Każdego roku w Wielkim Poście cała wspólnota seminaryjna przeżywa rekolekcje wielkopostne. Tegoroczne rekolekcje przeżywaliśmy od 10 do 14 marca, wpatrując się w sylwetki starotestamentalnych proroków: Abrahama, Mojżesza, Eliasza i Jana Chrzciciela. Postacie te przybliżał nam prowadzący rekolekcje wykładowca Nowego Testamentu w naszym seminarium - ks. dr Adam Kubiś. Ponadto podczas porannych medytacji wpatrywaliśmy się w życie i drogę wiary świętego Piotra Apostoła.
Rekolekcyjną wędrówkę zaczęliśmy od podróży Abrahama i zastanawialiśmy się, czy my wybierając drogę z Chrystusem, jesteśmy w stanie pójść za wyzwaniami które nam stawia. Potem obserwując rozwój Mojżesza próbowaliśmy ocenić, jak wzrasta nasza wiara. Próbowaliśmy zobaczyć także, czy bliżej nam do przewodnika Izraela czy do kontrastującego z nim faraona. W kolejnych dniach kontemplowaliśmy ufność i ogromną wiarę Eliasza oraz wielką pokorę i oddanie Jana Chrzciciela zapowiadającego przyjście na świat Mesjasza. Wszystkie te postacie uświadomiły nam, że odczytywanie i realizacja Woli Bożej w naszym życiu jest najważniejszym wyzwaniem, jakie stawia przed nami Bóg.
Z rekolekcjami wiąże się już tradycyjnie udzielanie posług akolitatu dla alumnów kursu IV i lektoratu dla alumnów kursu III. Posług tych udzielił ksiądz biskup Edward Białogłowski, podczas uroczystej Mszy Świętej 14 marca. Do grona akolitów zostało włączonych 6 alumnów natomiast lektorat przyjęło 8 braci.

W czwartek, 5 marca 2015 r. do seminaryjnej wspólnoty przybył ks. Biskup Kazimierz Górny, aby celebrować uroczystą Eucharystię z okazji swoich imienin.
 Około godz. 17:00 w seminaryjnej kaplicy rozpoczęła się Msza Święta, na której zgromadzili się księża przełożeni razem ze wszystkimi alumnami. Ksiądz Biskup w homilii podkreślał wartość świadectwa chrześcijańskiego na podstawie życiorysu św. Kazimierza Królewicza. Na koniec Eucharystii podkreślił, że skoro Seminarium Duchowne jest nazywane sercem diecezji, to musi być całkowicie wypełnione miłością. W ten sposób zachęcał do tworzenia wśród klerków i przełożonych coraz głębszych relacji braterskich.

W niedzielę 1 marca 2015 r. w naszym seminarium odbył się wielkopostny dzień skupienia dla Stowarzyszenia Przyjaciół WSD. Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 10:00 przywitaniem gości przez Prezesa stowarzyszenia - ks. dr Pawła Synosia. Następnie konferencję na temat nawrócenia w oparciu o przykład życia św. Pawła Apostoła, wygłosił ks. dr Wojciech Radomski. Głównym punktem dnia skupienia była Eucharystia, w której uczestniczyła cała wspólnota seminaryjna. Homilię wygłosił ojciec duchowny ks. dr Jan Kulig.Po nasyceniu się pokarmem duchowym, udaliśmy się wszyscy razem na refektarz seminaryjny, gdzie spożyliśmy obiad. Ostatnim wspólnym momentem było nabożeństwo Gorzkich Żali, w czasie którego poprzez śpiew łączyliśmy się z cierpiącym i umierającym Jezusem. Wielkopostne spotkanie zakończyło się około 14:30. Cieszymy się, że mogliśmy niedzielę przeżyć razem z Przyjaciółmi WSD. Prosimy Dobrego Boga o obfite owoce tego dnia skupienia dla wszystkich uczestników.

Środa, 2 marca 2015 r. była dla wspólnoty seminaryjnej szczególnym i ważnym dniem. W samo południe w Kościele pw. Chrystusa Króla żegnaliśmy zmarłego 28 lutego 2015 r. ks. Infułata Józefa Sondeja, wieloletniego proboszcza powyższej parafii oraz najstarszego kapłana diecezji rzeszowskiej. Klerycy pełnili posługę podczas liturgii i pogrzebu na Cmentarzu na Wilkowyi. Mszy Świętej żałobnej przewodniczył ksiądz Biskup Ordynariusz Jan Wątroba. Uczestniczyli w niej także biskupi: Edward Białogłowski, Kazimierz Górny, Marian Rojek, Stanisław Jamrozek, Jan Niemiec, Edward Frankowski oraz ponad 200 kapłanów z różnych diecezji. Homilię wygłosił ks. Infułat Stanisław Mac. Określił on zmarłego "patriarchą duchowieństwa rzeszowskiego". Przypomniał, że ks. Sondej był przez kapłanów nazywany "Chrystusikiem", ponieważ jego życie było w pełni oddane Chrystusowi. Dla wszystkich kleryków był On przykładem pełnej ufności opatrzności Bożej, pracowitości i zatroskania o ubogich, a przy tym największej pokory i skromności. Był ważny także dla nas, z powodu długoletniej posługi spowiednika w rzeszowskim Seminarium. Pamiętajmy w naszych modlitwach o śp. ks. Infułacie Józefie Sondeju.

 

Kilka artykułów o ks. infułacie Józefie Sondeju:

Uwielbiajcie Pana. Ostatnie pożegnanie ks. Józefa Sondeja

Nie uchylał się od trudu miłości. Ksiądz Józef Sondej

W służbie Chrystusa Króla - homilia o ks. Józefie Sondeju

Pokorny sługa Chrystusa - ks. Józef Sondej

Żeby zapłonął Ogień - rozmowa z ks. Józefem Sondejem

Wielki Post jest jednym z najważniejszych okresów liturgicznych w ciągu roku. Jest to czas refleksji nad swoim życiem, powstawania ze swoich codziennych upadków oraz oczekiwania na dzień Zmartwychwstania, ale także refleksji chrzcielnej. Wspólnota seminaryjna przeżywa ten czas w sposób szczególny. Odbywają się wtedy tradycyjne nabożeństwa Drogi krzyżowej w piątki oraz Gorzkich Żali w niedziele. Rozważania Drogi krzyżowej w tym roku przygotowują poszczególne roczniki,a kazania pasyjne głosi ks. dr Lucjan Dyka - Duszpasterz akademicki Stowarzyszenia "EMAUS", ale także wykładowca muzykologi w naszym Seminarium. Podczas tych chwil zadumy rozważamy wspólnie uczynki miłosierne co do duszy i próbujemy znaleźć sposób, aby jeszcze lepiej realizować je w naszym życiu. Post jednak ma nie tylko wymiar pokutny, ale również chrzcielny. W związku z tym w każdą sobotę wieczorem przeżywamy liturgię związaną z obrzędami chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych. Staramy się zrozumieć Chrzest jako najważniejsze wydarzenie w naszym życiu, a także pogłębić naszą wiarę poprzez odczytanie na nowo misterium sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Tradycją seminaryjną stała się także modlitwa w czasie Postu, za osoby uzależnione. Agenda trzeźwościowa przygotowała listę do wpisania imion osób uzależnionych, za które modlimy się każdego dnia wzywają orędownictwa św. Maksymiliana Kolbego.

Znajdź na stronie

Są z nami

Odwiedza nas 31 gości oraz 0 użytkowników.

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń

Personalizuj stronę