszli by w ten uroczysty dzień wspólnie wielbić Pana. Koncert tradycyjnie prowadził Jan Budziaszek. Na scenie zobaczyliśmy artystów: Beatę Bednarz, Marcina Pospieszalskiego, Lidię Pospieszalską, Tamarę Przybysz, Joachima Mencela, Leopolda Twardowskiego, Roberta Cudzicha, Ryszarda Rynkowskiego, Justynę Kopiszkę, ks. Jakuba Bartczaka, Teresę Twardowską, Micho Kurihara z Japonii, zespół „Kantu” z Peru i zespół „Mocni w Duchu” z Łodzi. Wykonawcom towarzyszyli muzycy z Filharmonii Podkarpackiej, uczniowie rzeszowskich szkół muzycznych oraz chór „Jednego Serca Jednego Ducha”. Aranżacji utworów dokonał Marcin Pospieszalski i Hubert Kowalski.

Kleryk na niedzielę - IX Niedziela zwykła

 

Kleryk na niedzielę - IX Niedziela zwykła

 

Boże, ufając Twojej ojcowskiej dobroci, przychodzimy z darami do świętych ołtarzy; * niech Ofiara eucharystyczna, którą składamy, oczyści nas z grzechów.

 

Rocznica święceń biskupich Księdza Biskupa Ordynariusza

Eucharystia sprawowana w rzeszowskiej Katedrze 20 maja o godz. 18.00, była okazją do złożenia dziękczynienia Panu Bogu za 16. rocznicę święceń biskupich ks. Biskupa Jana Wątroby.

Na początku Mszy świętej ks. Biskup otrzymał życzenia od przedstawicieli dzieci, młodzieży, rodzin, władz samorządowych, służb mundurowych, władz uniwersyteckich, duchownych, organizacji kościelnych i charytatywnych. Ks. Biskup Edward w wygłoszonej homilii przypomniał, jak ważne jest, aby „słuchać Ducha Świętego, który przemawia przez tekst święty przeznaczony na dany dzień” i zgodnie z nim układać swoje życie. W oparciu o tekst z Ewangelii św. Marka (Mk 10,1-12), mówił o potrzebie odwagi, aby powiedzieć „tak” wobec prawdy i dobra, ale również „nie” wobec zła, pomimo tego, iż można spotkać się z tego powodu z niezrozumieniem i odrzuceniem.

Ks. Biskup Edward przypomniał drogę wiernego świadka Jezusa Chrystusa – ks. Biskupa Jana: środowisko rodzinne, które kształtowało jego osobę, posługę w archidiecezji częstochowskiej, poważne i wymagające funkcje służebne wobec Kościoła, wśród nich – funkcję Przewodniczącego Rady ds. Rodziny Komisji Episkopatu Polski od 2013 r. i uczestnictwo w synodach o rodzinie. Przed udzieleniem pasterskiego błogosławieństwa ks. Biskup Ordynariusz podziękował za wszelkie dowody życzliwości, przyjaźni i pamięci modlitewnej.

Ks. Biskupowi Janowi życzymy darów Ducha Świętego, radości z pełnionej misji, sił duchowych i fizycznych do posługiwania Chrystusowi i Jego Kościołowi, cierpliwości oraz wytrwałości. 

Odpust seminaryjny i prymicje neoprezbiterów

W czwartek 19 maja obchodziliśmy Uroczystość Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. W kaplicy seminaryjnej była to sposobność do uzyskania odpustu zupełnego. Mszę świętą o godz. 17.00 sprawowali tegoroczni neoprezbiterzy.

Oprócz dziesięciu neoprezbiterów, którzy celebrowali swoją pierwszą prymicyjną Eucharystię w kaplicy seminaryjnej, wokół ołtarza zgromadzili się księża przełożeni, profesorowie, a także pracownicy świeccy Seminarium i Instytutu Teologiczno-Pastoralnego. Ks. Tomasz Bać w homilii zaprosił do medytacji nad Słowem Bożym, modlitwą arcykapłańską (J 17,1-2.9.14-26) i kontemplowania Jezusa Chrystusa – Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Z liturgii Słowa - wspomnianej perykopy ewangelicznej oraz z Księgi Izajasza i Listu do Hebrajczyków - wydobył wspólną myśl, jaką jest posłanie. Przytoczył między innymi słowa ks. Biskupa Grzegorza Rysia, dotyczące misji kapłana działającego w Kościele i dla Kościoła, jak również Kościoła działającego w strukturach świata. Uświadomił neoprezbiterom jak wielkim darem dysponują, a odwołując się do nauczania soborowego przypomniał, iż każdy kapłan jest dłużnikiem wobec Boga i Kościoła Człowiek, który otrzymał święcenia kapłańskie otrzymał już wszystko, czym tylko mógł zostać obdarowany przez Kościół. Z tego obdarowania wynikają konkretne zobowiązania takie jak np. obowiązek głoszenia Słowa Bożego, sprawowania sakramentów świętych czy bycie blisko potrzebujących i ubogich. „Życie kapłańskie, które byłoby pozbawione na co dzień powyższych, nieodzownych działań byłoby pozbawione sensu.”

Po hymnie „Te Deum” ks. Dominik Kiełb w imieniu neoprezbiterów złożył podziękowania wszystkim, którzy z łaski Pana Boga byli obecni na drodze ich formacji ku Chrystusowemu kapłaństwu. Neoprezbiterzy udzielili wszystkim zgromadzonym uroczystego, prymicyjnego błogosławieństwa. Zwieńczeniem uroczystości była wspólna kolacja oraz koncert zespołu seminaryjnego.

Wydarzy się

W najbliższym czasie nasza wspólnota będzie brała udział w następujących wydarzeniach:

29  maja, niedziela

Dzień skupienia 

 

30  maja, poniedziałek

Brak wydarzeń

 

31 maja, wtorek

Brak wydarzeń

 

1  czerwca, środa

Brak wydarzeń

 

2  czerwca, czwartek

Brak wydarzeń

 

3  czerwca, piątek

Początek letniej sesji egzaminacyjnej

 

4  czerwca, sobota

XXV rocznica pobytu św. Jana Pawła II w Rzeszowie oraz dzień modlitw o świętość kapłanów - uroczystości w Katedrze