Miłosierni jak Ojciec

Łk 6,36

Kleryk na niedzielę

Przeżywaj swoją codzienność zainspirowany Słowem Bożym! Cykl niedzielnych spotkań z Pismem Świętym.

 

Most modlitewny

Seminaryjny
Most modlitewny to proste! My modlimy się za Ciebie, Ty modlisz się za nas!

 
 

Odwiedź nas

Nie musisz wychodzić z domu by zobaczyć nasze seminarium od wewnątrz.

 

Galeria

U nas nie ma miejsca na nudę. Nieustannie dzieje się coś ciekawego. Zobacz sam!

Człowiek zmartwychwstania - dzień skupienia

W sobotę wieczorem, 22 kwietnia pieśnią o Zmartwychwstaniu Pańskim i hymnem do Ducha Świętego rozpoczęliśmy dzień skupienia. Poprowadził go ks. Artur Sepioło, dyrektor sekcji ds. Nowej Ewangelizacji diecezji gliwickiej. Dzień skupienia miał nas prowadzić do tego, abyśmy się stawali ludźmi Paschy – ludźmi przemienionymi przez Jezusa i umocnionymi przez Ducha Świętego.

Najpierw przenieśliśmy się do Wieczernika i skupiliśmy się na geście umycia nóg Apostołom przez Jezusa. Przez ten gest Chrystus pokazał, że chce nam służyć. Dziękowaliśmy też Bogu za wszystko co otrzymaliśmy od Niego. Na koniec mogliśmy się podzielić z braćmi doświadczeniem odkrywania Boga w naszym życiu.

Następnego dnia w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, wpatrując się w przykład św. Piotra, mogliśmy przejść z „etapu przechwałek” (obietnic bez pokrycia) do „etapu przebaczenia”(dostrzeżenia i zaakceptowania w nas słabości). Przyglądaliśmy się różnym mechanizmom obronnym, które stosujemy w naszym życiu. Wszystko to mogliśmy powierzać Bogu podczas adoracji Najświętszego Sakramentu.

Po południu modliliśmy się Koronką do Bożego Miłosierdzia, a następnie podobnie jak św. Piotr po Zmartwychwstaniu, mogliśmy na nowo okrywać miłość Jezusa, który zawsze się o nas troszczy. Mogliśmy się też tym doświadczeniem podzielić z braćmi.

Szczytem dnia skupienia była wspólna Eucharystia, której przewodniczył ks. Artur Sepioło. W homilii wspomniał on, że Piotr bezpośrednio po Zmartwychwstaniu nie mógł działać z mocą, bo nie otrzymał jeszcze pieczęci Ducha Świętego. Każdy z nas wraz z sakramentem Chrztu i Bierzmowania otrzymał pieczęć Ducha Świętego – mówił rekolekcjonista. Każdy dzięki tej pieczęci otrzymuje natchnienia, łaski i charyzmaty. Od nas zależy, czy będziemy na nie otwarci.

Dzień skupienia zakończył się krótkim podsumowaniem i podziękowaniem za ten ważny czas. 

„Bogu dziękujcie. Ducha nie gaście” – sympozjum naukowe na XXV lecie Diecezji Rzeszowskiej

W sobotę 22 kwietnia, w auli Instytutu Teologiczno - Pastoralnego w Rzeszowie, odbyło się sympozjum naukowe poświęcone 25. rocznicy utworzenia Diecezji Rzeszowskiej.

Sympozjum rozpoczęło się o godz. 9.00 powitaniem zaproszonych gości przez Rektora WSD księdza dra Pawła Pietrusiaka. W słowach powitania przywołał on takie wydarzenia jak wizyta Jana Pawła II w Rzeszowie w 1991 roku oraz utworzenie Diecezji Rzeszowskiej 25 marca 1992 roku. Następnie ksiądz Biskup Ordynariusz Jan Wątroba wygłosił słowo wstępne.

