Miłosierni jak Ojciec

Łk 6,36

Kleryk na niedzielę

Przeżywaj swoją codzienność zainspirowany Słowem Bożym! Cykl niedzielnych spotkań z Pismem Świętym.

 

Most modlitewny

Seminaryjny
Most modlitewny to proste! My modlimy się za Ciebie, Ty modlisz się za nas!

 
 

Odwiedź nas

Nie musisz wychodzić z domu by zobaczyć nasze seminarium od wewnątrz.

 

Galeria

U nas nie ma miejsca na nudę. Nieustannie dzieje się coś ciekawego. Zobacz sam!

Dzień skupienia pod przewodnicytwem o. Krzysztofa Pałysa

W sobotę 5 listopada nieszporami i hymnem do Ducha Świętego rozpoczął się w naszej wspólnocie dzień skupienia, który poprowadził ojciec Krzysztof Pałys, dominikanin, promotor powołań w polskiej prowincji dominikanów.

W trzech konferencjach zaprezentował nam bogatą tradycje dominikańskiej duchowości mówiąc o modlitwie kontemplacyjnej, samotności kapłana oraz o kaznodziejstwie – głoszeniu Słowa Bożego. Jeżeli nie ma modlitwy kontemplacyjnej, to tak naprawdę nie ma czego głosić - mówił o. Pałys. Odwołując się do słów bł. Humberta z Romans OP, przypomniał bardzo ważną zasadę kaznodziejstwa. Aby być dobrym kaznodzieją trzeba chwalić Boga, błogosławić i kochać ludzi, do których się mówi i dopiero wtedy głosić. Jeżeli któregoś z tych „elementów” braknie to ryzykujemy to, że będziemy głosić siebie, własne pomysły, frustracje i niepokoje.

Treści usłyszane podczas konferencji znajdowały swoje przedłużenie w naszej osobistej modlitwie przed Najświętszym Sakramentem, która była doświadczeniem obecności i odpocznienia przy Jezusie.

Dzień skupienia zakończył się Eucharystią w niedzielny wieczór, której przewodniczył ojciec Krzysztof. W homilii przypomniał o potrzebie nieustannego dziękczynieniu za dobra, którymi każdego z nas obdarza Pan Bóg oraz o wyzbywaniu się postawy narzekania.

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie - dzień zaduszny

Jak co roku nasza seminaryjna wspólnota we wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych uczestniczyła we Mszy świętej w Kościele Świętej Trójcy w Rzeszowie. Eucharystii sprawowanej o godzinie 17.00 przewodniczył ksiądz Biskup Edward Białogłowski, natomiast homilię wygłosił ksiądz Paweł Pietrusiak, Rektor naszego Seminarium. Przypomniał w niej o trzech etapach Kościoła: Kościele pielgrzymującym, Kościele oczyszczającym się i Kościele tryumfującym. Kościół pielgrzymujący przygotowuje się na spotkanie z Bogiem przez walkę duchową tu na ziemi, stanowią go wszyscy żyjący. Kościół oczyszczający się to wszyscy ci, którzy poprzez doświadczenie czyśca wydoskonalają się w miłości do Boga. Kościół tryumfujący to ogromna rzesza świętych, którzy wpatrując się w Oblicze Boga, są naszymi orędownikami. Wszyscy razem stanowią wspólnotę, której Głową jest Jezus Chrystus - Zmartwychwstanie i Życie. Ksiądz Rektor cytując Kardynała Suenensa, powiedział, że chrześcijanin musi być w każdej chwili gotów na dwie rzeczy: na przyjęcie Komunii świętej i na śmierć. Taka postawa wyraża wielką odpowiedzialność za życie, które "zmienia się, ale się nie kończy".

Po Mszy świętej udaliśmy się z procesją na rzeszowski stary cmentarz przy ulicy Targowej, gdzie modliliśmy się za wszystkich zmarłych wspominając kapłanów, rodziców, krewnych, przyjaciół oraz poległych w walce za Ojczyznę.

„Ochrzczony znaczy posłany” – Dzień misyjny

W niedzielę, 23 października pod hasłem „Ochrzczony znaczy posłany” rozpoczął się w Kościele katolickim Tydzień misyjny, który zainicjował w 1926 r. papież Pius XI. Tydzień ten ma na celu obudzenie świadomości misyjnej wśród wiernych i pokazanie, że katolickość Kościoła to jego misyjność.

