Miłosierni jak Ojciec

Łk 6,36

Kleryk na niedzielę

Przeżywaj swoją codzienność zainspirowany Słowem Bożym! Cykl niedzielnych spotkań z Pismem Świętym.

 

Most modlitewny

Seminaryjny
Most modlitewny to proste! My modlimy się za Ciebie, Ty modlisz się za nas!

 
 

Odwiedź nas

Nie musisz wychodzić z domu by zobaczyć nasze seminarium od wewnątrz.

 

Galeria

U nas nie ma miejsca na nudę. Nieustannie dzieje się coś ciekawego. Zobacz sam!

Spotkanie z ojcem Adamem Żakiem

 

We wtorek 7 marca, w naszej wspólnocie gościliśmy o. Adama Żaka SJ, który od czerwca 2013 roku pełni funkcję koordynatora ds. ochrony dzieci i młodzieży przy Konferencji Episkopatu Polski. Poprowadził on spotkanie formacyjne dotyczące znaczenia dojrzałości psychoseksualnej w rozeznawaniu powołania do kapłaństwa.

Najpierw o. Adam przedstawił ogólny rys historyczny kryzysu związanego z pedofilią wśród niektórych osób duchownych. Następnie zaprezentował wnioski, jakie z kryzysu wyciągnął papież Benedykt XVI. Ojciec święty zwrócił wówczas uwagę między innymi na niewystarczającą formację, niewłaściwe procedury stosowane przy określaniu zdatności kandydata do posługi kapłańskiej, źle pojmowaną troskę o dobro Kościoła. Potem o. Żak scharakteryzował sam problem pedofilii. Podzielił sprawców tego czynu na „pedofilów preferencyjnych”, czyli mających zaburzenie preferencji seksualnej oraz tzw. „sprawców sytuacyjnych”, czyli takich, których czyn był konsekwencją słabo ukształtowanej osobowości i postępującej dezintegracji w sferze psychoseksualnej. Większość sprawców, bo aż 85% to sprawcy „sytuacyjni”. 

Biorąc pod uwagę statystyki dotyczące pedofilii oraz wnioski wyciągane przez ostatnich papieży w kontekście problemu wykorzystywania nieletnich przez niektórych duchownych, w nowych dokumentach Kościoła (jak choćby nowym Ratio fundamentalis „Dar powołania do kapłaństwa”) , podkreśla się coraz bardziej istotę i znaczenie formacji ludzkiej kandydatów do kapłaństwa. O. Adam przedstawił charakterystyczne cechy znamionujące zarówno niedojrzałość jak i dojrzałość osobowościową i psychoseksualną. Zasadniczy wniosek płynący z tej charakterystyki jest jeden: powołanie do kapłaństwa nie gwarantuje w sposób automatyczny dojrzałości uczuciowej, osobowościowej. Tę dojrzałość trzeba nieustannie kształtować, zdobywać w trudzie walki o własny rozwój otwierając się na działanie Bożej łaski i pomoc ze strony kompetentnych osób. 

Wielkopostny dzień skupienia dla członków Stowarzyszenia Przyjaciół WSD

W pierwszą niedzielę Wielkiego Postu, 5 marca, w naszej wspólnocie gościliśmy członków Stowarzyszenia Przyjaciół naszego Seminarium, którzy przeżywali swój wielkopostny dzień skupienia.

O godzinie 10.00 w auli seminaryjnej, słowo powitania do przybyłych Przyjaciół, skierował ksiądz Rektor Paweł Pietrusiak. Następnie Ojciec duchowny ks. Jan Kulig wygłosił konferencję opierając się na słowach z Księgi Lamentacji: „Wszyscy, co drogą zdążacie, przyjrzyjcie się, patrzcie, czy jest boleść podobna do tej, co mnie przytłacza, którą doświadczył mnie Pan, gdy gniewem wybuchnął”.  Po konferencji uczestnicy dnia skupienia mieli możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania.

Centralnym wydarzeniem dnia skupienia była Eucharystia, której przewodniczył ks. Paweł Synoś, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół WSD. W homilii mówił o kuszeniu człowieka i kuszeniu Jezusa. Każdy prawdziwy chrześcijanin doświadcza w życiu pokus, aby przez te próby mógł odkrywać moc Boga i zbliżać się do Niego. Kaznodzieja przypomniał też, że w walce z pokusami nie jesteśmy sami. Chrystus był kuszony na pustyni i zwyciężył, abyśmy w Nim mogli zwyciężać pokusy – podkreślił ks. Paweł.

Po Mszy świętej miał miejsce uroczysty obiad, podczas którego Przyjaciele naszego Seminarium mogli bliżej poznać naszą wspólnotę. Dzień skupienia zakończył się nabożeństwem Gorzkich Żali.

Wszystkim naszym drogim Przyjaciołom dziękujemy za wspólną modlitwę. Niech czas Wielkiego Postu obfituje w łaski, by odważnie iść na spotkanie Zmartwychwstałego Pana. 