Sympozjum było podzielone na dwie sesje. Pierwsza z nich była poświęcona refleksji nad tajemnicą Kościoła. Tę sesję poprowadził ks. dr hab. Jacenty Mastej, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz wykładowca w WSD w Rzeszowie. Pierwszy referat wygłosił ks. prof. dr hab. Jerzy Szymik, profesor z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, poeta, członek Międzynarodowej Komisji Teologicznej. Jego referat był zatytułowany „Kościół jako misterium lunae. Źródło, komunia, prawda.” W referacie zawarł piękny obraz Kościoła świecącego blaskiem Chrystusa. Drugi referat wygłosił ks. prof. dr hab. Jan Walkusz z Katedry Historii Kościoła XIX i XX wieku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Referat był poświęcony erygowaniu Diecezji Rzeszowskiej w kontekście reorganizacji struktur Kościoła w Polsce w 1992 roku. 

Czytaj więcej: „Bogu dziękujcie. Ducha nie gaście” – sympozjum naukowe na XXV lecie Diecezji Rzeszowskiej

Wielkanocne życzenia 2017r.

„Weselcie się już, zastępy Aniołów, w niebie:
weselcie się, słudzy Boga.
Niechaj zabrzmią dzwony głoszące zbawienie,
gdy Król tak wielki odnosi zwycięstwo”.

                                       Orędzie Wielkanocne

 

          

 

Drodzy Przyjaciele Naszego Seminarium

Chrystus zmartwychwstał! Już nie jesteśmy pod jarzmem zła i grzechu. Miłość zwyciężyła! Miłosierdzie zwyciężyło! To z Paschy Chrystusa chrześcijanin czerpie moc, aby nie opierać się złu, z ufnością przyjmować doświadczenie krzyża, błogosławić Pana wśród prześladowań, kroczyć drogą pokory i ubóstwa, miłować nieprzyjaciół i modlić się o zbawienie wszystkich.

Serdecznie życzymy, aby Zmartwychwstały Pan był dla nas wszystkich źródłem niezachwianej wiary oraz życiodajnej miłości. Niech Święta Wielkanocne uzdolnią każdego do odważnego i radosnego ogłaszania światu, że Pan zmartwychwstał i żyje w swoim Kościele. Trwajmy w pewności wiary, że On nas wyprzedza do Galilei naszego codziennego życia. Tam Go spotkamy, aby uczyć się żyć Jego miłością i tchnieniem Jego Ducha.  

Błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego! 

Wspólnota WSD w Rzeszowie

Wielki Piątek Męki Pańskiej

Wielki Piątek jest szczególnie ważnym dniem w życiu każdego chrześcijanina. Jest to dzień, w którym przeżywany Mękę i Śmierć Chrystusa. Również i w naszej wspólnocie seminaryjnej jest on dniem wyjątkowym. W godzinach porannych jest celebrowana Jutrznia wraz z katechezą wprowadzającą w tajemnicę tego dnia, jest możliwość adoracji Najświętszego Sakramentu w tzw. „ciemnicy”, możliwość wyjścia do pobliskich kościołów na chwilę modlitwy.

Po południu o godzinie 17.00 wzięliśmy udział w Drodze Krzyżowej, która rozpoczęła się w Parku Papieskim obok Katedry. O godzinie 18.00 pod przewodnictwem Księdza Biskupa Ordynariusza Jana Wątroby rozpoczęła się Liturgia Męki Pańskiej.

W homilii Ksiądz Biskup Jan zwrócił uwagę na opis Męki Pańskiej przedstawiony przez Ewangelistę Jana. Przypomniał, że święty brat Albert Chmielowski czerpał właśnie inspirację z Ewangelii według świętego Jana malując słynny obraz „Ecce Homo”. Obraz ten był też znakiem wewnętrznej przemiany człowieka, której doświadczył brat Albert. Ksiądz Biskup zachęcił wszystkich do kontemplowania Męki Pańskiej przez duchową lekturę Pasji według św. Jana.

Po powrocie do seminarium mieliśmy możliwość adoracji Najświętszego Sakramentu w Grobie Pańskim. W następny dzień tj. w Wielką Sobotę, po celebracji Jutrzni i śniadaniu z ks. Biskupem udamy się do rodzinnych parafii aby tam świętować Zmartwychwstanie.