W tym kontekście w czwartek 27 października odbył się w naszym seminarium Dzień misyjny. W tym roku gościliśmy misjonarzy ze Zgromadzenia Misjonarzy Afryki, zwanych potocznie Ojcami Białymi: o. Pawła Mazurka – który jest Rektorem domu formacyjnego Ojców Białych w Natalinie k. Lublina oraz Przełożonym Zgromadzenia w Polsce oraz o. Mariusza Bartuzi – który pełni funkcję ojca duchownego w tamtejszym domu formacyjnym.

Spotkanie miało dwie części. W pierwszej Ojcowie dzielili się doświadczeniem swojej pracy misyjnej. O. Paweł pracował w Zambii, w parafii Lumimba, natomiast o. Mariusz pracował w Algierii. O. Paweł opowiadając o swojej pracy, pokazywał zdjęcia z Zambii i wyjaśniał różne zwyczaje tam panujące, które dla nas są często niezrozumiałe. Pokreślił też, że tak naprawdę podczas posługi misyjnej to nie kapłan ale Chrystus jest najważniejszym Misjonarzem. Drugi z zaproszonych gości, ojciec Mariusz opowiadał o pracy w Algierii, gdzie Kościół ma trzy ważne cele: praca z chrześcijanami, prowadzenie placówek edukacyjnych, które cieszą się tam dużą renomą oraz - co jest bardzo dużym wyzwaniem - towarzyszenie, ewangelizacja osobom przechodzącym z islamu na chrześcijaństwo,

W drugiej części spotkania obejrzeliśmy film przedstawiający Zgromadzenie Misjonarzy Afryki oraz ich charyzmat. Mieliśmy także możliwość oglądania wytworów afrykańskiej kultury, gdyż ojcowie przywieźli ze sobą część eksponatów z Muzeum misyjnego.

Czytaj więcej: „Ochrzczony znaczy posłany” – Dzień misyjny

Zawierzenie środowiska akademickiego Matce Bożej

W niecały miesiąc po rozpoczęciu zajęć dydaktycznych w kolejnym roku akademickim we wszystkich uczelniach naszego miasta, 26 października w Sanktuarium Matki Bożej Pani Rzeszowa odbyła się uroczystość zawierzenia Matce Bożej środowiska akademickiego Rzeszowa. Rozpoczęła się ona o godzinie 18.30 Mszą świętą, której przewodniczył Ordynariusz naszej diecezji, ks. Biskup Jan Wątroba. Uczestniczyli w niej także pozostali Księża Biskupi, kapłani związani ze środowiskiem akademickim oraz władze uczelni wyższych. Homilię wygłosił profesor naszego Seminarium oraz Uniwersytetu Rzeszowskiego, ks. dr hab. Piotr Steczkowski, specjalista w zakresie prawa kanonicznego.

Motywem przewodnim homilii były słowa zaczerpnięte z początku Księgi Syracha: Cała mądrość od Boga pochodzi, jest z Nim na wieki. (Syr 1, 1) My wszyscy - a wśród nas osoby związane ze środowiskiem akademickim, to jest: władze uczelni, pracownicy oraz studenci – potrzebujemy mądrości pochodzącej od Boga przede wszystkim dlatego, że jest ona źródłem sensu naszej nauki, pracy oraz rozczarowań, które mogą się z tym wiązać. Nasze działanie musi być moralne, a konkurencja zdrowa i uczciwa. Jak podkreślał kaznodzieja, świat nauki musi widzieć to, co jest poza uczelnią, a więc dobro człowieka i społeczności – to jest miernikiem wartości naszej pracy. Mamy się tego uczyć m.in. poprzez kontemplację Chrystusa, który jest Logosem wszechrzeczy.

Po Mszy świętej wszyscy kapłani razem z Rektorami uczelni naszego miasta udali się do kaplicy Matki Bożej, gdzie Ksiądz Biskup Ordynariusz dokonał uroczystego zawierzenia środowiska akademickiego Rzeszowa Matce Najświętszej.