Piątek po Popielcu - nabożeństwo pokutne za grzechy wykorzystywania seksualnego nieletnich przez ludzi Kościoła oraz Droga krzyżowa ulicami Rzeszowa

W odpowiedzi na apel Ojca Świętego Franciszka z dnia 30 czerwca 2015 r. oraz apel abp. Stanisława Gądeckiego - przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski z dnia 18 lutego 2017 r., w pierwszy piątek Wielkiego Postu w kościołach naszej Ojczyzny przeżywamy Dzień Modlitwy i Pokuty za grzechy wykorzystania seksualnego małoletnich przez osoby duchowne. W naszej seminaryjnej kaplicy o godzinie 16.00 miało miejsce nabożeństwo pokutne w intencji ofiar przemocy i nadużyć seksualnych dzieci i młodzieży.

W liście do biskupów na całym świecie z 28 grudnia 2016 r. papież Franciszek pisał: „Wysłuchajmy płaczu i jęku tych dzieci; posłuchajmy także płaczu i zawodzenia Matki Kościoła, która opłakuje nie tylko cierpienie zadane jego najmniejszym dzieciom, ale także dlatego, że zna grzech niektórych swoich członków: cierpienie, historie i ból nieletnich, którzy byli wyzyskiwani seksualnie przez księży. Grzech, który nas zawstydza. Ludzie, którzy ponosili odpowiedzialność za opiekę nad tymi dziećmi, zniszczyli ich godność. Wyrażamy głębokie ubolewanie z tego powodu i prosimy o przebaczenie. Łączymy się w żalu z ofiarami i ze swej strony opłakujemy grzech. Grzech z powodu tego, co się stało, grzech zaniechania pomocy, grzech ukrywania i zaprzeczania, grzech nadużycia władzy. Również Kościół gorzko opłakuje ten grzech swoich dzieci i prosi o przebaczenie”.

Ks. Biskup Jan Wątroba, który przewodniczył temu nabożeństwu przypomniał, iż przyjmując trudną prawdę o grzechu wykorzystywania seksualnego nieletnich, szukamy Bożego miłosierdzia i otwieramy się na dzieło ekspiacji. Drogowskazem na drodze naszego nawrócenia jest dla nas Słowo Boże.

Czytaj więcej: Piątek po Popielcu - nabożeństwo pokutne za grzechy wykorzystywania seksualnego nieletnich przez...

Imieniny Księdza Biskupa seniora Kazimierza Górnego

W czwartek 2 marca, w naszej seminaryjnej wspólnocie ksiądz Biskup Kazimierz Górny obchodził swoje imieniny. Obchody rozpoczęły się Eucharystią o godzinie 17.00, której przewodniczył sam solenizant. Mszę świętą Ksiądz Biskup sprawował w intencji seminarium.

W homilii, ksiądz Biskup Kazimierz Górny opierając się na dwóch zadaniach zaczerpniętych  Liturgii Słowa: „Jeśli ktoś chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje” oraz „Szczęśliwy człowiek, który ufa Panu”, przedstawił krótko życiorys świętego Kazimierza, który mimo tego, iż miał wiele obowiązków państwowych, prowadził bogate życie duchowe. Ksiądz Biskup przypomniał też postać księdza infułata Józefa Sondeja, wielu sióstr zakonnych, kapłanów, wiernych, którzy całą swoją ufność złożyli w Panu i ich życie przyniosło wielkie owoce.

Po zakończeniu Mszy Świętej ks. Biskup spotkał się ze wszystkimi gośćmi przybyłymi na tę uroczystość, a szczególnie z Siostrami Franciszkankami Rodziny Maryi oraz w rodzinnej i serdecznej atmosferze dzielił się z nami swoimi wspomnieniami. 

Spotkanie z członkami zgromadzeń albertyńskich w Roku św. brata Alberta

Spotkanie z członkami zgromadzeń albertyńskich w Roku św. brata Alberta

We wtorek 28 lutego, nasza seminaryjna wspólnota gościła siostrę Teresę ze Zgromadzenia Sióstr Albertynek oraz brata Alberta ze Zgromadzenia Braci Albertynów. To spotkanie wpisało się w obchody Roku św. brata Alberta, który w naszej ojczyźnie zainicjował Sejm RP wspólnie z KEP. Rok albertyński rozpoczął się w Polsce 25 grudnia 2016 roku w setną rocznicę śmierci brata Alberta i zakończy się 25 grudnia bieżącego roku.

Na wstępie spotkania siostra Teresa przedstawiła biografię Brata Alberta – Adama Chmielowskiego . Wychowywał się on w pobożnej rodzinie. Interesował się malarstwem, zgłębiał arkana tej sztuki i chciał związać swoje powołanie życiowe z tą pasją. Brał też udział w powstaniu styczniowym, podczas którego stracił nogę. Potem wstąpił do Zakonu Ojców Jezuitów, jednak po pól roku musiał przerwać formację z powodu depresji. W 1884 zamieszkał w Krakowie i zaczął się zajmować bezdomnymi, ludźmi z tzw. „marginesu społecznego”. 

Czytaj więcej: Spotkanie z członkami zgromadzeń albertyńskich w Roku św. brata Alberta