Miłosierni jak Ojciec

Łk 6,36

Kleryk na niedzielę

Przeżywaj swoją codzienność zainspirowany Słowem Bożym! Cykl niedzielnych spotkań z Pismem Świętym.

 

Most modlitewny

Seminaryjny
Most modlitewny to proste! My modlimy się za Ciebie, Ty modlisz się za nas!

 
 

Odwiedź nas

Nie musisz wychodzić z domu by zobaczyć nasze seminarium od wewnątrz.

 

Galeria

U nas nie ma miejsca na nudę. Nieustannie dzieje się coś ciekawego. Zobacz sam!

Podziękowanie za posługę ks. Franciszka Dziedzica

W czwartek 6 października br. podczas wspólnej Eucharystii dziękowaliśmy Bogu za dar kapłaństwa i posługi ks. Franciszka Dziedzica, który był związany z życiem naszej wspólnoty seminaryjnej. Ks. Franciszek przez 10 lat wykładał historię sztuki w naszym seminarium, a przez 18 lat był dyrektorem Muzeum Diecezjalnego w Rzeszowie.

Ks. Franciszek przewodniczył Mszy świętej koncelebrowanej wraz z księżmi przełożonymi oraz wygłosił homilię, w której przypomniał czym jest wiara. Wiara jest to wierność Bogu, pewien styl życia, a nie pobożność, dewocja – mówił ks. Franciszek – wiara jest też oznaką mądrości.

Na koniec Ks. Rektor Paweł Pietrusiak podziękował ks. Franciszkowi za posługę, przykład życia i za to że uczył nas „zdrowego dystansu” do mniej ważnych spraw.

Pielgrzymka seminaryjna do Zabawy i Wał Rudy

Swoistą tradycją wspólnoty seminaryjnej jest wspólne październikowe pielgrzymowanie. Każdy początek nowego roku formacji jest okazją do tego, by w różnych ważnych miejscach kultu powierzyć drogę odkrywania i wzrastania w powołaniu Panu Bogu oraz prosić o potrzebne łaski na ten czas. Podobnie było i w tym roku. Tym razem w niedzielę 2 października, odwiedziliśmy miejsca związane z patronką naszej diecezji – bł. Karoliną Kózkówną: Zabawę – jej rodzinną parafię i Wał Rudę – miejsce jej urodzenia, zamieszkania i męczeńskiej śmierci.

Nasza pielgrzymka rozpoczęła się od Mszy świętej w sanktuarium bł. Karoliny w Zabawie, podczas której wraz z księżmi przełożonymi naszego seminarium oraz wspólnotą parafialną dziękowaliśmy za dar życia błogosławionej. Ojciec duchowny ks. Paweł Synoś, który przewodniczył Eucharystii, w wygłoszonej homilii mówił o wierze, która nadaje sens trudowi związanemu z kroczeniem za Jezusem. Gdy nie patrzymy na śmierć Karoliny oczyma wiary, to można powiedzieć, że Bóg jej nie pomógł – mówił o. Paweł, ale gdy zobaczymy na jej śmierć z perspektywy wiary, to Bóg jej naprawdę pomógł, bo przyjął ją do siebie jako męczennicę. Ojciec Paweł zachęcał nas do wołanie razem z Apostołami: „Panie, przymnóż nam wiary.” Podczas Mszy świętej mogliśmy posłuchać również pana Benona Wylęgały, pomysłodawcy Filmowego Ruchu Ewangelizacyjnego, który wygłosił świadectwo o cudzie jakiego doświadczył za wstawiennictwem bł. Karoliny.

Następnie udaliśmy się do Wał Rudy, gdzie zwiedziliśmy dom rodzinny bł. Karoliny oraz przeszliśmy  Drogę Krzyżową wyznaczoną szlakiem jej męczeńskiej śmierci. Wzruszającym momentem była osobista modlitwa w miejscu, gdzie żołnierz rosyjski zabił Karolinę, która broniła cnoty czystości.

Ufamy, że to pielgrzymowanie przyniesie dobre owoce w nowym roku akademickim a wstawiennictwo bł. Karoliny będzie towarzyszyć naszej drodze realizacji powołania. 

„Gaudeamus igitur…” – nowy rok akademicki 2016/2017 rozpoczęty!

Koniec września i początek października to czas inauguracji roku akademickiego w wielu uczelniach. Nie inaczej było także w naszym Seminarium. W środę, 28 września br. wspólną Eucharystią pod przewodnictwem Księdza Biskupa Ordynariusza Jana Wątroby, zainaugurowaliśmy uroczyście nowy rok akademicki. Mszę świętą koncelebrowali księża Rektorzy i przełożeni naszego Seminarium oraz Seminariów sąsiednich diecezji oraz księża profesorowie. Wśród uczestników byli Rektorzy rzeszowskich uczelni, przedstawiciele władz samorządowych, służb mundurowych i pracownicy świeccy. W homilii ksiądz Biskup wychodząc od fragmentu Ewangelii mówiącego o wymaganiach związanych z naśladowaniem Jezusa, przypomniał dwie postacie – patrona dnia, świętego Wacława, króla i męczennika oraz niedawnego beatyfikowanego ks. Władysława Bukowińskiego, pracującego z oddaniem dla Polaków wysiedlonych do Kazachstanu. „Są oni przykładem radykalnego ewangelizmu – mówił Biskup – a to, co łączy jednego i drugiego to miłość do Boga i bliźniego.” Ksiądz Biskup powołując się na słowa papieża Franciszka wypowiedziane do duchowieństwa w Łagiewnikach powiedział, że droga z Jezusem to podróż bez biletu powrotnego i zachęcał nas do odwagi pójścia za Panem. 

Czytaj więcej: „Gaudeamus igitur…” – nowy rok akademicki 2016/2017 rozpoczęty!

„Odkryć na nowo bliskość Jezusa, który jest z nami” - dzień skupienia

W sobotni wieczór 24 września hymnem do Ducha Świętego wspólnota seminaryjna rozpoczęła pierwszy dzień skupienia w roku akademickim 2016/2017. Poprowadził go ojciec duchowny ks. Paweł Synoś.

Myślą przewodnią dnia skupienia było odkrywanie na nowo bliskości Jezusa. Ojciec Paweł nawiązywał często do słów wypowiedzianych przez papieża podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, a zwłaszcza do prawdy o tym, że Bóg zbawia nas stając się bliskim, małym i konkretnym. Tej bliskości, małości i konkretności działania Boga musimy być zawsze świadomi, zwłaszcza gdy pojawiają się trudności. Zastawialiśmy się także nad przeszkodami w drodze do Boga i przeszkodami, które nas paraliżują w czynieniu miłosierdzia. My także mamy stawać się bliscy, mali i konkretni – mówił o. Paweł, a szczególnie poprzez pełnienie uczynków miłosierdzia, wytrwałość w obowiązkach. Wtedy też spotykamy Boga i chcemy się Nim dzielić z innymi.

Dzień skupienia to nie tylko słuchanie konferencji ale także czas ciszy i osobistej modlitwy. W koronce do Bożego Miłosierdzia i podczas adoracji, mogliśmy powierzyć Bogu swoje sprawy na początku roku akademickiego. Dzień skupienia zakończył się wspólną Eucharystią pod przewodnictwem ojca Pawła.  

Więcej zdjęć

Nasyć nas o świcie swoją łaską i wspieraj pracę rąk naszych (Ps 90)

 

Po wakacyjnej przerwie w Seminarium rozpoczął się kolejny rok formacji. W sobotni poranek 24 września podczas Mszy Świętej, wybrzmiewała wielka modlitwa dziękczynienia za miniony czas wakacji. Jednocześnie z pokorą i poczuciem własnej kruchości prosiliśmy o dar Ducha Świętego, by odważnie i wielkodusznie wejść w czas nowego roku formacyjnego.

Ksiądz Rektor Paweł Pietrusiak przypomniał w homilii o absolutnym pierwszeństwie łaski na drodze życia każdego powołanego. Bóg nieustannie, każdego dnia "nasyca nas swoją łaską, abyśmy przez wszystkie dni nasze mogli się radować i cieszyć" (Ps 90). Z naszej strony potrzeba jednak otwartości i gotowości do współdziałania z otrzymaną łaską. Każdy jest zaproszony przez Pana i jednocześnie wezwany do osobistej odpowiedzialności za swoje życie i za jakość współpracy z darami, które otrzymał. Bycie uczniem zakłada nieustanne poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: za jakim Jezusem idę? Dynamice powołania zawsze zagraża niebezpieczeństwo kroczenia własną drogą za zafałszowanym przez iluzoryczne oczekiwania obrazem Jezusa. Lekarstwem i odtrutką na każde życiowe kłamstwo jest blask Słowa Bożego, które dzięki mocy Ducha Świętego jest stale żywe, nowe i zawsze świeże.

Nowy rok formacji rozpoczęło 64 alumnów, w tym 20 na roku pierwszym. Towarzyszy im grono formatorów pod kierunkiem księdza Rektora, spowiednicy oraz kilkudziesięciu profesorów a także siostry zakonne i pracownicy świeccy, którzy służą swoim czasem, pracą i zaangażowaniem.

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2016/2017 odbędzie się w najbliższą środę 28 września. Rozpocznie ją Msza Święta o godz. 9.30. Po Eucharystii na auli Instytutu Teologiczno - Pastoralnego będzie miała miejsce sesja inauguracyjna.